Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 27.03.2021 r.

Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam logikę Bożego działania. Bóg stworzył ludzi, umiłował ich w sposób nieskończony, pragnął, aby Mu służyli z miłości, razem z Nim współpracowali i żyli w raju. Natomiast człowiek, gdy tylko nadarzyła się pierwsza okazja, wolał odpowiedzieć za szatanem „non serviam”.    

            Konsekwencją sprzeciwienia się Bogu i popełnienia grzechu jest śmierć. W tej sytuacji, aby został zachowany sprawiedliwy porządek, pierwszym wyjściem z sytuacji jest śmierć Adama i Ewy, czyli wszyscy wtedy istniejący ludzie musieliby od razu zginąć. Ludzkość przestałaby istnieć, przestaliby istnieć ci, których ukochał Stwórca.
            Na szczęście Bóg znalazł inne wyjście – za ludzi śmierć poniesie Jego umiłowany Syn. Bóg postanowił nie tylko nie dopuścić do unicestwienia ludzkiego stworzenia, ale przygotował plan ich odkupienia i zbawienia. W tym celu wybrał Naród, z którym zawarł przymierze. Św. Jan Ewangelista zapisał słowa Kajfasza: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród”, a następnie dodał: „Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.” W tej chwili w słowach Kajfasza, Bóg wyjaśnił w jaki sposób dokona się Odkupienie i Zbawienie człowieka. Nie zginą wszyscy ludzie, ale jeden – Bóg i Człowiek, bo tylko Krew Boska i jednocześnie Ludzka może uczynić zadość za przewinienia innych ludzi.
            Bóg Ojciec, aby zbawić człowieka, posłał na świat swojego umiłowanego Syna Jednorodzonego – Tego, który żadnego grzechu nie popełnił – aby przyjął na siebie wszystkie grzechy ludzi i umarł za nich na Ołtarzu Krzyża. Po trzech dniach Jezus zmartwychwstał. Człowiek został zbawiony, a grzech i szatan pokonani.
            Bóg zechciał, aby ludzie w kolejnych wiekach mogli uczestniczyć w tych najważniejszych dla świata i całej ludzkości momentach, dlatego ustanowił Sakrament Eucharystii, w którym uobecnia całe Dzieło Zbawienia, a z którego ludzie mogą czerpać nieskończoną ilość łask i dobrodziejstw Bożych.

                                                                                                                      kleryk Tomasz Szlachetka