Menu Zamknij

Słowo na dziś – 05.05.2020 r.

„Jak długo jeszcze będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli to Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam otwarcie”. 

Czy Jezus całkowicie ukrywał swoją tożsamość? Nie, powiedział samarytance, że jest Mesjaszem, niewidomemu od urodzenia, że jest Synem Człowieczym. Wiele razy na terenie świątyni mówił otwarcie „Ja Jestem”, podając znane izraelitom Imię Boga. Także znaki i cuda, które Jezus czynił, wskazywały na to kim jest. Żydzi słyszeli, ale Mu nie wierzyli. Z jednej strony udawali zainteresowanie, z drugiej nie chcieli Go uczynić swoim pasterzem.

Rozpoznawanie Jezusa to nie tylko intelektualna decyzja. Najbardziej możemy Go poznać i pokochać na drodze kroczenia za Nim, naszym Dobrym Pasterzem. Idąc za Nim, wielokrotnie doświadczamy Jego mocy, wsłuchujemy się w Jego Słowo, dostrzegamy jak bardzo nas kocha w konkretnych sytuacjach naszego życia. Budujemy z Nim relacje i w niej najbardziej rozpoznajemy kim dla nas jest. Warto dziś zapytać, czy nie zatrzymuje się jedynie na intelektualnym uznaniu w Jezusie Mesjasza? Czy pragnę iść za Nim w mojej codzienności, tak by to się przekładało na moje wybory, mój sposób patrzenia na świat i na innych? Niech Duch Święty uczy nas podążania za naszym Pasterzem, zwłaszcza wtedy kiedy pokusy, egoizm czy nasze ludzkie kalkulacje chcą nas kierować w inną stronę.

ks. Grzegorz