Szkic parafii

Zaproszenie

Wykład dr Stefanii Lubańskiej

26 lis
Zaproszenie

Rekolekcje adwentowe

01 gru
Ogłoszenia

Rekolekcje adwentowe

Ogłoszenia

Weekend Muzyki Kościelnej

Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXXIV Niedzielę Zwykłą – 26.11.2023

Ogłoszenia

Weekend Muzyki Kościelnej

Życie parafii

Wykład dr Stefanii Lubańskiej

Ogłoszenia

Program pielgrzymki na Maltę

Życie parafii

Spotkanie młodych Archidiecezji Krakowskiej

Życie parafii

Światowy dzień ubogich

Życie parafii

Festyn parafialny – zaproszenie

Ogłoszenia

Program uroczystości jubileuszowych – 40 lecie konsekracji kościoła

Ogłoszenia

Podziękowania od Hospicjum św. Łazarza

Życie parafii

Podziękowanie | Ogólnopolska Zbiórka Żywności

Życie parafii

Podziękowanie za wsparcie dzieła misyjnego

Życie parafii

Wyjazd integracyjny do Łańcuta i Solec Zdrój

Życie parafii

GAŚ PRAGNINIE! – warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i rodziców

Ogłoszenia

Plan Wielkiego Tygodnia 10-17 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenia

Plan Rekolekcji Wielkopostnych 3-6.03.2022 r.

Ogłoszenia

Pomoc dla Ukrainy

Ogłoszenia

Zapraszamy na Koncert Kolęd 08.01.2022 r. godz. 19:00

Ogłoszenia

Życzenia na Boże Narodzenie

Ogłoszenia

Kolęda 2021/2022 – Msza św. z błogosławieństwem Rodzin o godzinie 18:00

Publikacje

Zapraszamy na rekolekcje ze Stowarzyszeniem Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”

Życie parafii

Wspólnota Kana

Życie parafii

Pożegnanie siostry Kazimiery

Życie parafii

Błogosławieństwo lektorów

Życie parafii

Boże Ciało

Życie parafii

Obraz MB Robotników „Solidarności”

Chrzest

Zapisu dziecka do chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Konferencje przed chrztem dla rodziców i chrzestnych są w II i IV piątek miesiąca o godz. 18:30 w sali nr 8 w dolnym kościele.
Uroczystego chrztu w naszym kościele udzielamy w 2 i 4 niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:00. W pozostałe niedziele chrztu udzielamy po Mszy św. o godz. 13:00. Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii św., a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka.
Potrzebne Dokumenty:

- Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski przynoszą przetłumaczony akt urodzenia.
- Świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego.
- Zgodę na chrzest z parafii zamieszkania.
- Zaświadczenia chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią, z parafii ich obecnego zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję i nie mają przeszkód.
- Dane osobowe: rodziców dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, dane dziadków dziecka, dane chrzestnych: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- Ukończyły 16 rok życia.
- Były ochrzczone i bierzmowane.
- Są praktykującymi katolikami, czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii św., mają ślub kościelny lub są stanu wolnego, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby uczęszczała na katechezę w szkole potwierdzoną indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.
- W chwili, gdy rodzice nie są w stanie zagwarantować dziecku dwóch rodziców chrzestnych, można wybrać jednego rodzica spełniającego powyższe kryteria. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustanowienia świadka chrztu świętego dziecka. Świadkiem chrztu (czyli faktu) może być tylko i wyłącznie osoba nieochrzczona, która nie jest rodzicem chrzestnymi dziecka. Osoby ochrzczone mające przeszkodę (żyjące w związku cywilnym, konkubinacie, po apostazji) nie mogą być świadkiem chrztu.

Eucharystia

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 stycznia)
Objawienie Pańskie (6 stycznia)
Wniebowstąpienie Pańskie – w VII Niedzielę Wielkanocy
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
Wszystkich Świętych (1 listopada)
Boże Narodzenie (25 grudnia)
- w I niedzielę miesiąca podczas każdej Mszy św.
- w I czwartki miesiąca w dolnym kościele po Mszy św. o godz. 15:00 do 17:30
- w I piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00
- w I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7:30 do 9:00
- we wtorki od godz. 19:00 do 20:00 (poza styczniem i wakacjami)

