Menu Zamknij

Słowo na dziś – 16.04.2020 r.

” Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?”

Kim jestem? Kim ty jesteś? ….

Choćbyśmy się wznosili na wyżyny naszego intelektu, to chyba nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, jak ważnymi jesteśmy dla Boga. Ale dlaczego?!!! … To tajemnica Boga. Ukochał człowieka, kiedy go stworzył niewinnym, ale kiedy człowiek zdradził tę miłość, Bóg człowieka nie odrzuca, lecz daje ratunek. Posyła swojego Syna, aby dokonał dzieła odkupienia.

Przeżywając tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego widzimy jak jest łamana nasza logika. Jezus zabity zwycięża śmierć – Jezus żyje! Coś nieprawdopodobnego.

U źródła tego fenomenu jest też coś co łamie naszą logikę : miłość Boga do człowieka. Można krzyczeć do Boga nie rozumiejąc: Boże dlaczego mnie tak kochasz??!!!

Ja kocham często kogoś za coś, Ty kochasz bezwarunkowo.

 W refrenie psalmy śpiewamy: „Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!”

Twoje imię to MIŁOŚĆ, której nie jesteśmy w stanie pojąć i o której nawet  nie powinniśmy marzyć, a my ją mamy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ks. Czesław