Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 26.12.2020 r.

W dniu dzisiejszym wspominamy św. Szczepana, zwanego Pierwszym Męczennikiem, warto dostrzec, że to święto przypada od razu na kolejny dzień po Bożym Narodzeniu. Tradycja Kościoła w ten wymowny sposób dotyka delikatnej kwestii, którą można jedynie słowami niewyraźnie zaznaczyć:

Syn Boży w miłości i posłuszeństwie Ojcu narodził się na ziemi, na tym łez padole, aby wypełnić misję zbawienia ludzi…
Pierwszy Męczennik w miłości i posłuszeństwie Bożemu wezwaniu głosił ludziom Ewangelię…
Syn Boży umarł z miłości do ludzi na Drzewie Krzyża…
Pierwszy Męczennik poniósł męczeńską śmierć z miłości do Boga…
Syn Boży dzięki miłości zmartwychwstał, żyje, króluje, siedzi po prawicy Ojca,
na końcu czasów przyjdzie w chwale…
Pierwszy Męczennik dzięki miłości żyje w królestwie niebieskim,
na końcu czasów zmartwychwstanie…