Zawsze możliwa jest także indywidualna adoracja w dowolnej chwili w dolnym kościele.
2024
12.05.2024, godz.11:00 – SP 130
19.05.2024, godz. 9:30 – SP 77
19.05.2024, godz. 11:00 – SP 85
26.05.2024, godz. 11:00 – SP 126

2025
04. 05. 2025 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77
11. 05. 2025 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126
18. 05. 2025 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130
25. 05. 2025 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85

2026
10. 05. 2026 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85
17. 05. 2026 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77
24. 05. 2026 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126
31. 05. 2026 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130

2027
09. 05. 2027 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130
16. 05. 2027 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85
23. 05. 2027 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77
30. 05. 2027 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126

2028
07. 05. 2028 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126
14. 05. 2028 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130
21. 05. 2028 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85
28. 05. 2028 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77

2029
06. 05. 2029 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77
13. 05. 2029 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126
20. 05. 2029 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130
27. 05. 2029 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85

2030
05. 05. 2030 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 85
12. 05. 2030 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 77
19. 05. 2030 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 126
26. 05. 2030 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 130

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszym kościele udzielany jest co roku, zwykle w okresie wielkiego postu (marzec-kwiecień).
Przygotowanie do bierzmowania według dekretu biskupa w naszej diecezji trwa 3 lata. Sakrament bierzmowania dla dorosłych udzielany jest po indywidualnym przygotowaniu.
Zapisy do poszczególnych grup ogłaszane są w kościele w pierwszym tygodniu września.
- Dostarczenie odpisu z aktu chrztu przez osoby ochrzczone poza naszą parafią
- Osoby, które nie należą do naszej parafii przynoszą zgodę na przygotowanie i na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania
- Należy wybrać sobie patrona
- Należy podać imię i nazwisko świadka bierzmowania
(Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnym i sama już przyjęła sakrament bierzmowania.)
- Praktykowanie wiary (szczególnie niedzielna eucharystia i regularna spowiedź)
- Aktywny udział w katechezie oraz wykazanie się znajomością podstawowych prawd wiary
- Świadectwo życia – pozytywna opinia na temat zachowania od wychowawców i nauczycieli
- Czynny udział w spotkaniach przy parafii (spotkania w grupach, inne wymagania stawiane przez prowadzącego podczas przygotowania)
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem:

harmonogram

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z pięciu aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- postanowienie poprawy
- szczere wyznanie grzechów
- wypełnienie zadośćuczynienia i pokuty.
Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy w tygodniu w czasie Mszy św. o godz. 6:30, 7:00, 7:30 i 18:00
- w poniedziałek: ks. Jan i ks. Rafał
- we wtorek: ks. Grzegorz i ks. Damian
- w środę: ks. prałat Józef, ks. Michał i ks. Damian
- w czwartek: ks. Proboszcz i ks. Jan
- w piątek: ks. Proboszcz, ks. prałat Józef, ks. Rafał

Namaszczenie chorych

Kościół, podobnie jak jego Założyciel, otacza troską ludzi chorych. Troska ta dotyczy całego człowieka, a więc zarówno jego sfery fizycznej, jak i duchowej. Uzewnętrznia się przede wszystkim przez fakt powierzenia człowieka chorego cierpiącemu i uwielbionemu Chrystusowi, aby go podtrzymał i zbawił. Dokonuje się to w sakramencie namaszczenia chorych, którego udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Zasadniczym celem sakramentu namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza różnego rodzaju trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Do ciężko chorego należy poprosić kapłana wcześniej, zanim chory utraci przytomność. Nie należy zwlekać i obawiać się wizyty kapłana. Sakrament Namaszczenia Chorych ma umocnić w chorobie i cierpieniu. Jest on przeznaczony dla żywych, a nie umarłych.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

Gdy kapłan przychodzi do domu należy przygotować:
- stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, kropidło, wodę święconą
- szklankę wody
- wszyscy obecni powinni brać udział w modlitwie w pokoju chorego
Za zaopatrzenie chorego sakramentami świętymi odpowiedzialna jest najbliższa rodzina. W szpitalu należy zgłosić chorego do ks. kapelana.
Sakrament Chorych przyjmujemy w czasie każdej poważnej choroby i jej nasileń. Zwykle nie częściej niż raz na pół roku.
W naszym kościele Sakrament Chorych udzielany jest:
- w czasie dnia chorego (czerwiec).
- w pierwsze soboty miesiąca i w czasie rekolekcji. Chorego należy zgłosić w parafii osobiście lub telefonicznie.
- w nagłych przypadkach w domu chorego na indywidualną prośbę.

