Menu Zamknij

Słowo na dziś – 29.05.2020 r.

„Rób co chcesz”, to modne hasło nie tylko w dzisiejszych czasach.  Jego prekursorem jest św. Augustyn.  

Zasadnicza jednak różnica polega na jednym słowie wypowiedzianym przez świętego. Augustyn powiedział: „KOCHAJ…. i rób co chcesz”.

Jezus w dzisiejszej ewangelii pyta Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?

Jezus nie pyta o Jego wizje papiestwa, plany ewangelizacyjne, czy strukturę późniejszej kurii rzymskiej.

Jezus pyta: Piotr kochasz mnie?

Piotr nie wypowiada deklaracji jak w Wieczerniku. Piotr tym razem daje świadomą odpowiedź, która poparta jest upadkiem i upokorzeniem, który nauczył Go bardziej ufać Bogu niż sobie.

W Wieczerniku Piotr łatwo deklarował życie oddam za Ciebie, a na dziedzińcu Sanhedrynu „skulił pod siebie ogon”.

Łatwo powiedzieć kocham cię, trudniej z osobą żyć.

Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?

Jaka jest moja odpowiedź?

Czy jest to deklaracja, czy też świadoma odpowiedź poparta już życiem?