Logo parafii

Parafia

św. Maksymiliana Marii Kolbego

w Krakowie

Wspólnoty parafialne

Arcybractwo Staży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przy naszej Mistrzejowickiej Parafii Arcybractwo działa od 1 grudnia 1988 r.

 Jeśli pragniesz:

 • Wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
 • Codziennie ofiarować jedną godzinę dnia w czasie dowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków,
 • Poznać głębiej miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii Świętej wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,
 • Poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,
 • Przepoić swoje życie szczególną miłością braterską,

Wstąp w szeregi Straży Honorowej  Najświętszego Serca Pana Jezusa

Informacje i zapisy:

W drugi czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej u ks. Grzegorza Kilanowicza lub u zelatorki Marii Sobota tel. 502 356 649

 

Biblioteka

Po za wspomnianymi działami są również pozycje dotyczące życia chrześcijańskiego, filozofii, katolickiej nauki społecznej, religioznawstwa, katechetyki, liturgiki, homiletyki i patrystyki. Są również książki z dziedziny historii Kościoła w Polsce i w świecie.

W naszym zbiorze znajduje się duży wybór książek kardynała Karola Wojtyły oraz wydania, kiedy pisał jako Jan Paweł II. Są zatem encykliki, adhortacje, listy oraz wiele książek dotyczących pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny i innych krajów świata. Ze względu na bogaty i obfity pontyfikat naszego papieża jest wiele pozycji opisujących jego apostolskie dokonania, jak również jego życie.

W księgozbiorze Biblioteka posiada książki dotyczące zakonów i misji, książki historyczne z zakresu historii Polski i świata, historii starożytnej oraz powieści historyczne w formie pamiętników i wspomnień. Jest też zbiór biografii sławnych postaci historycznych, pisarzy, poetów i malarzy. Również miłośnicy poezji odnajdą dla siebie duchową strawę.

Dla młodych małżeństw polecamy książki z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, problemów z nałogami i uzależnieniami, zagadnienia planowania rodziny.

Oprócz wymienionych działów jest również beletrystyka w pokaźnej ilości.

Księgozbiór ułożony jest wg działów częściowo opisanych i skatalogowanych. Zapraszamy zatem wszystkich parafian do korzystania z bogactwa bibliotekarskiego 3 razy w tygodniu:

w poniedziałki, środy i piątki (oprócz I piątku miesiąca) od 16.00 do 18.45.

 

Domowy kościół

Domowy Kościół składa się z kręgów liczących od 4 do 7 małżeństw. Ich zadaniem jest wspieranie siebie nawzajem, dzielenie się swoim życiem i pomysłami na wprowadzenie zobowiązań oraz pogłębianie wiary.

 

Grupa AA

Spotkania w każdy piątek o godzinie 19:00.

 

Grupa Al-Anon

Spotkania w każdy czwartek o godzinie 19:00 (dolny kościół, sala numer 9).

 

Grupa Anonimowych Narkomanów

Kontakt: 

 • 507 234 204 (Rzecznik Grupy)
 • 788 782 451 (Zastępca Rzecznika Grupy)

Spotkania we wtorki o godzinie 18:00 (2 godziny, dolny kościół, sala numer 9).

 

Grupa Anonimowych Seksoholików

Jedynym warunkiem uczestnictwa w SA jest pragnienie, aby zerwać z żądzą i osiągnąć seksualną trzeźwość. Z tytułu członkostwa w SA nie ponosi się żadnych obowiązkowych opłat ani składek; jesteśmy samowystarczalni dzięki dobrowolnym datkom.

Wspólnota SA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera żadnej sprawy ani niczemu się nie przeciwstawia. Naszym podstawowym celem jest trwanie w seksualnej trzeźwości i pomoc innym seksoholikom w jej osiągnięciu.*

SA to program zdrowienia zbudowany na zasadach AA. W roku 1979 wspólnota SA uzyskała zgodę Anonimowych Alkoholików na wykorzystanie ich 12-stu Kroków i 12-stu Tradycji.

Wiecej informacji: www.sa.org.pl

Kontakt: 798 056 677

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Spotykamy się w każdą niedzielę w sali numer 7 w godzinach 9 – 11. W każdą drugą niedzielę miesiąca, o godzinie 8:00 jest Msza św. w intencjach: Kościoła, Ojczyzny i Radia Maryja. Spotkania formacyjne i z zaproszonymi gośćmi odbywają się w pierwsze środy miesiąca, po Nowennie do Matki Bożej. W czasie niedzielnych spotkań wymieniamy się refleksjami nt. bieżących problemów, dobrą książką, ciekawymi artykułami. Można też dokonać wpłaty na Radio Maryja, telewizję Trwam, czy fundację „Nasza Przyszłość”, która patronuje zdolnej młodzieży. Umożliwiamy też przekazania 1,5% podatku na tę fundację.

 

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Krucjata to globalna inicjatywa, która łączy ludzi dobrej woli w modlitwie o ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Zapraszamy na stronę www.nszafarze.pl po więcej szczegółów.

 

Oaza

Ruch – Światło Życie w naszej parafii bierze swój początek od osoby Sługi Bożego Ks. Józefa Kurzei – pierwszego proboszcza. Nasza wspólnota rodzi się w raz z tworzeniem parafii i budową kościoła parafialnego.

Po szczegółowe informacje, dotyczące codziennego funkcjonowania wspólnoty, zapraszamy na dedykowany profil na platformie Facebook.