Małżeństwo

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy załatwić sprawy urzędowe:
- Zarezerwować termin około rok przed planowanym terminem ślubu w kościele, w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa. Jeżeli kościołem nie jest kościół parafialny jednego z narzeczonych, to należy wziąć zgodę na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa, przedstawić ją w parafii, gdzie będą dokonywane formalności przedślubne.
- Spisać protokół najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
- metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
- dowody osobiste
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni przedmałżeńskiej
- indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy) w przypadku, kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
- dane dwóch świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
- Wszystkich narzeczonych obowiązują dni skupienia dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński), oraz trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
- W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni wziąć udział w dwóch spowiedziach sakramentalnych. Przed wyznaniem grzechów należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna. (pierwsza spowiedź rozpoczyna duchowe przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa i powinna się odbyć do tygodnia czasu od spisania Protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej (zwykle 2-3 miesiące przed terminem ślubu, ale nie później niż miesiąc przed ślubem). Zachęca się, aby odbyć spowiedź generalną (z całego życia). Druga spowiedź kończy okres narzeczeństwa i ma miejsce w przeddzień ślubu – po to, aby „zachować stan łaski uświęcającej”, w którym narzeczeni powinni się znajdować, podczas sakramentu małżeństwa.)
- Przed ślubem należy poprosić pana organistę o posługę: mgr Tomasz Krawczyk, tel. 606 222 676; oraz skontaktować się z siostrą zakrystianką w kwestii wystroju Kościoła.
- Bezpośrednio przed ślubem – narzeczeni i świadkowie zgłaszają się w zakrystii, przynoszą kartki od spowiedzi i obrączki oraz ustalają szczegóły z księdzem odprawiającym ślub.
(Godną rzeczą jest, aby świadkowie też byli w stanie łaski uświęcającej, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.)
Informacja o kursie dla narzeczonych umieszczona jest w pierwszą niedzielę miesiąca w ogłoszeniach duszpasterskich.
W naszej parafii poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego czynna jest według zapisów dokonanych na stronie Wydziału Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.
Zapisów do Poradni Życia Rodzinnego działającej przy naszej parafii prosimy dokonywać poprzez witrynę Wydziału Rodzin.
Pomocy można zaczerpnąć u kapłanów pracujących w parafii, lub w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej:
Kraków ul. Franciszkańska 3
tel. 12 628 81 49; 12 628 81 50;
www.wdr.diecezja.pl
[email protected]

Kapłaństwo

W naszym kościele modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów pochodzących z parafii, pracujących w parafii obecnie i w minionych latach, szczególnie:
- w każdy pierwszy czwartek miesiąca
- w Wielki Czwartek w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Młodych ludzi, którzy słyszą w sercu Boże wezwanie do kapłaństwa zapraszamy na rozmowę z ks. proboszczem lub innym duszpasterzem, którzy podpowiedzą co, gdzie i jak.

Grafik

Godzina Dzień 17.30 Sobota 7.30 Niedziela 12.30 Niedziela 16.30 Niedziela 18.30 Niedziela Pauzująca
05.11.2023 V VI I II III IV
12.11.2023 IV V VI I II III
19.11.2023 III IV V VI I II
26.11.2023 II III IV V VI I
03.12.2023 I II III IV V VI
10.12.2023 VI I II III IV V
17.12.2023 V VI I II III IV
24.12.2022 - - - - - -
31.12.2022 - - - - - -
07.01.2024 IV V VI I II III
14.01.2024 III IV V VI I II
21.01.2024 II III IV V VI I
28.01.2024 I II III IV V VI
04.02.2024 VI I II III IV V
11.02.2024 V VI I II III IV
18.02.2024 IV V VI I II III
25.02.2024 III IV V VI I II
03.03.2024 II III IV V VI I
10.03.2024 I II III IV V VI
17.03.2024 VI I II III IV V
24.03.2024 - - - - - -
31.03.2024 - - - - - -
07.04.2024 V VI I II III IV
14.04.2024 IV V VI I II III
21.04.2024 III IV V VI I II
28.04.2024 II III IV V VI I
05.05.2024 I II III IV V VI
12.05.2024 VI I II III IV V
19.05.2024 V VI I II III IV
26.05.2024 IV V VI I II III
02.06.2024 III IV V VI I II
09.06.2024 II III IV V VI I
16.06.2024 I II III IV V VI
23.06.2024 VI I II III IV V
30.06.2024 V VI I II III IV
07.07.2024 IV V VI I II III
14.07.2024 III IV V VI I II
21.07.2024 II III IV V VI I
28.07.2024 I II III IV V VI
04.08.2024 VI I II III IV V
11.08.2024 V VI I II III IV
18.08.2024 IV V VI I II III
25.08.2024 III IV V VI I II
01.09.2024 II III IV V VI I
08.09.2024 I II III IV V VI
15.09.2024 VI I II III IV V
22.09.2024 V VI I II III IV
29.09.2024 IV V VI I II III
06.10.2024 III IV V VI I II
13.10.2024 II III IV V VI I
20.10.2024 I II III IV V VI
27.10.2024 VI I II III IV V
 
