Menu Zamknij

Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

 1. Zapisu dziecka do chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem.
 2. Konferencje przed chrztem dla rodziców i chrzestnych są w II i IV piątek miesiąca o godz. 18:30 w sali nr 8 w dolnym kościele.
 3. Uroczystego chrztu w naszym kościele udzielamy w 2 i 4 niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:00. W pozostałe niedziele chrztu udzielamy po Mszy św. o godz. 13:00.
 4. Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii św., a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka.

Potrzebne Dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski przynoszą przetłumaczony akt urodzenia.
 • świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego.
 • zgodę na chrzest z parafii zamieszkania.
 • zaświadczenia chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią, z parafii ich obecnego zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję i nie mają przeszkód.

Dane osobowe:

 • rodziców dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia.
 • dane dziadków dziecka.
 • dane chrzestnych: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 1. Ukończyły 16 rok życia.
 2. Były ochrzczone i bierzmowane.
 3. Są praktykującymi katolikami, czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii św., mają ślub kościelny lub są stanu wolnego, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby uczęszczała na katechezę w szkole potwierdzoną indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.
 4. W chwili, gdy rodzice nie są w stanie zagwarantować dziecku dwóch rodziców chrzestnych, można wybrać jednego rodzica spełniającego powyższe kryteria.
  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustanowienia świadka chrztu świętego dziecka. Świadkiem chrztu (czyli faktu) może być tylko i wyłącznie osoba nieochrzczona, która nie jest rodzicem chrzestnymi dziecka. Osoby ochrzczone mające przeszkodę (żyjące w związku cywilnym, konkubinacie, po apostazji) nie mogą być świadkiem chrztu.

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem