Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 27.05.2021 r.

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”.

„Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom.” Daje i mnie i tobie. „Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy.” Piję i ja, i ty. Bo Jezus żyje. Żyje w nas i działa przez nas. Karmi nasze dusze swym Najświętszym Ciałem i Krwią.

Czym dla mnie jest Eucharystia? Znakiem ofiary Chrystusa, który oddał za mnie Swe życie, przelał za mnie Swą krew, odkupił moje grzechy, bo mnie kocha. Jest aktem Największej Miłości Ojca i Syna do człowieka. Wzorem synowskiego oddania woli Ojca. Cudem przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, również  przemiany mojego postępowania. Czystością serca. Zadatkiem Bożej chwały. Bliskim spotkaniem z Jezusem. Źródłem życiodajnych łask. Mocą dla ludzkiej niemocy. Wtajemniczeniem w to, co boskie.  Odkrywaniem Prawdy. Dopełnianiem Nowego Przymierza. Uwielbieniem. Dziękczynieniem. Ciągłym pragnieniem. Nadzieją Zbawienia. Drogą do Nieba. Bezcennym Bożym darem.

Trzeba nam żarliwie prosić Boga, by nie zabrakło tych, których namaszczone dłonie będą podawać nam pokarm zbawienia. Trzeba modlitwy do Chrystusa Najwyższego Kapłana o liczne, święte powołania kapłańskie.