Menu Zamknij

Historia parafii

Ksiądz Józef Kurzeja idąc za natchnieniem Bożym zapoczątkował dzieło tworzenia parafii i budowy kościoła w Krakowie – Mistrzejowicach. Wszystko rozpoczęło się od katechizowania, a potem odprawiania mszy świętej, w zwykłej altance, którą nazywano „zieloną budką”. Stała pod laskiem, obok pól uprawnych, które przylegały do powstającego osiedla. Trudy związane z tworzeniem nowej wspólnoty parafialnej i budową kościoła sprawiły że schorowany ks. Józef, mając 39 lat odszedł z tego świata, w święto Wniebowzięcia NMP. Drugim proboszczem został ks. prałat Mikołaj Kuczkowski, wieloletni kanclerz kurii krakowskiej, bliski współpracownik ks. kardynała Wojtyły, który życzliwie wspierał wysiłki ks. Kurzei. On dokończył budowę kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kościół ku radości ludu bożego z Mistrzejowic konsekrował 22 czerwca 1983 roku sam papież Jan Paweł II. Ksiądz prałat Kuczkowski odszedł do Pana 9.11.1995 roku. Trzecim proboszczem został ks. prałat Józef Łuszczek, który towarzyszył w Mistrzejowicach ks. Kurzei od 1972 roku, a potem ks. Kuczkowskiemu. Pod jego opieką wspólnota parafialna kontynuuje dzieło boże. W parafii dziś działa w sposób aktywny kilkanaście wspólnot. Oczywiście niewymiernym darem są udzielane sakramenty święte, udzielane tysiącom osób rocznie. W miejscu, gdzie stała „zielona budka”, na pamiątkę początków tego wielkiego dzieła bożego, postawiono kapliczkę Matki Bożej Łaskawej (na os. Oświecenia). Od 4.05.2005 roku trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Józefa Kurzei. Parafianie modlą się o wyniesienie swojego pierwszego proboszcza na ołtarze. Historia parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, to jeszcze jedno świadectwo, że Bóg żywy – jest obecny pośród swego ludu i działa!

Kościół wybudowano w latach 1976 – 1983 wg projektu architekta Józefa Dutkiewicza. Ta przemyślana ciekawa kompozycja, świetnie wpisana w krajobraz z wieżowcami świątynia należy do najciekawszych rozwiązań współczesnej architektury sakralnej. Budowla składa się z dwóch poziomów oraz połączonej z kościołem plebanii i 10 sal katechetycznych.

Kalendarium naszej parafii:

1969 - 1971
Powstanie os. Tysiąclecia
29 sierpnia 1970
Zamontowanie w nocy „zielonej budki” przy lasku na terenie obecnego os. Oświecenia
wrzesień 1970
Powstanie os. Tysiąclecia
wrzesień 1970 - lipiec 1972
Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne;
8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujące zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.
29 grudnia 1970
Wydanie dokumentu nominacyjnego przez kanclerza Kurii Metropolitarnej w
Krakowie, ks. Mikołaja Kuczkowskiego, zezwalającego na podejmowanie przez ks. J. Kurzeję samodzielnych decyzji w sprawie katechizacji.
1971 - 1974
Dziewięć wizyt duszpasterskich ks. Kardynała Karola Wojtyły.
czerwiec 1971
Dobudowanie zadaszenia i miejsca na ołtarz do „zielonej budki”, gdzie do grudnia 1973 r. odbywały się msze święte
lipiec 1971
ks. Józef Kurzeja opuszcza parafię w Raciborowicach i przez pewien czas zamieszkuje w „zielonej budce”.
4 lipca 1971
Pierwszy chrzest w „zielonej budce”.
28 sierpnia 1971
Pierwszy ślub w „zielonej budce”.
17 października 1971
Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie.
24 grudnia 1971
Pierwsza Pasterka w Mistrzejowicach, odprawiona przez ówczesnego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, późniejszego Papieża Jana Pawła II.
1971
Ponad 20 długich i męczących przesłuchań ks. Józefa Kurzeji, aresztowanie.
