Menu Zamknij

Rachunek sumienia dla osób straszych

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź do mnie i przy­pomnij mi w rachunku sumienia wszystko, za co powinienem przeprosić Boga i ludzi. Wzbudź w moim sercu szczery żal, pomóż naprawić popełnione zło. Daj mi odwagę wyznania wszyst­kich grzechów. Proszę Cię, udziel swoich darów kapłano­wi, który w imieniu Jezusa wysłucha mojej spo­wiedzi. Amen.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

Czy pamiętam o codziennej modlitwie, praktykowaniu postu

Czy dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary

Czy nie zaparłem się wiary

Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary

Czy wstydziłem się swojej wiary.

Czy starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej

Czy narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach, w chorobie w cierpieniu

Czy poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu…

Czy wierzyłem w zabobony, wróżby, horoskopy

Czy znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone (kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp.)

Czy przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych

Czy odwodziłem innych od Boga…

Czy dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem

Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno

Czy wymawiałem imiona świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia

Czy bluźniłem przeciw Bogu lub świętym 

Czy dotrzymywałem przysięgi, ślubu złożonego Bogu 

Czy przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę? 

Czy przyjąłem po świętokradzku sakramenty święte – które? 

Czy przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie

Czy rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco…

Czy brałem udział w seansach spirytystycznych.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Czy opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane

Czy spóźniłem się na Mszę świętą 

Czy w Mszy świętej brałem czynny udział.

Czy przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy świętej.

Czy pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby 

Czcij ojca twego i matkę twoją

Czy pamiętam w modlitwie o swoich zmarłych rodzicach, nawiedzam ich grób, uczestniczę we Mszy Świętej w ich intencji

 Czy przypominam dzieciom, o zasadach życia chrześcijańskiego, zachęcam ich do wiary, modlitwy, spowiedzi, uczestnictwa we Mszy Świętej

Czy doceniam dzieci troskę o mnie, umiem im podziękować za opiekę

Nie zabijaj

Czy szkodziłem sobie na zdrowiu

Czy usiłowałem popełnić samobójstwo

Czy życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci

Czy lekkomyślnie nie narażałem swoje zdrowia lub życia

Czy nie zabiłem człowieka, może nie narodzonego

Czy zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży

Czy żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć

Czy namawiałem do grzechu (jakiego?).

Czy znęcałem się nad zwierzętami…

Czy wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem

Czy nie przebaczyłem komuś w swoim sercu…

Czy panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. gniewem, chciwością, zmysłowością, zazdrością… itp.

Czy bawiłem się cudzym kosztem…

Czy nie przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych

Czy nie zadawałem świadomie cierpienia fizycznego, psychicznego, moralnego

Czy nie niszczyłem przyjaźń między ludźmi

Jak przyjmuję chorobę, cierpienie, swoją samotność

Nie cudzołóż i Nie pożądaj żony bliźniego twego

Czy miałem upodobanie w myślach nieskromnych

Czy korzystałem z pornografii

Czy popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą

Czy pożądałem drugiej osoby.

Czy nie namawiałem innych do rozwodu

Nie kradnij i Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej rzecz

Czy zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną

Czy oddałem długi w terminie, czy w ogóle oddałem

Czy nie zniszczyłem cudzej własności

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

Czy kłamałem lub kłamię z przyzwyczajenia

Czy posądzałem lekkomyślnie

Czy bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)

Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy

Czy byłem obłudny wobec bliźniego

Czy naprawiłem krzywdy wyrządzone innym 

Czy zachowałem powierzoną mi tajemnicę

Czy dotrzymałem danego słowa, obietnicy

Czy stawałem po stronie nieprawdy

Czy byłem wścibski,

Czy obarczałem winą bliźniego?