Część I
++ z Rodz. Lichosyt, Kozik, Gałkowskich, Zondziuk* Jan Drobek* Władysław, Katarzyna Trznadel* z Rodz. Bobrowskich, Cięciwów, Dziadków* Stanisław Stolarz, Stefania, Władysław Znajdek, Stanisław, Władysława Dziadowiec, Wilhelm Przybyło* Anna Gaudyn, Helena, Roman Gorczyca, Kazimiera, Eugeniusz Niedbalec* Maria, Stanisław, Maciej Gomółka* Kazimierz, Paweł Kania* Jerzy Łach, Aniela, Wojciech Łach, Anna, Karol Więcek, Magdalena, Franciszek Sykta, Władysław, Józef, Maria Starowicz* Stanisława, Franciszek Mikunda, Franciszek, Stanisław Mikunda, Marianna, Jan Skrzypek, Bogdan, Krzysztof, Jan, Małgorzata, Bronisława Skrzypek, ++ z Rodz.* Wojciech, Wiktoria Cudejko, Józef, Stanisław Ciupak, Leon Zbyrowski, Łucja, Janina, Jan Piech, Rozalia, Maria Pasionek* Jan, Maria Czocher, Zofia, Julia, Józef, Janina, Piotr Ślusarczyk, Ryszard, Aniela, Franciszek Ćmak, Anna, Zenon Ślusarczyk* Kazimierz, Janina Włodarscy, Maciej Jakubek* Andrzej Filipowicz, Helena, Wiktor Elster, Pelagia, Irena, Stanisława, Jan Skrzypczak, Zofia, Stefan Filipowicz* Zofia, Hieronim Nowakowscy* Helena, Władysław Mróz, Maria, Franciszek Smoleń* Anna, Antoni, Jadwiga, Maria Borowiec, Zofia, Julian Skoczylas, Zofia, Wojciech Raczek, Magdalena, Piotr Borowiec, Kunegunda, Józef, Jan Tenczyński* Jan, Zofia Zięba, Felicja Chojniak, Władysława, Zdzisław, Jan, Julianna Żmuda, Janina Skrzyńska, Henryk Sierpina, Włodzimierz, Jadwiga* Anna, Walenty Myśliwiec, Antoni Bosak* Tekla, Józef Szpil, Maria, Roman Łyszczarz* Jarosław, Janina, Aleksander Kotyza, Helena, Kazimierz Warzecha* Emilia, Władysław, Paweł Hołda* Władysława Jawień* Wanda, Bolesław Rausiński, Aleksander, Tadeusz, ++ z Rodz. Plata* Józef, Maria, Jan, Felicja Żyła, Szczepan, Katarzyna Magdziak, Jadwiga, Jan, Anna, Elżbieta Malazdra, Wojciech, Katarzyna Surlas, Helena, Andrzej Piekarz, Leopold Gayer, Ewa Smołucha, Janusz Jurkiewicz, Renata Pindel, Wiesław Kamiński* Emilia, Czesław Marcela Trela, ++ z Rodz. Trelów i Trojanowskich* Anna, Czesław Cigra, Józefa, Jan, Mieczysław Barcik* Helena, Maria, Wojciech, Roman Wójcik, Dominik Oleksyk* Edward Czarnik, Helena, Stanisław Wojtaszek* Jan, Stefania, Mieczysław, Włodzimierz, Michał, Bronisława Wójcik, Jan, Maria Budzyńscy, Czesława, Edward Potas* Józefa Brzeska, Danuta Chachurska, Zofia Mika, Marek Knapik, Antoni Jaje, Teresa Jania* ++ z Rodz. Nitkiewicz* Piotr, Janina, Adam Kulbida, Waldemar Duś* Maria, Władysław Hapek, Anna, Władysław Miś* ++ z Rodz. Soleckich, Wojtowiczów, Łabazrewiczów* Genowefa, Józef Żuradzki, Franciszka, Józef Kmita* Mykołaj, Wiktor Oleks, Galina, Nastia, Soklet* Józef, Anna, Marian, Helena, Edward, Jan, Krystyna, Mieczysław, Maria* Czesław Łoboda, Weronika