Menu Zamknij

Słowo na dziś – 05.06.2020 r.

Św. Paweł w drugim liście do Tymoteusza wypowiada kapitalne zdanie: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś”.

Osobą, która mnie zna jest Bóg. On wie kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenika moje zamysły, widzi moje działanie, mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Mu znane.

Po Nim najbardziej znają mnie najbliżsi.
Zna mnie mama, która zna bicie mojego serca.
Zna mnie tata, który trzymał mnie za rękę i strzegł bym nogi nie uraził o kamień.
Zna mnie rodzeństwo, z którym pomimo różnic w tym czy w tamtym i tak nie zrobimy sobie krzywdy, bo łączą mnie z nimi więzy krwi.

Znam powiedzenie: że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu i to najlepiej z boku, by można było się wyciąć w razie konieczności.

Kto chce rozbić rodzinę?
Jaki ma w tym interes?
Kto jest mi bliski?
Od kogo się uczę?
Co zostało mi powierzone?
Kto chce mojego dobra?
Kto chce sprowadzić mnie na złą drogę?
Kto chce wykorzystać moje zaufanie?