21 - 28 maja 1972
Pierwsze Misje św. w Mistrzejowicach. Nauki misyjne głosili Sercanie ks. Stanisław Sidełko i ks. Henryk Kubiś.
8 lipca 1972
Po dwuletnich interwencjach na wszystkich szczeblach administracji państwowej, otrzymano zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie Mistrzejowicach.
jesień 1972
Ciężka choroba ks. Józefa Kurzeji i pobyt w szpitalu.
Wynajęcie mieszkania na os. Złotego Wieku 26/77 jako drugiego punktu katechetycznego w Mistrzejowicach (wykorzystywane do 1 grudnia 1973 r.)
30 grudnia 1972
Początek pracy ks. Józefa Łuszczka w Mistrzejowicach.
wrzesień 1970 - lipiec 1972
Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne;
8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujących zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.
1971-1974
Kardynał Karol Wojtyła złożył dziewięć wizyt duszpasterskich w Mistrzejowicach. Był to szczególny wyraz poparcia dla starań ks. Kanonika Józefa Kurzeji o ustanowienie parafii i budowę kościoła w Mistrzejowicach.
28 lutego 1973
Wskazanie miejsca na budowę kościoła w Mistrzejowicach przez władze lokalne w Krakowie, czyli tzw. „informacja o terenie”.
wiosna 1973
Nasilenie choroby ks. J Kurzeji; leczenie w sanatorium i w szpitalu w Lublinie.
16 czerwca - 8 września 1973
Prace nad projektem kościoła.
23 lipca 1973
Początek prac przy budowie punktu katechetycznego i kaplicy. Projekt mgr inż. Józefa Dutkiewicza. Kierownik budowy - Mieczysław Krzywdziński.
1 grudnia 1973
Uroczyste przeniesienie Krzyża Misyjnego i Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem z „zielonej budki” do nowej kaplicy w procesji, której przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. M. Kuczkowski i poświęcenie kaplicy oraz sal katechetycznych przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.
8 grudnia 1973
Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie tymczasowego budynku
katechetycznego i kaplicy w Mistrzejowicach i nakazanie rozbiórki „zielonej budki” w ciągu 7 dni.
grudnia 1973
Założenie zespołu charytatywnego przez ks. Józefa Kurzeję.
1974 - 1978
Powstanie osiedli Bohaterów Września i Piastów.
1974
Ks. J. Kurzeja i M. Krzywdziński kwestując w różnych parafiach uzyskują część funduszy na zakup materiałów budowlanych. Rozpoczęcie działalności grupy akademickiej, pierwszym duszpasterzem był ks. Eugeniusz Nycz.
kwiecień 1974
Początek działalności poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Barbarę Istrati i Annę Chorobik przy pomocy dr Wandy Połtawskiej.
kwiecień 1974
Zakup pierwszych organów.
13 czerwca 1974
Pierwsza procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy zrobionych na terenie
przeznaczonym pod budowę przyszłego kościoła.
14 sierpnia 1974
Pierwsze nabożeństwo do bł. Maksymiliana M. Kolbego.
21 października 1974
Komisja architektów Rady Miasta zaakceptowała projekt kościoła opracowany przez architekta Józefa Dutkiewicza.
10 - 14 lutego 1976
Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii w Mistrzejowicach przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.
23 marca 1976
Po uzgodnieniu projektu technicznego władze kurialne występują do Urzędu Dzielnicowego z prośbą o zezwolenie na rozpoczęcie budowy.
22 kwietnia 1976
Ostateczne pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła.
8 maja 1976
Pierwsze wykopy pod nowy kościół.
14 maja 1976
Arcybiskup Krakowa ks. Kard. Karol Wojtyła poświęca plac przyszłej budowy kościoła i wykopuje symboliczną „pierwszą łopatę”.
czerwiec 1976
Początek wznoszenia murów kościoła.
