Menu Zamknij

Przedszkole pod Grzybkiem

Oddziały przedszkolne Samorządowego Przedszkola 148 mieszczą się w budynku Kaplicy przy Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.

Do naszych oddziałów przyjmujemy dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcioletnie.
Dzieci przebywają u nas pięć godzin dziennie tj. od 7.00 do 12.00. Przewidziana jest możliwość utworzenia oddziałów popołudniowych uzależniona od ilości zapisanych dzieci.
Już od dziewiętnastu lat nasze przedszkole proponuje dzieciom zabawę i naukę.
Uczęszczają do nas dzieci z wszystkich okolicznych osiedli. Miła i przyjazna atmosfera naszej placówki pozwala na szybką adaptację w środowisku przedszkolnym i daje możliwości wszechstronnego rozwoju.
Wykwalifikowana kadra, dobra opieka i nauka poprzez zabawę oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych to miara harmonijnego rozwoju dzieci. Przedszkolaki mają możliwość nauki języka angielskiego, nauki tańca i zajęć rytmiki.
Religię prowadzi u nas siostra Rafaela oddana całym sercem naszym dzieciom i naszym oddziałom czynnie uczestnicząc w życiu przedszkolnym.
Przedszkolaki mają możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez Klub Kultury „Kuźnia” takich jak cykliczne zajęcia w bibliotece, zajęcia z edukacji przyrodniczej czy zajęcia muzyczne.
„Teatr dla dzieci” to możliwość uczestniczenia w aktorskich przedstawieniach organizowanych przez nasze Przedszkole 148.
Organizujemy uroczystości „Andrzejki”, zabawa karnawałowa, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Rodziny”, „spotkani opłatkowe”.
Często wyjeżdżamy na wycieczki – w tym roku szkolnym zorganizowana była wycieczka do Inwałdu, gdzie dzieci miały możliwość zwiedzenia „zabytków w miniaturze” i zajęć w parku rozrywki. Byliśmy także z wizytą u św. Mikołaja w Kopalni Soli w Bochni. Zwiedzaliśmy kopalnię, spotkaliśmy św. Mikołaja z orszakiem aniołków i diabełka oraz bawiliśmy się przy muzyce na zabawie dla dzieci.
Organizujemy wyjścia do teatru i kina. Jesienią dzieci były w Teatrze „Groteska” i oglądały przygody Amelki.
Starsza grupa dzieci wystąpiła w „Przeglądzie Kolęd i Jasełek” organizowanym w naszym kościele przez Centrum Kultury Katolickiej w przedstawieniu „Kolędowe Jasełka”. Występ przedszkolaków bardzo się podobał, a gromkie brawa bardzo ucieszyły dzieci. W „Przeglądzie Kolęd i Jasełek” wystąpiliśmy już dziewiąty raz i dziewięć dyplomów zdobi nasze przedszkole.
W drugim semestrze czeka nas również dużo zabawy, zajęć, wyjść i wycieczek oraz wspólnie przeżywanego codziennego pięciogodzinnego spotkania.
Zapraszamy do nas dzieci zapewniając dużo wrażeń i dobrej zabawy.
Kontakt z przedszkolem i informacje:
– Samorządowe Przedszkole Nr 148, os. Tysiąclecia 37, tel. 12 6482494 (główny budynek) – Dyrektor Bożena Walczak
– adres e-mail: [email protected]
– strona internetowa przedszkola : przedszkole148.blizej.pl
– informacje u nauczycielek w oddziałach przedszkolnych.
Zapisy dzieci do przedszkola od 01 – 31 marca.

Karty zapisów i informacje w głównym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

 

Lidia Stręk