Menu Zamknij

Arcybractwo Staży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

GODZINA OBECNOŚCI PRZY BOŻYM SERCU

Pod tą nazwą modli się i działa w Kościele Stowarzyszenie, którego zadaniem jest otoczyć Serce Jezusa czcią, miłością i wynagrodzeniem za grzechy swoje i wszystkich ludzi. W tym celu każdy z członków obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara się ją przeżyć w łączności z Boskim Sercem, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki, a w duchu miłości i wynagrodzenia, myślą staje przed Chrystusem obecnym w tabernakulum.

Straż Honorowa powstała 13 marca    1863 roku  w  Klasztorze   Sióstr Wizytek w Bourg we Francji.

Siostra Maria od Najświętszego Serca otrzymuje wizję tarczy zegara, odtwarza go na papierze, przedstawia przełożonej i jeszcze tego samego dnia w godziny zegara wpisują się Siostry z klasztoru w Bourg. Wkrótce inne klasztory Nawiedzenia zaczęły praktykować godzinę obecności i tak spełniły się słowa św. Franciszka Salezego, który powiedział: „Pragnąłbym, aby cierniowa korona wokół Serca Jezusa została zastąpiona przez koronę ludzkich serc”. Dzieło to przekroczywszy mury klasztorne    szybko     rozszerzało się po całej Francji, Belgii, Holandii,   Włoszech  i poza  Europą.

Do Straży zapisywali się także wielcy i sławni ludzie. Wśród nich byli również papieże: Pius IX, Leon XIII, PiusX, którzy bardzo cenili sobie przynależność do Straży Honorowej.

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Siostry Marii od Najświętszego Serca.

Dziś to Stowarzyszenie obecne jest na wszystkich kontynentach świata, a dzięki różnicom czasowym nieprzerwanie trwa Straż Honorowa i w każdej godzinie wielbi Serce Boga.

W Polsce Straż Honorowa powstała przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869 roku jako Bractwo, następnie w 1919 roku była podniesiona do godności Arcybractwa. Swoim zasięgiem objęła cały kraj, rozwijając aktywną działalność szczególnie w okresie międzywojennym.

Obecnie odnawiające się Arcybractwo działa w ponad 300 parafiach na terenie całej Polski. Wspólnoty te pod kierunkiem Księży Dyrektorów i Zelatorów pogłębiają kult Eucharystii poprzez Msze Święte wynagradzające, adoracje Najświętszego Sakramentu, Godziny Święte.

 

Przy naszej Mistrzejowickiej Parafii Arcybractwo działa od1 XII 1988 r.

 Jeśli pragniesz:

  • Wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
  • Codziennie ofiarować jedną godzinę dnia w czasie dowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków,
  • Poznać głębiej miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii Świętej wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,
  • Poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,
  • Przepoić swoje życie szczególną miłością braterską,

Wstąp w szeregi Straży Honorowej  Najświętszego Serca Pana Jezusa

Informacje i zapisy:

W drugi czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej u ks. Grzegorza Kilanowicza lub u zelatorki Marii Sobota tel. 502 356 649

Może właśnie teraz Chrystus wzywa Cię do swojego Serca, abyś stanął pod Jego Sztandarem, Sztandarem Chrystusa Króla i pełnił Straż Honorową przy Jego Sercu przebitym włócznią za nasze grzechy.

Z życia Wspólnoty

W pierwszy czwartek miesiąca lub poprzedzający pierwszy piątek o godz. 15.00 zapraszamy do dolnego kościoła na Mszę Św., adorację, Godzinę Świętą i Różaniec w intencji kapłanów i powołań

W pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00 uczestniczymy we Mszy Św. wynagradzającej NSPJ

W drugą środę miesiąca w intencji zbiorowej Mszy Św. o godz. 18.00 modlimy się za chorych, cierpiących i w podeszłym wieku członków Arcybractwa

W drugi czwartek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00 – spotkanie formacyjne całej Wspólnoty

W drugi piątek miesiąca w intencji zbiorowej Mszy Św. o godz. 18.00 modlimy się za zmarłych z Arcybractwa

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i w kolejne trzy dni uczestniczymy w rekolekcjach dla członków Arcybractwa u ss. wizytek w Krakowie

W drugi piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00 prowadzimy Drogę Krzyżową w parafii

W Wielki Czwartek od godz. 21.00 do 24.00 adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy

W trzecią sobotę czerwca odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę

Nasza Wspólnota bierze żywy udział w życiu parafii uczestnicząc w procesjach, Mszach Św., nabożeństwach itp.

 

„Tak, jednej godziny nie mogliście

czuwać ze mną?” (Mt 26, 40-41)

Maria Sobota
zelatorka Arcybractwa

                                                                                                                                                                     ks. Grzegorz Kilanowicz

opiekun duchowy