 

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Po szczegółowe informacje, dotyczące codziennego funkcjonowania wspólnoty, zapraszamy na jej stronę internetową.

obraz

Przedszkole pod Grzybkiem

Oddziały przedszkolne Samorządowego Przedszkola 148 mieszczą się w budynku Kaplicy przy Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Do naszych oddziałów przyjmujemy dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcioletnie. Dzieci przebywają u nas pięć godzin dziennie tj. od 7.00 do 12.00. Przewidziana jest możliwość utworzenia oddziałów popołudniowych uzależniona od ilości zapisanych dzieci.

Kontakt z przedszkolem i informacje:

 • Samorządowe Przedszkole Nr 148, os. Tysiąclecia 37, tel. 12 6482494 (główny budynek) – Dyrektor Bożena Walczak
 • adres e-mail: [email protected]
 • strona internetowa przedszkola : przedszkole148.blizej.info
 • informacje u nauczycielek w oddziałach przedszkolnych.
 
Zapisy dzieci do przedszkola: od 1 do 31 marca.
 

Przystanek Betlejem

Jesteśmy organizacją działającą na terenie miasta Krakowa od 1989 roku, wyrosłą z ruchu społecznego Wiara i Światło. Formalnie jako stowarzyszenie istniejemy od 1997 roku. Naszą opieką obejmujemy 50 osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny i przyjaciół oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

Celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, organizowanie wypoczynku, zapewnienie integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem społecznym, aktywizacja zawodowa. Zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej prawa do wszechstronnego rozwoju, podtrzymywania i rozwijania umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia.

 

Rycerstwo Niepokalanej

Celem Rycerstwa Niepokalanej jest: jak największa chwała Boża przez nawrócenie wszystkich, aby z pomocą Niepokalanej doszli jak najprędzej do uznania Boga i Jego prawa oraz do jedności z Kościołem i przez uświęcenie wszystkich i każdego z osobna na podobieństwo Niepokalanej.

Działalność wspólnoty w parafii:

 • każdego 14 dnia miesiąca – godz. 18:00- Msza św. w intencjach Rycerstwa Niepokalanej z Nowenną do św. Maksymiliana
 • pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie formacyjne wspólnoty po Mszy św. o godz.18:00. Na spotkaniu ksiądz opiekun wygłasza konferencję, a następnie omawiane są plany dalszej działalności MI.
 • pierwszy piątek miesiąca – godz.18:00 – Msza św. w intencji zmarłych z Rycerstwa Niepokalanej
 • pierwsza sobota miesiąca – godz. 7:30 – Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP oraz w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację prowadzimy wspólnie z Krucjatą Modlitw w Obronie Życia.
 • zarząd spotyka się raz w miesiącu w celu omówienia spraw organizacyjnych.

 

Siłownia "Maximilianum"

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 16:30 – 21:00
 • Wtorek 17:00 – 20:00
 • Środa 16:30 – 20:00
 • Czwartek 16:30 – 20:00
 • Piątek 17:00 – 20:00
 • Sobota 10:00 – 13:00

Więcej informacji można uzyskać w godzinach otwarcia siłowni. Nad ćwiczącymi czuwa instruktor Rafał Nawojowski.
Zapraszamy także na nasz FanPage na Facebooku: Siłownia Maximilianum

 

Służba liturgiczna

Ministrant jest znakiemponieważ nie tylko nosi różne znaki, ale dlatego, że sam ma być znakiem i uczniem Jezusa. Znaki, o których mowa to np. światło, woda, ogień, kadzidło, krzyż, ale i dźwięk dzwonków.

Ministrantem może zostać chłopiec po I komunii świętej, który pragnie służyć Panu Bogu przy ołtarzu. Wcześniej wszyscy adepci przechodzą roczny kurs przygotowawczy jako „kandydaci”. Głównymi zadaniami ministrantów jest przynoszenie chleba i wina, a także dzwonienie dzwonkami.

Ministrantem Słowa Bożego może zostać uczeń szkoły średniej, a także student, który jeszcze bardziej pragnie wejść w tajemnice liturgii przez odczytywanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Zanim ubierze albę, musi przejść kurs lektorski. Ministrant Słowa Bożego może spełniać te funkcje, co ministrant, a także czytać czytania i modlitwę powszechną, nosić świeczniki, krzyż, kadzielnicę, łódkę, księgę.

Ceremoniarzem może zostać uczeń szkoły średniej, który pragnie pogłębić swoją wiedzę religijną, a zwłaszcza liturgiczną, i pomagać księdzu moderatorowi w prowadzeniu parafialnej LSO. Po rocznym kursie na ceremoniarza parafialnego kandydat otrzymuje błogosławieństwo od biskupa. Grupowymi mogą być ceremoniarze oraz doświadczeni ministranci Słowa Bożego, którzy chcą pomagać w formowaniu młodszych kolegów.

obraz

Zespół Parafialny Caritas

Parafialny Zespół Caritas, to działająca przy parafii grupa charytatywna, która zrzesza osoby pragnące nieść pomoc i wsparcie najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom parafii.

obraz

Świetlica Maximilianum

Dokumenty oraz szczegółowe informacje dotyczące działalności świetlicy znajdą Państwo na dedykowanej stronie.

 

Żywy różaniec

Wspólnota Żywego Różańca parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego zaprasza do wspólnej modlitwy:

 • w pierwszą niedzielę miesiąca - Msza św. o godz. 8:00, a po niej zmiana tajemnic Różańca Świętego
 • w pierwszy poniedziałek miesiąca - Msza św. o godz. 19.00 i adoracja z różańcem przed Najświętszym Sakramentem
 • w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 7.30 i Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zapisy u ks. opiekuna Jana Latowskiego, w zakrystii, u zelatorów lub poprzez skrzynkę e-mail [email protected]

Logo parafii

Kontakt z parafią

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego osiedle Tysiąclecia 86 31-610 Kraków [email protected] tel. 608 124 739