Menu Zamknij

Słowo na dziś – 02.05.2020 r.

Aby zrozumieć tajemnice Maryi – rozum jest za mały, życie za krótkie. Tylko Ktoś taki, jak Ona, czyli po prostu tylko Ona, potrafiła wspólne ludziom marzenia o szczęściu połączyć z absolutnym oddaniem się do Bożej dyspozycji. Tylko Ona – Matka – mogła Jedyne Dziecko całkowicie Bogu poświęcić z pełnym przekonaniem, że wcale Go nie traci. Tylko Ona mogła stać pod krzyżem nie mdlejąc, nie odchodząc od zmysłów, lecz z zachowaniem pełnej logiki pełnić rolę Współodkupicielki i wykonawczyni ostatniej Woli Syna. Tylko Ona! Syn jest Jedynym Odkupicielem człowieka, Ona Jedyną Współodkupicielką

Dlatego potrafi być i Matką i Królową każdego człowieka, który umie przytomnie, szczerze i prosto Ją przyjąć: „Oto Matka moja”.

Jest Matką i Gospodynią. Ma „na głowie” całą ludzkość i cały świat. I jeszcze ma czas i serce, aby zająć się szczególnie małym liczebnie narodem, średniej wielkości krajem – Polską. Czyni to od wieków. Nie gniewa się, ani się nie obraża, gdy z Niej kpią, wyśmiewają, nakładają tęczowe aureole. Broni, podnosi z upadków, pociesza, chroni przed Bożym gniewem, uczy, wychowuje, oręduje: „Nigdym Ja ciebie ludu nie zdradziła, nigdym od ciebie nie odjęła lica. Jam po dawnemu moc twoja i siła – Bogurodzica”.

Chrześcijaninie – Polaku! Jak jej za to dziękujesz?

Jest maj. To Jej miesiąc. Przyjdź z dzieckiem, z wnukiem na majówkę. Podziękuj.