Menu Zamknij

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

PODEJMIJMY DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO

Znowu nadszedł miesiąc wrzesień. Miesiąc, z którym wiąże się pamiętną tragiczną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Odległe to czasy. Ile ofiar pochłonęła ta wojna! Wiemy, że źródłem jej wybuchu była ludzka pycha, chęć dominacji jednych nad drugimi, wręcz zniewolenia i unicestwienia tych, którzy zostali uznani za gorszych i niepotrzebnych. Błogosławiony Ojciec św. Jan Paweł II, wielki Apostoł naszych czasów, mówił o zmaganiu się dwóch cywilizacji: cywilizacji życia i miłości z cywilizacją śmierci i nienawiści.
Współcześnie też toczą się wojny, coraz to dowiadujemy się o różnych aktach terroru. Jedną z takich wojen, może najtragiczniejszą, jest wojna z nienarodzonymi dziećmi, które również są uważane przez pewnych ludzi za niepotrzebne, a nawet zagrażające ograniczeniem pseudopraw żyjących dorosłych członków społeczeństwa.
Odpowiedzią na te przejawy cywilizacji śmierci są działania ludzi dobrej woli, którzy żyją według Ewangelii, którzy prezentują zasady cywilizacji życia i miłości, których łączy modlitwa w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zrodziła się w Anglii i we Francji wkrótce po objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Do Polski została przeniesiona przez ojców Paulinów z Warszawy. Pierwszy akt duchowej Adopcji miał miejsce w naszym kraju w lutym 1987 r. w święto Matki Bożej Gromnicznej w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie. Oficjalnie zaś podjęto ją w 1992 r. na Jasnej Górze, gdzie znajduje się Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji i skąd rozprzestrzenia się na całą Polskę. W naszej parafii podjęliśmy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego po raz pierwszy w maju 1996 r., w dzień po uroczystościach świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona naszej Ojczyzny. Podjęli ją licznie członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Całą uroczystość poprowadził ówczesny opiekun Straży Honorowej ks. Michał Kowalski.
Od tej pory, każdego roku podejmujemy tę formę modlitwy we wrześniu podczas nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy lub w Święto ku czci Matki Bożej. Podczas przyrzeczeń Duchowej Adopcji otrzymujemy trzyczęściowe poświadczenia w formie składanki. W jednej części jest tekst modlitwy do codziennego odmawiania oraz inne warunki, które powinien w miarę możliwości spełnić adoptujący poczęte dziecko nienarodzone. W drugiej części jest miejsce na informacje dotyczące danych osobistych adoptującego oraz zachęta do zwrotu w celu wpisania ich do odpowiedniej księgi parafialnej zawierającej nazwiska obrońców życia w naszej parafii.
Zasady Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są następujące:
– w sposób uroczysty podejmujemy decyzję Duchowej Adopcji jednego, konkretnego, nieznanego nam dziecka nienarodzonego, które jest znane tylko Panu Bogu i codziennie przez dziewięć miesięcy odmawiamy następujące modlitwy:
Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
– należy również w tej intencji codziennie odmawiać jedną tajemnicę Różańca Świętego.
Trzeba też ofiarować dodatkowe praktyki (mogą to być modlitwy, dobre uczynki, wyrzeczenia i ofiary).
Decyzję Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego może podjąć każdy, dziecko pod opieką osoby dorosłej, osoba duchowna – ksiądz, zakonnica, czy zakonnik.
W bieżącym roku zakończyliśmy tę formę modlitwy w dniu 15. czerwca. Każda osoba, która adoptowała dziecko nienarodzone mogła zabrać pamiątkowe zdjęcie niemowlęcia z napisem: „Żyję dzięki Duchowej Adopcji”. Ufamy, że dzięki łasce Bożej i naszym modlitwom uratowanych zostało 122 dzieci. Wielka będzie radość, gdy kiedyś, po naszej śmierci, spotkamy się z tymi dziećmi w niebie. Może ich wstawiennictwo u Pana Boga zaważy na tym, że okaże nam Swoje Miłosierdzie.
W tym roku przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbędą się w naszej parafii w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w wigilię święta Maki Boskiej Bolesnej, w dniu 14. września.
Niech Maryja – Matka Syna Bożego i nasza Matka wyprosi nam wolę modlitwy w obronie dziecka nienarodzonego, które przydzieli nam sam Bóg i łaskę wytrwałości. Niech Duch Święty połączy nas w szeregach obrońców życia.
Szczęść Boże!
Obrońcy Życia