Menu Zamknij

ks. Kazimierz Jancarz

Kazimierz Jancarz urodził się 09.12.1947 roku w Suchej Beskidzkiej. W latach 1961-1966 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Krakowie. W 1972 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie przyjmując święcenia kapłańskie.

W 1978 roku został wikariuszem parafii św. Maksymiliana w Mistrzejowicach. Wkrótce założył tam Konfraternię Akademicką, która skupiała studentów i pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Po ogłoszeniu stanu wojennego ks. Jancarz został duszpasterzem robotników. W 1982 r., solidaryzując się z głodującymi internowanymi w Załężu, w mistrzejowickiej parafii dziewięciu mężczyzn rozpoczęło głodówkę. Widząc rosnącą aktywność robotników, ks Jancarz założył wtedy Duszpasterstwo Ludzi Pracy, którego celem było organizowanie pomocy represjonowanym i poszkodowanym. Po zwolnieniu większości internowanych z Załęża, kontynuowano wspólne modlitwy i spotkania. W taki sposób narodziły się słynne czwartkowe Msze święte za Ojczyznę odprawiane przez księdza Kazimierza Jancarza. Gromadziły one tysiące ludzi z Nowej Huty, Krakowa, a nawet całej Polski.

Mistrzejowickie Duszpasterstwo organizowało także wieczory poetyckie, festiwale piosenki religijnej „Sacrosong”, występy zespołów muzycznych i teatralnych, regularne wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Działała księgarnia wydawnictw niezależnych (w parafii wydawano czasopismo „Ślad”), a także Niezależna Telewizja Mistrzejowice, która rejestrowała ważne wydarzenia, w tym strajki w Nowej Hucie.

W 1983 roku powstały trzy nowe konfraternie (Robotnicza – skupiająca robotników i pomagająca finansowo bezrobotnym, Samarytańska – prowadzono w niej aptekę darów, czyli bezpłatnie wydawano leki oraz odżywki mieszkańcom całego Krakowa i wielu ośrodkom Solidarności w Polsce, Nauczycielska – prowadzono korepetycje dla dzieci z krakowskich szkół).

W roku 1984 ks. Jancarz, wspólnie z m. in. Janem Franczykiem, powołał Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego celem było zaktywizowanie i dokształcenie robotników, aby w największych zakładach pracy Krakowa działało coraz więcej ludzi zdolnych do animacji społecznej i działalności patriotycznej. Wykłady prowadzili profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej oraz innych uczelni z całej Polski, a także znani politycy i działacze związkowi. Wykładano podstawy filozofii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pedagogiki, historii i kultury oraz zagadnień ekonomiki. Po roku działalności, program uniwersytetu poszerzono o wykłady z zakresu etyki i życia duchowego.

Po pacyfikacji Huty im. Lenina (noc z 4 na 5 maja 1988 r.), w której wiele osób zostało rannych, zwolnionych z pracy lub uwięzionych, ks. Jancarz powołał Wikariat Solidarności z Potrzebującymi. Udzielał on pomocy materialnej poszkodowanym i bezrobotnym, organizował transporty żywności i odzieży dla najuboższych i prowadził ewidencję osób, które ucierpiały podczas strajku.

Ukoronowaniem działalności ks. Kazimierza Jancarza i Duszpasterstwa była zorganizowana w parafii św. Maksymiliana Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Odbyła się ona w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 roku. Wzięło w niej udział ponad 1000 osób, w tym 400 gości zagranicznych.

W roku 1976 ks. Jancarz wspólnie z ks. Józefem Gilem, ks. Markiem Głownią, ks. Zbigniewem Gerle zakupił stare zabudowania gospodarcze od miejscowego gazdy, rozpoczynając budowę Domu Rekolekcyjnego w Groniu, w którym prowadzone były rekolekcje oazowe. Gdy w 1989 r. został proboszczem w podkrakowskiej Luborzycy, kontynuował tę działalność. Założył m. in. Parafialne Gimnazjum Gospodarcze, zorganizował drukarnię, rozpoczął wydawanie pisma „Krzyż Luborzycki” oraz emisję własnego programu radiowego. Wybudował warsztat stolarski i samochodowy, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy dla bezrobotnych. W górach zbudował ośrodek wakacyjny dla dzieci z rodzin bezrobotnych. W nowych warunkach upowszechniał ideały Solidarności. Wzorując się na działalności księdza Adolfa Kolpinga tworzył „grupy kolpingowskie, poprzez które propagował idę kształcenia i umacniania ludzkiej solidarności.

Ks. Kazimierz Jancarz zmarł nagle, 25 marca 1993 roku, w wieku 46 lat. Został pochowany w Makowie Podhalańskim.

Dla upamiętnienia działalności tego wyjątkowego kapłana w Mistrzejowicach, jedna z ulic naszej dzielnicy nosi jego imię, oraz patronuje on od 10 XI 2006 r. szkole podstawowej nr 85 na os. Złotego Wieku, która to szkoła posiada wiele pamiątek po swoim patronie.