Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 18.02.2021 r.

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

W dzisiejszym świecie coraz częściej musimy dokonywać wyborów. Jesteśmy w podstępny, ale i brutalny sposób poddawani różnym pokusom. Albo nie dopuszczamy ich do siebie, albo ulegamy im. Wielkopostne praktyki są sposobem na ćwiczenie właściwych wyborów, na wzmocnienie wewnętrznej siły i woli człowieka. To niczym hartowanie naszej duszy, doskonalenie ku wiecznej przyszłości.

Jezus zaprasza nas dzisiaj do jedynego prostego wyboru,  wyboru krzyża. Proponuje nam  trudną, ale jedyną drogę. Krzyż jest drogą do wieczności. Cierpienie, odrzucenie i  śmierć poprzedziły chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Jeśli nie chcesz zatracić siebie, swego człowieczeństwa, zbawienia duszy  pójdź za Jezusem. Zaparcie się samego siebie, codzienne dźwiganie krzyża, bliskość z Jezusem to Twoja droga krzyżowa. Dasz radę przeciwstawić się pokusie. Dasz radę znieść ból wyrzeczeń. Dasz radę unieść ciężar choroby. On jest przy Tobie, by było łatwiej. Bo czymże jest nasze cierpienie wobec Jego cierpienia za grzechy całego świata? Czymże jest ciężar naszego krzyża, naszych grzechów wobec ciężaru krzyża Zbawiciela, który dźwigał ciężar grzechów całej ludzkości.

Jedynie krzyż jest w stanie swym ciężarem pochylić człowieka, by w końcu przejrzał na oczy, skłonił głowę, upadł na kolana przed Tym, który go stworzył i ocalił. Tylko krzyż skutecznie napomina i oczyszcza człowieka. Tylko krzyż uświadamia nam naszą małość i skłania do pokory, skruchy, cichości, prostoty. Prędzej, czy później zbliża do Boga.

W krzyżu cierpienie. W krzyżu zbawienie. W krzyżu miłości nauka. W krzyżu radość oczekiwania.

Ojcze! Wiem, że to dla mojego dobra, dla mojego zbawienia, dla mojego wiecznego szczęścia w bliskości z Tobą!