Menu Zamknij

Zapraszamy na Koncert Mistrzejowicki 17.X.2020 r.

17 X 2020 / sobota /, godz. 19.00 – Kościół pw. św. M. M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86 / górny kościół /

JAN PAWEŁ II – TRYPTYK RZYMSKI

Wykonawcy: Piotr Piecha – recytacje
Tomasz Krawczyk – organy
wstęp wolny
Z uwagi na sytuację epidemiczną, podczas koncertu obowiązkowe są maseczki i zachowanie społecznej odległości wśród słuchaczy.
————————-
Po latach przerwy w twórczości poetyckiej, Jan Paweł II decyduje się zwrócić do świata językiem poety pisząc w 2002 roku TRYPTYK RZYMSKI. To poemat religijny w formie medytacji w których przemijanie, sztuka, natura i religia tworzą nierozerwalną całość. Utwór składa się z trzech części wzajemnie ze sobą powiązanych wewnętrznymi znaczeniami. Wydany został w 2003 roku w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

Rozpoczynający poemat wiersz „Strumień” stanowi krótką uwerturę liryczną nakłaniającą do zamyślenia nad tajemnicą przemijania całej natury, świata, człowieka. W kolejnym utworze „Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej” już nie przyroda, lecz wspaniała sztuka malarska Michała Anioła staje się sakralną rzeczywistością którą Jan Paweł II stara się zgłębić. Kaplica Sykstyńska odegrała w życiu Papieża rolę wyjątkową. W zakończeniu medytacji czytamy o „pamiętnym roku dwóch konklawe” czyli roku 1978, gdy w sierpniu Kolegium Kardynalskie zebrane w tej Kaplicy wybrało na papieża Jana Pawła I, a w październiku – Jana Pawła II. Freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej zostały w latach dziewięćdziesiątych poddane renowacji. Odsłonięcie głównej ściany Kaplicy nastąpiło w 1994 roku i wtedy Jan Paweł II powiedział o dziele Michała Anioła, że jego wizja malarska utrwalona na murach otwiera bezgraniczne i ostateczne horyzonty chrześcijańskiej teologii.

Trzeci wiersz TRYPTYKU RZYMSKIEGO pt. „Wzgórze w krainie Moria” jest historią Abrahama, który z polecenia Boga miał złożyć Mu w ofierze własnego syna. W ten sposób wyrażone zostaje przyszłe Ofiarowanie Syna przez Boga Ojca, co stanowi zwieńczenie całego TRYPTYKU RZYMSKIEGO sensem Odkupienia.

ZAPRASZAMY !