Menu Zamknij

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dziś w Kościele przypada piękna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu możemy włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Powstała ona po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Jest to trwająca 9 miesięcy modlitwa o ocalenie życia, która polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie.
Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w to dzieło, by uczynić to w swoich domach przed obrazem Matki Bożej.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca br. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmawiać codzienną modlitwę w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć dodatkowe dobrowolne postanowienie…

Modlitwa w intencji adoptowanego dziecka i jego rodziców:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Po tej modlitwie odmawiamy dziesiątkę Różańca św.

Informacje o podjęciu duchowej adopcji prosimy wysłać emailem [email protected], poprzez Facebooka lub SMS pod numer 608124739

Więcej informacji o Duchowej Adopcji znajdziemy na stronie www.duchowa-adopcja.pl