Menu Zamknij

Zespół Parafialny Caritas

Do zadań Parafialnego Zespołu Caritas należy niesienie każdego rodzaju pomocy w ramach posiadanych możliwości i środków tym osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. PZC jako podstawowa jednostka organizacyjna Caritas realizuje zadania zgodne z misją i nauką Kościoła Katolickiego. Zgodnie z ogólnodiecezjalnym planem zadań zespoły uczestniczą w unijnych programach żywnościowych prowadzą zbiórki rzeczowe i kwesty pieniężne, a także organizują festyny związane z działalnością charytatywną. Docierając do najbardziej potrzebujących dzieci w terenie, wolontariusze pomagają w rekrutacji i dofinansowują im wyjazdy na kolonie Caritas. Ponadto dostarczają najbardziej potrzebującym wyprawki szkolne i świąteczne paczki żywnościowe, a także pomagają w zakupie leków ratujących życie. Rozeznając potrzeby lokalnych środowisk, prowadzą świetlice dla dzieci i świadczą pomoc w tworzeniu pism urzędowych na potrzeby swoich podopiecznych.