Menu Zamknij

30-lecie Arcybractwa NSPJ

Cześć, Miłość, Wynagrodzenie!

Te trzy znamienne słowa, to charyzmat i program Arcybractwa Straży Honorowej Serca Pana Jezusa, które świętuje 30-tą rocznicę swego istnienia w naszej parafii. Założycielem i pierwszym opiekunem naszej wspólnoty był Ksiądz Stanisław Wajdziak, który pracował w naszej parafii od września 1988 roku do sierpnia 1993 roku. On to 1 grudnia 1988 roku, w pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej i Godzinie Świętej, przyjął w szeregi Arcybractwa pierwszych członków około 60 osób. Księdzu Stanisławowi zawdzięczamy przynależność do wspólnoty, która za aprobatą Stolicy Apostolskiej, modli się i działa w Kościele od 13 marca1863 roku. Straż Honorowa skupia ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa wypowiedzianą w Ogrojcu do Apostołów: „tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26,40-41). Ta czcigodna Wspólnota obecna jest na wszystkich kontynentach świata, należeli do niej między innymi: bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. Brat Albert Chmielowski, św. Jose Maria Rubio, św. Daniel Camboni i bł. Maria Deuil-Martiny. Przynależność do Straży Honorowej cenili sobie wspomniany już Papież Pius IX oraz Leon XIII, Pius X i Benedykt XVI.

Zadaniem Arcybractwa jest otoczyć Boskie Serce Jezusa czcią, miłością i wynagrodzeniem. W tym celu, oprócz Eucharystii i praktyk wynagradzających, każdy z członków obiera sobie jedną, stałą godzinę w ciągu dnia i stara się ją przeżyć w łączności z Boskim Sercem Jezusa, wypełniając jak najlepiej swoje obowiązki, zajęcia, odpoczynek, a w duchu miłości i wynagrodzenia myślą i sercem staje przed Chrystusem obecnym Tabernakulum.

Przez pierwsze lata swego istnienia nasza mistrzejowicka wspólnota rozwijała się, doskonaliła i brała żywy udział w życiu parafialnym. Wciąż rosła liczebnie. Jej działalność w modlitwie i czynie była zauważona przez Dyrekcję Arcybractwa Straży Honorowej i stawiana za wzór dla nowopowstających ośrodków w całej południowej Polsce, my zaś chętnie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami. W Księdze Wpisowej zapisanych jest 505 osób, 87 osób odeszło do wieczności, za nich modlimy się w intencji zbiorowej w każdy pierwszy piątek miesiąca. Po dołączeniu os. Kombatantów do sąsiedniej parafii odeszło 21 osób, a z naszych osiedli wyprowadziło się 60 osób. Kilkadziesiąt osób doszło do sędziwego wieku, kilkanaście choruje i już nie mogą jak kiedyś uczestniczyć w życiu wspólnoty. W ich intencji zamawiamy Msze Święte w każdą drugą środę miesiąca. Zmniejszyła się zatem grupa osób uczestniczących w Adoracji i Godzinie Świętej w pierwsze czwartki miesiąca, we Mszy Świętej wynagradzającej w pierwsze piątki, a także w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych
i Mszy Świętej w drugie czwartki miesiąca.

Jubileusz to czas łaski i dziękczynienia za nie. Jest to też czas sięgania pamięcią wstecz. 30 lat minęło i dziś Straż Honorowa to wspólnota osób dojrzałych i starszych. Kierujemy więc zaproszenie do ludzi młodych i w wieku średnim; nie lękajcie się wstąpić do szkoły Serca Jezusowego, przyjdź Bracie i Siostro, by wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzane Najświętszemu Sercu Zbawiciela i ofiaruj jedną godzinę dnia w czasie dowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków. Wstąp w szeregi Straży Honorowej, by poznać głębiej miłość Serca Jezusa przez częste komunie Święte wynagradzające, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, wstąp by poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa, by we wspólnocie przepoić swoje życie szczególną miłością do bliźniego. Może Jezus wzywa Cię byś stanął pod sztandarem Chrystusa Króla i pełnił Straż Honorową przy Jego Sercu przebitym za nasze grzechy. Zachętą niech będą słowa Św. Jana Pawła II, które wypowiedział w czasie modlitwy Anioł Pański 24.06.1979 w Rzymie: „O jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona
i odwzajemniona”.