15 sierpnia 1976
W klinice w Krakowie umiera w wieku 39 lat pierwszy proboszcz naszej parafii ks. kan. Józef Kurzeja. „Ofiara Jego cierpienia i życia została przyjęła przez Boga w święto Wniebowzięcia NMP jako kamień węgielny naszej parafii i naszego kościoła”
18 sierpnia 1976
Msza św. pogrzebowa odprawiona przez ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego; 20 - tysięczny tłum wiernych parafian odprowadza zmarłego Duszpasterza ulicami Nowej Huty na cmentarz w Grębałowie.
20 września 1976
Po pięcioletnich staraniach Kurii państwowe władze wyznaniowe wyrażają zgodę na utworzenie parafii p.w. bł. Maksymiliana M. Kolbego i nadanie jej kościelnej osobowości prawnej.
4 października 1976
Erygowanie (utworzenie) parafii w Mistrzejowicach. Obrzędu religijnego dokonał J. Em. Kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Metropolita Krakowski.
2 - 6 listopada 1976
Betonowanie dolnej płyty kościoła.
14 listopada 1976
Wmurowania kamienia węgielnego przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.
listopad 1976
Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski mianowany proboszczem parafii. Ks. Józef Łuszczek ustanowiony odpowiedzialnym za wszelkie sprawy duszpasterskie w parafii.
wiosna 1977
Powstaje młodzieżowa grupa oazowa skupiona w ogólnopolskim Ruchu „Światło Życie”, pierwszym opiekunem jest ks. Franciszek Janczyk.
11 grudnia 1977
Otwarcie biblioteki parafialnej prowadzonej przez p. Stanisławę Zdebską.
lipiec 1978
Zabetonowanie dachu kościoła.
grudzień 1978
Pierwsze jasełka przygotowane przez młodzież oazową.
luty i marzec 1979
Rozszalowywanie kościoła.
23 grudnia 1979
Poświęcenie dolnej kaplicy przez arcybiskupa Krakowa Kard. Franciszka Macharskiego.
luty 1980
Pielgrzymka parafialna do Rzymu.
16 listopada 1980
Przeniesienie trumny ze zwłokami ks. J. Kurzeji do krypty w podziemiach mistrzejowickiego kościoła.
Przeniesienie trumny ze zwłokami ks. J. Kurzeji do krypty w podziemiach mistrzejowickiego kościoła.
Tynkowanie wnętrza kościoła.
Pierwsze Msze św. za Ojczyznę w każdy czwartek - prowadzone przez ks. Kazimierza Jancarza. Początek działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Kanonizacja bł. Maksymiliana M. Kolbe. Prośba delegacji naszej parafii do papieża Jana Pawła II o konsekrację kościoła.
Powstanie osiedla Kombatantów.
Początek działalności Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego, ks. Andrzej Kobiesa pierwszym duchowym opiekunem.
Wykonanie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, wyłożenie schodów do kościoła czerwonym piaskowcem.
W czasie Rekolekcji Wielkopostnych prowadzonych przez ks. dr Edwarda Stańka ponad 500 osób złożyło przyrzeczenie abstynencji na okres Pontyfikatu Jana Pawła II.
Wielkanoc - pierwsza Msza św. w głównym kościele.
Drugie Misje św. w parafii prowadzone przez księży Misjonarzy: ks. Tadeusza Olszańskiego, ks. Jana Kowalika, ks. Jana Dukałę.
Konsekracja Kościoła, której osobiście dokonał w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II. W uroczystości konsekracji kościoła uczestniczyli Biskupi, kapłani, siostry zakonne i Lud Boży - ok. 400 000 osób.
27 - 30 września 1983
Odbywa się w kościele festiwal piosenki religijnej „Sacrosong 83” organizowany przez ks. Jana Palusińskiego.
15 - 19 października 1983
45 osób udaje się autokarem z pielgrzymką do Rzymu, aby podziękować Ojcu Świętemu za konsekrację naszego kościoła.
3 marca 1984
W parafii zawiązuje się Krucjata Modlitwy w Obronie Nienarodzonych. Odtąd w każdą l sobotę miesiąca nabożeństwo w Obronie Życia.
