Menu Zamknij

Rycerstwo Niepokalanej

Wspólnotą opiekuje się:  ks. Rafał Żelazny i zelatorki p. Maria Zięba i p. Elżbieta Zych u których można zasięgnąć wszelkich informacji

Rycerstwo Niepokalanej to, jak mówił Założyciel – św. Maksymilian M. Kolbe: Całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszech Pośredniczką naszą u Jezusa. MI-to skrót łacińskiej nazwy: Militia Immaculata- Rycerstwo Niepokalanej. Twórcą MI jest św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941). Będąc na studiach w Rzymie, ten młody franciszkanin zgromadził wokół siebie grono ludzi, celem przeciwstawienia się urąganiu i ośmieszaniu kościoła przez jego wrogów. Zamiar swój urzeczywistnił 16 października 1917 roku zakładając
w Rzymie stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej. Papież zatwierdził je, udzielił swego błogosławieństwa, a kilka lat później obdarzył odpustami. Zainicjowany przez św. Maksymiliana ruch jest otwarty na wszystkich: tak świeckich jak i duchownych. Stopniowo Rycerstwo Niepokalanej stawało się ruchem masowym. Znaczną rolę odegrał tu wydawany od 1922 roku, najpierw w Krakowie i
Grodnie  miesięcznik” Rycerz Niepokalanej”. W 1927 roku św. Maksymilian założył pod Warszawą klasztor – wydawnictwo pod nazwą Niepokalanów, który stał się jednocześnie centralą MI. W 1930 roku wyjechał na misje do Japonii, gdzie w Nagasaki zbudował japoński Niepokalanów i wydawał „Rycerza Niepokalanej” w języku japońskim. Marzył, by takie ośrodki MI powstawały na całym świecie. W roku 1936 wrócił do Polski, aby kierować Niepokalanowem, który stał się największym klasztorem. W 1939 roku mieszkało w nim 700 zakonników i kandydatów. Wydawał 7 czasopism, w tym dziennik. W 1938 roku w Niepokalanowie uruchomiono radiostację. W 1941 roku św. Maksymilian został aresztowany, osadzony najpierw na Pawiaku, a potem w obozie oświęcimskim, gdzie oddał swe życie za współwięźnia. Ojciec Maksymilian mógł zdobyć się na niewiarygodny heroizm dzięki swemu bezgranicznemu oddaniu się i zaufaniu Niepokalanej. „Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną” – oto Jego motto życiowe.

Papież Paweł VI, uznając cnoty heroiczne i cuda zdziałane za jego przyczyną, wyniósł Ojca Maksymiliana Kolbe do chwały ołtarzy i ogłosił błogosławionym – 17 X 1971 roku, a Papież Jan Paweł II ogłosił świętym i męczennikiem – 10 X 1982 roku. Przed wojną w 1939 roku Rycerstwo Niepokalanej liczyło milion członków. Obecnie liczy ponad 4 miliony. „Rycerz Niepokalanej” wychodzi w 20 językach. Powstało wiele nowych zgromadzeń i instytutów w duchu MI.  W 80. rocznicę powstania MI – 17 X 1997 roku, Rycerstwo Niepokalanej uzyskało status międzynarodowego stowarzyszenia wiernych – czyli upubliczniło się na cały świat W Polsce Rycerstwo Niepokalanej rozwija się od 1919 roku. Do dziś wg ksiąg prowadzonych w Niepokalanowie – do MI zapisało się 2 miliony osób. Istnieje 230 wspólnot Rycerstwa, w tym około 130 ośrodków ma charakter kół Stowarzyszenia, to znaczy, że posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego.

Celem Rycerstwa Niepokalanej jest: jak największa chwała Boża przez nawrócenie wszystkich, aby z pomocą Niepokalanej doszli jak najprędzej do uznania Boga i Jego prawa oraz do jedności z Kościołem i przez uświęcenie wszystkich i każdego z osobna na podobieństwo Niepokalanej.

Warunki przynależności do MI:

1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
Codziennie odmawiać akt strzelisty-„ O Maryjo bez zmazy…”

2) Nosić Cudowny Medalik

Święty Maksymilian pisał: „Znak zewnętrzny wewnętrznego oddania się Niepokalanej, to Cudowny Medalik…, który Ona sama objawiła 27 listopada 1830 roku w Paryżu św. Katarzynie Laboure i nosić poleciła. W sprawie nawrócenia i uświęcenia dusz środkiem może być tylko łaska Boża, a tę modlitwę sprowadzać trzeba. Toteż na pierwszym miejscu pomiędzy środkami widnieje akt strzelisty, który Niepokalana sama podała przy objawieniu Cudownego Medalika: „ O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie” Zakładając Rycerstwo Niepokalanej , św. Maksymilian obrał jako szczególny znak ten właśnie Medalik.

