Menu Zamknij

Rachunek sumienia dla studentów.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź do mnie i przypomnij mi w rachunku sumienia wszystko, za co powinienem przeprosić Boga i ludzi. Wzbudź w moim sercu szczery żal, pomóż naprawić popełnione zło. Daj mi odwagę wyznania wszystkich grzechów. Proszę Cię, udziel swoich darów kapłanowi, który w imieniu Jezusa wysłucha mojej spowiedzi. Amen.

Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu

Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie?

Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim wyznam?

Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na własnych siłach, liczę tylko na siebie?

Modlitwa jest pierwszym aktem wiary. Jaki czas w moim życiu zajmuje modlitwa, jaka jest jej forma, jakie rodzi owoce?

Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego?

Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego motywy?

Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę?

Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii?

Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?

Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie?

Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?

Czy jestem zabobonny? Czy daję wiarę horoskopom, wróżkom, magii, okultyzmowi itd.?

Czy mam swoich bożków, którzy zajmują miejsce wyższe od Boga mojej wiary?

Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim

Czy okazuję swoim rodzicom miłość i szacunek, czy nie odnoszę się do nich w sposób ubliżający,czy kłócę się z nimi, obmawiam ich, nie podnoszę na nich ręki, czy czasem się ich nie wstydzę, czy potrafię im pomóc 

Czy traktuję drugiego człowieka jedynie jako środek do osiągania swoich celów?

Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?

Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?

Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam „maski”; dlaczego chcę ukrywać prawdę osobie?

Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?

Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które „wyceniam” po ich wyglądzie, bogactwie,sposobie noszenia się?

Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?

Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?

Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi?

Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co niszczy człowieka (narkotyki,alkohol, pornografia, agresja)?

Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, lenistwo, niedbałość?

Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie?

Czy kradnę lub oszukuje?

Czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności zachowując czystość właściwą dla mojego stanu?

Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący?

Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?

Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję?

Miłość i grzechy przeciwko sobie

Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd?

Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?

Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność?

Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?

Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą?

Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich (zawodowych) i domowych?

Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?

Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?

Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich powodem?

Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu?

Czy rozsądnie korzystam z filmów, internetu, gier?

Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez unikanie pornografii,samogwałtu?

Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą?

Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?

Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego spożywania alkoholu?