Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 10.02.2021 r.

„Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Jezus uświadamia nam jak ważne jest serce człowieka w duchowym znaczeniu. Jak wiele zależy od stanu, kondycji naszego serca, od jego rytmu, od jego niewinności, tkliwości, czystości.
Moje czyste serce przez moje myśli, słowa, czyny śpiewa pieśń. W niej uwielbiam, wysławiam, wychwalam Pana mego serca. To pieśń chwały, czci i wdzięczności, pieśń życia miłością.
Ty jesteś Panem mojego serca. Znasz każde jego drgnienie, każdy jego zakątek. To przecież najintymniejsze miejsce mojego spotkania z Tobą. W jego wnętrzu rodzi się dobro, ale i zło. Bo tam, gdzie dobro, zawsze czuwa i zło, by podstępem zdobyć serce człowieka. Wtedy Ty, Panie, Jesteś lekiem na wszelkie zło, które paraliżuje moje serce, a skutki tego paraliżu dosięgają wielu moich bliskich, znajomych, napotkanych. Dzięki Tobie mogę oczyścić moje serce z błędnych decyzji, pokus, rządzy, fałszu, grzechu. Na nowo orientuję je na Boga, na dobro. Przez duchowe ćwiczenia odzyskuję piękno i prawdę głosu serca.
Zło wychodzące z człowieczego serca czyni go nieczystym. Jezus nie chce, by Twoje serce skamieniało, byś dostał „duchowej arytmii”, albo „duchowego zawału”. On pragnie zdrowia, czystości, wolności i otwartości ludzkich serc.
Może czas na „kontrolne badania okresowe” Twego serca?