3) Wpisać się do Księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Przy naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej powstało 1 VI 1996 r. , a jako samodzielna wspólnota – 16 XI 1998 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem duchowym był ks. Jan Latowski. Kolejni opiekunowie to: ks. Józef Małota, ks. Jarosław Kulka, ks. dr Marian Kapuściak, ks. proboszcz Andrzej Kopicz, ks. Tomasz Sroka, ks. Mirosław Kubek, a obecnie ks. Rafał Żelazny. Prezesem Zarządu jest pani Elżbieta Zys. Obecnie do Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii należy 180 członków, natomiast czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty 40 Rycerzy.

Działalność wspólnoty MI przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe w Krakowie – Mistrzejowicach.
– każdego 14 dnia miesiąca – godz. 18:00- Msza św. w intencjach Rycerstwa Niepokalanej z Nowenną do św. Maksymiliana
– Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie formacyjne wspólnoty po Mszy św. o godz.18:00. Na spotkaniu ksiądz opiekun wygłasza konferencję, a następnie omawiane są plany dalszej działalności MI.
– pierwszy piątek miesiąca – godz.18:00 – Msza św. w intencji zmarłych z Rycerstwa Niepokalanej
-pierwsza sobota miesiąca – godz. 7:30 – Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP oraz w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację prowadzimy wspólnie z Krucjatą Modlitw w Obronie Życia.
– Zarząd spotyka się raz w miesiącu w celu omówienia spraw organizacyjnych.

Członkowie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej czynnie uczestniczą w życiu parafii: Prowadzą Adoracje Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim, w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W Wielkim Poście prowadzą Drogę Krzyżową. W święto Bożego Ciała czynnie uczestniczą w procesji Eucharystycznej ulicami naszych osiedli, zaś w maju w procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. W ostatnią sobotę i niedzielę lipca każdego roku delegacja MI uczestniczy w Ogólnopolskim Dniu Modlitw Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Corocznie – 14 sierpnia Rycerstwo organizuje pielgrzymkę do Oświęcimia – Harmęży na uroczystości związane z rocznicą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. W tym dniu uczestniczy też we Mszy św. sprawowanej w intencji beatyfikacji naszego pierwszego proboszcza Sługi Bożego ks. Józefa Kurzeji, przy kapliczce Matki Bożej Łaskawej na oś. Oświecenia. 8 XII w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Rycerze uczestniczą we Mszy św., na której święcone są Cudowne Medaliki, rozdawane następnie osobom pragnącym je nosić. W tym dniu przyjmowani są do Rycerstwa Niepokalanej nowi członkowie. W ciągu roku organizowane są Dni Skupienia , często łączone z pielgrzymkami do miejsc gdzie od wieków króluje nasza najlepsza Matka – Maryja Niepokalana / Niepokalanów, Ludźmierz, Zakopane, Rychwałd, Ślemień, Porąbka Uszewska, Licheń/, a także związanych z życiem i działalnością duszpasterską naszego pierwszego proboszcz- Sługi Bożego ks. Józefa Kurzeji /Zasadne, Kamienica/. W 2018 roku odwiedziliśmy Łańcut – był to wyjazd integracyjny dla naszej wspólnoty oraz Niepokalanów, gdzie modliliśmy się w otwartej 1 IX br. Kaplicy Wieczyste Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czerwcu 2018 roku wyruszyliśmy do Włoch, aby odwiedzić miejsca związane z naszą religią i historią. Rycerstwo Niepokalanej zaznacza swą obecność na uroczystościach sztandarem, który ufundowany został w 2000 roku dzięki hojności Rycerzy. Błogosławiony Jan Paweł II, który był wielkim Czcicielem Niepokalanej , takie słowa skierował do uczestników Narodowej Pielgrzymki MI- „Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie, idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego…. I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim , co należą do waszego Rycerstwa.

Z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia wspólnoty MI przy naszej parafii i 70 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana,Rycerstwo Niepokalanej wyszło z propozycją ufundowania nowego relikwiarza na Relikwie św. Maksymiliana. Nowy relikwiarz został poświęcony 14 maja 2011, a 11 czerwca 2011 r. dziękowaliśmy Dobremu Bogu za 15 lat istnienia wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe Krakowie –Mistrzejowicach.

Zdjęcia z działalności naszej Wspólnoty można zobaczyć w zakładce Życie Parafii.