Menu Zamknij

Słowo na dziś – 22.05.2020 r.

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił”.

Choć smutek kojarzy nam się z czymś gorszym od radości, to może istnieć taki smutek, który ma dobre owoce i taka „radość”, która prowadzi do zła. Radość tego świata często depta Boże przykazania, zwraca się przeciwko drugiemu człowiekowi i jego godności, często jest formą zagłuszenia rozpaczy i nie daje nam pokoju.

Co to za smutek, który może dawać dobre owoce? Jaki smutek podoba się Bogu? To np. ten, spowodowany naszym grzechem lub grzechem drugiego człowieka. Może mobilizować nas do nawrócenia i zmiany naszego życia, do powrotu do Boga. Kiedy smucę się z powodu jakiejś niezgody lub niesprawiedliwości, lub z powodu czyjegoś zagubienia i smutek ten pobudza mnie do usuwania tego co złe, jest to dobry smutek, który zapowiada nadchodzenie dobrej radości.

Uczmy się zarówno mądrej radości, przeżywanej zawsze blisko Boga, jak i mądrego smutku, który także jest potrzebny i może nas prowadzić do tej radości, której nikt nam nie zdoła odebrać.