2 kwietnia 1984
40 - ta rocznica świeceń kapłańskich proboszcza parafii ks. Prałata Mikołaja Kuczkowskiego. Z okazji Jubileuszu aktorzy dają godzinny występ poświęcony św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu.
16 maja 1984
Chór ze Stanów Zjednoczonych z modlitwą i koncertem ku czci Ojca św.
19 lipca 1984
Kradzież z kościoła skarbonki „Dla Potrzebujących”.
lato 1984
Pokrywanie dachu kościoła i plebanii blachą miedzianą (około 20 ton),
zakładanie w kościele drugich okien ze szkła „quasi witrażowego”.
17 września 1984
Akcja rozdawania mąki (ok. 17 ton) oraz mleka w proszku rodzinom wielodzietnym i potrzebującym jako „Daru Rządu USA”.
9 listopada 1984
Bractwo Trzeźwości wprowadza na stałe cotygodniowe dyżury dla ludzi borykających się z problemem alkoholowym.
listopad - grudzień 1984
Montaż figur: Matki Bożej Niepokalanej, św. Maksymiliana, św. Jana Chrzciciela.
czerwiec 1985
Wystawa fotograficzna w dolnym kościele z II Pielgrzymki Ojca Św. do Polski.
19 - 22 września 1985
Odbywa się cieszący się dużą popularnością „Sacrosong” pod przewodnim hasłem: „Zadaj w sobie śmierć wrogości”.
13 października 1985
Pierwszy Odpust przeniesiony z okresu wakacji na drugą niedzielę października.
19 października 1985
Uroczysta Msza św. w l rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
październik - listopad 1985
Montaż nowego Tabernakulum.
15 czerwca 1986
Poświęcenie chrzcielnicy.
październik 1986
Parafia wprowadza śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 6.30.
22 marca 1987
Zainstalowanie Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odtąd w każdą środę odprawiana jest Nowenna do M.B.N.P.
1 września 1987
Ks. Kard. Franciszek Macharski ustanawia Rejon Duszpasterski pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (osiedla Bohaterów Września i Piastów).
8 listopada 1987
Rozpoczyna się w parafii Nawiedzenie Rodzin przez Matkę Bożą w 9 kopiach Obrazu Jasnogórskiego.
6 grudnia 1987
Ks. Kard. Franciszek Macharski poświęca nowe organy firmy Schuke. Uroczystość uświetnia koncert organowy w wykonaniu prof. Jana Jargonia. Śpiewa chór Capella Cracoviensis.
5 - 12 marca 1988
Wizytacja Kanoniczna ks. Biskupa Kazimierza Górnego
14 sierpnia 1988
Władze miasta Krakowa wyrażają zgodę na budowę kościoła na osiedlu Bohaterów Września.
20 sierpnia 1988
Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski przechodzi na emeryturę w wieku 78 lat.
Administratorem parafii zostaje ksiądz Józef Łuszczek, który od 1976 roku pełnił funkcje duszpasterskie w parafii.
1 grudnia 1988
Dzięki staraniom Ks. Stanisława Wajdziaka w naszej parafii zaistniało Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
30 grudnia 1988
Administrator parafii ks. Józef Łuszczek zostaje mianowany proboszczem parafii.
9 lutego 1989
Czwartkowe Nabożeństwo za Ojczyznę, w którym uczestniczył Lech Wałęsa. Po Mszy św. Lech Wałęsa przez godzinę odpowiadał na pytania.
1 maja 1989
Uroczysta Msza św. z okazji zalegalizowania „Solidarności”.
12 - 17 grudnia 1989
W naszym kościele odbyło się Zebranie Krajowego Związku „Solidarność - Rolników Indywidualnych, z udziałem około 1000 delegatów przyjętych na nocleg przez parafian Nowej Huty.
luty 1990
Ukazuje się książka p. Agnieszki Magdziak - Miszewskiej pt. „Kamień węgielny” poświęcona ś.p. ks. kan. Józefowi Kurzeji. Nakład 5000 egzemplarzy.
15 sierpnia 1990
Erygowanie parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Krakowie - Mistrzejowicach.
