Menu Zamknij

Wykaz historyczny sióstr pracujących w parafii

Siostry Służebniczki, tel. +48 12 346 22 40

s. Ines – Sercanka 1970-1971
s. Emma Mieczysława Michalska 1973-1976
+1977 s. Mieczysława Kurzeja (siostra Ks. Józefa Kurzeji) 1973-1977
s. Helena Dec 1974-1981,1986-1998
s. Fidelisa Kądziela 1975-1980,1982-1984
s. Janina Olejniczak 1975-1982
+2009 s. Bronisława Mądra 1976-2009
s. Rafaela Zając 1976-1983,1991-1995,2002-
s. Zofia Antolec 1977-1984
s. Elżbieta Mróz 1977-1982,1994-2000
s. Barabara Rąpała 1979-1981
s. Maria Cuper 1980-1982
s. Barbara Złoto 1981-1982,2011-2017
s. Cecylia Mujstra 1981-1982
s. Janina Szumal 1982-1985,1996-2006
s. Anna Krzysztof 1982-1989
s. Anna Bednarz 1982-1998
s. Anna Pilch 1982-1983
s. Krystyna Mieszczak 1982-1983
+1992 s. Alodia Majchrzak 1978-1984
s. Danuta Orłowska 1981-1981
s. Albina Magiera 1983-1985
+2003 s. Helena Pięta 1983-1986,1990-1993,1997-2003
s. Genowefa Szostak 1983-1986
s. Teresa Spera 1983-1988
s. Filomena Nabożny 1984-1989,2002-2007
s. Wacława Stawarska 1984-1993
s. Petronela Śliwińska 1982-1986,1995-2002
s. Angela Szawracka 1984-1998
s. Kazimiera Szumal 1985-1990,1998-2006
s. Danuta Darosz 1986-1988,2005-2010
s. Krystyna Marcinów 1986-1989
s. Elżbieta Klimek 1986-1989
s. Bogusława Stanisz 1988-1991
s. Stanisława Chodnik 1988-1991,2009-2015
s. Agnieszka Żeromińska 1989-1993
s. Grażyna Czarnik 1989-1990,2017-
s. Maria Rutkowska 1990-1993
s. Cecylia Sobierajska 1991-1992
s. Teresa Wlizło 1992-1993
s. Elżbieta Baran 1993-1998
s. Maria Janus 1993-1996,2006-2011
s. Krystyna Krasowska 1993-1994
s. Domicela Leszczyńska 1998-2002
s. Celina Samiczak 1998-2004,2008-2010
s. Iwona Ściebura 2000-2001
s. Maria Zakrzyńska 2001-2005
s. Dorota Hińcza 2004-2006
s. Danuta Kozłowska 2006-2006
s. Zofia Lenartek 2006-2007
s. Zofia Bajak 2007-
s. Irena Wójcik 2007-2008
s. Frydolina Jaślar 2010-2011
s. Teresa Augustyn 2010-2011
s. Kazimiera Perz 2015-
s. Grażyna Czarnik 2017-
s. Krystyna Czarna 2018-