Potocka, Donata, Antoni Dzik, ++ z Rodz. Gicalów, Brąglów, Grodkowskich, Witusików* Maria, Michał, Barbara, Stanisław, Franciszek Olchawscy, Zofia, Zygmunt, Alfred, Dariusz, Krzysztof Zdanowscy* Marianna, Stanisław, Józef, Stefan Czekaj, Roman Ziółkowski, Fryderyk Bobek* Maria, Stanisław Jamróz* Zofia, Stefan, Antonia Przęczek, Jolanta, Teofila Kurzyńska, ++ z Rodz. Kurzyńskich, Stefanów* Tadeusz, Stefania, Ignacy Zbylut* Maria, Andrzej Bartosz, Józefa, Józef Cieślak* Jan, Karolina, Jan, Piotr, Marian, Stanisław Świder, Józef, Maria Bieniek* Marian Nowakowski* Stanisław, Zdzisław Grabowski* Antonina, Józef, Piotruś Frączek, Anatol Kruczek* Ludwik Szaro, Anna Stanisław Szaro, Maria, Józef Woźnik* Józef, Stefania, Kazimierz, Stefania Piech, Mieczysław, Julian, Maria Nowakowie, Stanisław, Jan Feliks, Władysław Sobczyk, Weronika, Antoni Kowalczyk* ++ z Rodz. Sorotowiczów, Arczyńskich, Dudków* Irena, Józef, Wojciech Czuła* Władysława, Józef Kruszewscy, Franciszek Migdalski* Mykołaj, Wiktor, ++ z Rodz. Bajdały, Bałuty, Piczewskich, Łoś, Kaczury* Marian, Stanisława, Mateusz, Wiktoria, Kazimierz, Paulina* Krystyna, Anna, Jan, Stansiław Malaca, Barbara, Tomasz Szywalscy* Zofia, Stanisław Tomasik, Zbigniew, ++ z Rodz. Tomasik, Stanisława, Ludwik Sieja, ++ z Rodz. Burzawa* Janina, Stanisław Kokosińscy, Anna, Jan, Władysław, Piotr Sewielscy, s. Klementyna* Jan, Adela Cieślak, Władysława, Benedykt, Stanisława, Katarzyna Krawczyk, Marian, Wiktoria, Franciszek Nosalscy, Karol, Genowefa Świątek* Maria, Stanisław, Jakub Czyńscy, Marian Biernat, Kazimierz, Teresa Więcek, Janina, Antoni, Jan, Kazimierz, Władysław* Stanisław Karwala, Zofia, Jan Urbanek, Tadeusz, Czesław, Teresa, Renata Trojan, Marianna, Mieczysław, Mariusz* Wiesław Orzechowski, Kazimierz Ostrowski, Anastazja Orzechowska, Józef Hefner* Kazimierz, Antonina Zając, Józef, Antoni, Maria, Anna, ++ z Rodz. Zając, Koniecznych, Kazimierz, Władysława, Karol, Anna, Stanisław Pilch, ++ z Rodz. Kucharskich, Pilchów* Julianna, Tadeuesz Szczupalscy, Jadwiga, Jan Szczupalscy, Antonina Matuszyk, Franciszka, Franciszek Świątek, Władysław Wrona* Maria, Władysław Nosal* ++ z Rodz. Kułasów, Krełowskich* Roman, Stefan, Karolina, Alfreda, Feliks, Franciszek, Bronisława, Henryk, Adam, Jan, Józef z żoną, ++ z Rodz. Szklanowskich, Judów* Jerzy Machnik, Julia, Józef Skoczylas, Janina, Małgorzata* Franciszek, Genowefa, Celina Bylica, Zygmunt, Maria, Wiesława Noceń* Józef, Maria Piechota, Anna Pietryka, Józef Brzyszczyk, Elżbieta Jasica* Czesława, Ignacy Szydłowscy, Aniela, Zdzisław Janiccy* Antoni, Krzysztof Kuc* Stanisław, Dariusz Wójcik, Benedykt Pękala* Władysław, Katarzyna Augustyniak, Stanisław, Helena Jabłońscy, Jan, Janina Jańczak, Anna Wojtkowiak* Stanisława, Irena, Tadeusz Cyrazy* Aniela Motyka, Maria, Ryszard Samek, Zofia, Stanisław Samek* Anna, Leopold Jędrzejczyk, Aniela, Paweł Polewka, Maciej Stopka* Emilia, Jerzy Pieniążek, Katarzyna Polewka, ++ z Rodz.