Menu Zamknij

Sługa Boży ks. Józef Kurzeja

Józef Kurzeja urodził się dnia 10 stycznia 1937r. we wsi Zasadne, parafii Kamienica, w powiecie limanowskim, jako siódme i ostatnie dziecko Stanisława i Zofii z domu Gorczowskiej. Dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Kamienicy. Rodzina utrzymywała się z pracy na roli. Ojciec pracował także jako mierniczy.
Gdy Józef miał dziewiąty rok życia, umarła mu matka. Zgodnie z wcześniejszym życzeniem matki został wtedy oddany pod opiekę ciotki, która mieszkała w miejscowości Kadcza. Nastały wtedy dla niego ciężkie dni. W trzynastym roku życia niefortunny los zmienił się na lepszy, gdyż jego rodzona siostra ze Zgromadzenia SS.Służebniczek NMP zaprosiła go za zgodą siostry przełożonej do ochronki w Wilamowicach i tu skończył siódmą klasę.
Po szkole podstawowej dostał się do Seminarium Krakowskiego na ul. Manifestu Lipcowego 4 (obecnie ul. Piłsudskiego). W myśl obowiązujących wówczas przepisów w PRL matura uzyskana w Małym Seminarium nie była oficjalnie uznana. Aby móc dalej studiować, musiał więc wykazać się maturą państwową. Egzamin maturalny zdał przed państwową komisją w Stalinogrodzie (obecnie Katowicach) dnia 15.05.1956 r. Egzamin był trudny, na trzydziestu uczniów zdało trzech. W 1956r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej mieszczącego się w Krakowie przy ul. Podzamcze 8. Uczył się bardzo dobrze, egzaminy zdawał zazwyczaj z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym. Był lubiany przez współseminarzystów i przełożonych.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1962r. w katedrze na Wawelu z rąk wikariusza kapitulnego w Krakowie biskupa Karola Wojtyły. Pierwszą Mszę św. prymicyjną odprawił w Wilamowicach, a następną w Kamienicy w swojej rodzinnej parafii.
Do parafii Raciborowice należała wieś Mistrzejowice, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa miała niebawem zamienić się w 40 tysięczne osiedle mieszkaniowe. Władze nie przewidywały budowy na tym nowym osiedlu jakichkolwiek obiektów sakralnych. W 1970r. ks. Kurzeja za zgodą ks. kardynała Karola Wojtyły postanowił na tym nowo powstającym osiedlu założyć parafię i wybudować kościół.
Prace zaczął od postawienia pod osłoną nocy 29 sierpnia 1970r.na terenie dzisiejszego os. Oświecenia, drewnianego baraku tzw. „zielonej budki”. ( por. Historia „zielona budka”).
W „zielonej budce” rozpoczął działalność duszpasterską, co wywołało w stosunku do niego ze strony władz administracyjnych i Służby Bezpieczeństwa falę prześladowań różnego rodzaju: przesłuchań, zatrzymań w areszcie, rozpraw sądowych, kar wymierzonych przez Kolegium Orzekające. Te szykany spowodowały pogorszenie stanu zdrowia u księdza i coraz częstsze pobyty w szpitalach.
Zdążył wybudować budynek mieszczący kaplicę i salki katechetyczne oraz rozpocząć budowę kościoła. Zmarł dnia 15.08.1976r. Został pochowany 3 dni później na cmentarzu w Grębałowie. W pogrzebie (droga z Mistrzejowic do Grębałowa wynosi około 7 km) wzięło udział około 20 tysięcy wiernych, 120 sióstr zakonnych i 113 księży.
Cztery lata później, 16 listopada 1980 r., trumna ze zwłokami ks. Józefa wróciła do Mistrzejowic, do kościoła, z którym ks. Józef związał swoje życie i została złożona w krypcie w przygotowanym na ten cel sarkofagu. Krypta jest udostępniona wszystkim, którzy chcą nawiedzać jego grób w tym czasie, w którym otwarty jest kościół.

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. Józefa Kurzeji został otwarty 4 maja 2005 roku.