Menu Zamknij

Przystanek Betlejem

Jesteśmy organizacją działającą na terenie miasta Krakowa od 1989 roku, wyrosłą z ruchu społecznego Wiara i Światło. Formalnie jako stowarzyszenie istniejemy od 1997 roku. Naszą opieką obejmujemy 50 osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny i przyjaciół oraz osoby starsze i niepełnosprawne.
Celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, organizowanie wypoczynku, zapewnienie integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem społecznym, aktywizacja zawodowa. Zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej prawa do wszechstronnego rozwoju, podtrzymywania i rozwijania umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia.
W ramach swojej działalności statutowej stowarzyszenie prowadzi przy kościele p.w. św. M.M. Kolbe w Mistrzejowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystanek Betlejem”/ŚDS/ dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym. ŚDS jest ośrodkiem dziennego pobytu. Uczęszcza do niego 16 osób o różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego. Formy zajęć są dostosowane do uczestników Zajęcia i treningi mają formę zorganizowaną i dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz możliwości i wychodzące na przeciw zapotrzebowaniom wynikającym z indywidualnych planów oddziaływań wspierająco-rehabilitacyjnych: ( warsztaty, edukacja, terapie i rehabilitacja). Niektóre wyroby i prace artystyczne naszych podopiecznych są sprzedawane na aukcjach i kiermaszach organizowanych przez nasze stowarzyszenie.
Organizujemy także obozy rehabilitacyjne , letnie i zimowe , wycieczki i wyjazdy na tzw. „zieloną szkołę, koncerty integracyjne, imprezy np. św. Mikołaj, andrzejki itp.
Trzy a bywa, że cztery razy w roku organizujemy kilku i kilkunastodniowe wyjazdy na tzw. obozy i zielone szkoły. Każda nawet drobna pomoc jest zawsze bardzo pomocna i mile widziana jako cenny dar dla tych których los ciężko doświadczył.
Kierownik ŚDS „Przystanek Betlejem”, Piotr Podgórski
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przystanek Betlejem”
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Przystanek Betlejem”
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 86