Pierwszym proboszczem został ks. kan. Józef Prorok.
1 września 1990
Po prawie 40 latach powrót katechezy do szkół.
20 stycznia 1991
Rozpoczęcie starań przez p. inż. Barbarę Frydel o zezwolenie na budowę kapliczki na obecnym os. Oświecenia w lasku, gdzie ś.p. ks. kan. Józef Kurzeja rozpoczął duszpasterzowanie.
20 stycznia 1991
Rozpoczęcie starań przez p. inż. Barbarę Frydel o zezwolenie na budowę kapliczki na obecnym os. Oświecenia w lasku, gdzie ś.p. ks. kan. Józef Kurzeja rozpoczął duszpasterzowanie.
lipiec 1991
Zorganizowanie noclegów dla około 300 osób z Petersburga przybyłych na spotkanie z Ojcem Św. w Częstochowie. Przyjęcie przez rodziny 40 dzieci z Białorusi na 3 - tygodniowy wypoczynek i dożywienie.
1 grudnia 1991
Uroczystość Poświęcenia kapliczki na os. Oświecenia.
marzec 1992
Rozpoczynają działalność grupy trzeźwościowe: Al-Anon - dla członków rodzin osób uzależnionych, AA „Maximilianum”.
1 stycznia 1992
Rozpoczęcie w parafii wykładów dla narzeczonych.
10 maja 1992
Ks. Józef Łuszczek mianowany na 5 lat dziekanem Dekanatu Mogilskiego - Kraków IX.
21 lutego 1993
Zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem dla głodujących dzieci w Bieszczadach.
25 marca 1993
W Luborzycy zmarł nagle Ks. Kazimierz Jancarz, ur. 9 XII 1947 w Suchej Beskidzkiej. Założyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy w naszej parafii.
3 marca 1994
Msza św. w intencji ś.p. ks. Kazimierza Jancarza i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w korytarzu dolnego kościoła.
17 kwietnia 1994
100-lecie urodzin św. Maksymiliana M. Kolbego.
4 - 8 października 1994
Odbyły się po raz pierwszy w parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne zorganizowane przez Ruch „Światło – Życie”.
23 października 1994
Promocja dwumiesięcznika parafialnego „Ślad”. Dotąd czasopismo to było wydawane jako miesięcznik oazowy.
20 listopada 1994
Poświęcenie kościoła na os. Bohaterów Września, zbiórka darów dla dzieci z polskiej szkoły na Białorusi.
9 listopada 1995
w 85. roku życia zmarł Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski - drugi proboszcz naszej parafii.
14 maja 1996
Powstanie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii.
12 – 17 grudnia 1999
Intronizacja Bożego Serca w parafii.
1 stycznia 2000
Jubileuszowy Rok Odkupienia – ufundowane dla parafii okolicznościowe oranty.
1 października 2003
Wznowienie po 6 latach przerwy, wydawania parafialnej gazetki Ślad nr 1(55) październik 2003.
2 kwietnia 2005 godz. 21:37
Tłumy wiernych modlą się w kościele i przed pomnikiem Ojca św. Jana Pawła II, za zmarłego papieża.
10 kwietnia 2005 godz. 11.00
Msza św. dziękczynna za 40 lat kapłaństwa Ks. Prałata Józefa Łuszczka naszego proboszcza.
4 maja 2005 godz. 9:00
Ks. Kard. Franciszek Macharski w kaplicy pałacu arcybiskupiego uroczyście otworzył proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. kanonika Józefa Kurzei.
15 sierpnia 2005
W pobliżu placu kościelnego ustawiono kamień - obelisk z wizerunkiem księdza Kazimierza Jancarza.
27 sierpnia 2005
Arcybiskup Stanisław Dziwisz objął kanonicznie rządy w Archidiecezji krakowskiej, po odchodzącym na emeryturę Ks. Kardynale Franciszku Macharskim.
21 grudnia 2005
Stolica Apostolska pismem Arcybiskupa Edwarda Nowaka wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. kanonika Józefa Kurzeji.
previous arrow
next arrow
Slider