* Władysław Wąwoźny, Mieczysław Zieliński* Kazimiera, Marian Wąchal, Ewa Dworzańska* Cezary Rejzner, ks. Kazimierz Malaga, ks. Franciszek Janczy, ks, Kazimierz Jancarz* Teresa, Edmund Nowaccy, Stefania, Stefania Nowaccy, Władysława, Franciszek Borowieccy, Stanisława, Witold, Adam Borowieccy, Genowefa, Bronisław Chyży, ks. Stefan Winiarski, Katarzyna Winiarska, Imelda, Henryk Bil, Zofia, Zygmunt Srokosz, Eleonora Góras* Bogdan Zegiel, Wojciech Smarzowski, Stanisław Aksamit* Władysław, Kazimiera, Iwona, Augustyn, Zofia Janiccy, Jan, Marcjanna, Kazimierz, Tadeusz Bednarek* Stanisław Mej, Janina, Józef Aksamit, Marek Zwierzyński, Paweł Moroński* Paulina, Jan Pławscy, Janina, Marian Warzocha, ++ z Rodz. Pławski i Warzocha* Jan, Czesława Kożuchowicz, Bogdan, Marian Grabarz* Tadeusz, Krzysztof, Bożena Tomaszek* Anna, Franciszek Witek, Janina, Krystyna, Bronisław Pachowicz, Marianna, Jan Przybyło, Zbigniew Opaliński, Jan Stec* Stefania, Janina, Danuta, Maria, Helena, Antoni, Alfred, Nadim, Mieczysław, Władysław* Edward, Józef, Ludwika Krzysztofiak, Anna, Jan Rakoczy, Józef, Helena, Jan, Wiktoria Soleccy, Ewa, Szczepan Pisarczyk* Helena, Stanisława Edward, Mieczysław Łoś, Jan, Józefa Gawryś* Janusz Zyska, Antonina, Bolesław, Czesław Nowakowscy* Józef Pilch, Marianna, Jerzy Łada, Stanisław, Stefan, Jadwiga, Leokadia, Barbara, Stanisława* Zofia, Wacław Rębiś, Ryszard, Wanda, Krzysztof Jagła* Jan, Stanisława Chalcarz* Aniela, Tadeusz, Michał Duśko* Leszek Suder, Maria, Ignacy, Zbigniew Zapiór, Maria Jurkiewicz, Józef Kopeć, Antoni Godzik* Genowefa, Edward, Maria, Wincenty Pabiś, Jan Podstawa, Teresa Raś* Władysław Więcek, Józef, Jadwiga, Anna Czerwińscy, Marian Żmudzki* Władysław, Magdalena Wawer, Stanisław Chlipała, Jan Kowalczyk, Władysław, Sabina Wawer* Władysław, Anna Homoncik, Jan, Anna, Iwan* Barbara Szczepańska, Aniela, Aleksander, Frania, Tomasz Żurek* Stanisław, Stefania Radwan, Zofia, Stanisław, Stefan, Mieczysław Komenda, Adam Żabicki* Maria, Józef Wołek, Anna, Jan Bernecki, Karol, Julia, Stefania Wołek, Leszek Koszulski, Zdzisław Łysoń* Marian, Stanisław, Genowefa Madejscy, Jan, Ludwika Dumieńscy, Czesław, Maria, Stanisław Jasonek, Piotr Milewski, Bronisław Szczepankiewicz, Stanisław Wszołek* Helena, Władysław, Tadeusz, Mieczysław Wolder, Genowefa, Stefan Zabagło* Andrzej, Maria, Aleksander Królikiewicz, Władysława, Józef Świstak* Tomasz, Maria Pikul, Kazimierz Polus, Zofia Lichorowicz, Antoni Judzik* Antoni, Genowefa Maliszewscy, Czesław, Helena Mikrut, Stanisław, Ludwik, Michalina, Jadwiga, Mieczysław, Maria, Józef, Matylda, Antoni, Anna* Mieczysław, Maria Wścisło, Janina Ciepiela* Ryszard Cupiał, Edward Mielcarz* Zofia, Bolesław Buczyńscy, Helena, Ludwik Wołek, Anna Stasioska, Genowefa Zdebska* ++ z Rodz. Sułkowskich, Chmielaków, Włodarczyków, Skubiszewskich* ++ z Rodz. Rzepeckich, Kowalskich, Maćkowiaków, Antosików, Porębskich, Szatrowskich, Czarnowskich, Kolitner* Eleonora Ozga, ++ z Rodz. Ozgów i Gwizdowskich* Maria, Franciszek, Józefa Łopata, ks. Piotr Wójcik, Agata, Jan, Katarzyna Wójcik, Kazimierz Pyrlik, Stanisław Stachura* Urszula, Otylia, Zygmunt Ćwiklińscy, ++ z Rodz. Ćwiklińskich i Bartoszków* 
Część II
Antonina, Józef, Adelajda, Zdzisław, Tadeusz, Edward, Józef, Jan, Maria* Cecylia, Piotr, Włodzimierz Brzeszcz, Elżbieta Krzykawska* Marianna, Jan, Izabela Nowak, Teresa, Antoni Pal* Jan, Julia Pawlik, Marian, Maria Pawlik, Zofia Mazgaj, Anna Patyna, Kazimiera, Ignacy Krzewińscy* Franciszek, Maria Węglarz, Piotr, Stanisław, Józef, Zofia, Anna Węglarz, Tadeusz Więcek* Stanisław, Maria Brzóska, Jan, Marianna Starowicz* Ryszard Woźniak, Krystyna, Józef Kukiełka, Apolonia Kowalczyk* Ludmiła, Józef, Marian Czarny, ++ z Rodz.* Antoni Bajak, ++ z Rodz. Bajaków, Łukaszyków, Piwków* Stefania, Stanisław, Maria, ++ z Rodz. Darosz i Mastaj* Jan, Zofia, Józef, Maria, ++ z Rodz. Zająców, Basistów, Strzeszyńskich, Warzechów* ++ z Rodz. Bąków, Dobajów, Turków, Baranów, +Andrzej Kadula* Stanisław Bełzowski, Andrzej, Alicja Jaworscy, Kazimierz, Leokadia Bełzowscy* ++ z Rodz. Chrapków, Leonia, Stanisława, Józef Warchałowie* Bogumiła, Kazimierz Chochlińscy, Józef, Henryk, Julia, Józef Harańczyk, Joanna, Antoni Ostrowscy* Józefa, Piotr Polak, Stanisława, Józef, Agata, Józef Wardęga, Helena Gugulska, Marianna Parzęcka* Teofil Wójcik, Monika, Henryk, Danuta Honkisz, Sławomir Starowicz* Paweł Baran* Janina, Stanisław Dudek, Stanisław, Arkadiusz Kasiński* Marianna, Stanisław Dybek, Anna Gruchała* Jan, Zofia, Franciszka, Agnieszka, Stanisław Opach, Andrzej, Wiktoria, Julia Chojnaccy* Irena, Stefan Kozioł, Renatka, Dominik* Agnieszka, Stanisław Skrzypczak, Franciszek Biliński, Jerzy, Szulda, Zenon Serbin* Maria, Stanisław Wesołowscy, Róża, Roman Zalewscy* Cecylia, Wojciech, Stanisław, Piotr, Urszula Dominik* Rozalia, Franciszek, Walentyna, Stefan, Paweł Turek* Wanda, Zdzisław Dryja, ++ z Rodz. Dryjów, Kuligów, Bogumiła, Tadeusz Nitychonik, ++ z Rodz. Nitychoników, Jurków* Józefa, Franciszek Duda, Paweł, Janina, Bolesław Łukasiewicz, Florian Kołodziej, ks. Tadeusz Chromik, ks. Franciszek Wilczek, ks. Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew Wojnarowicz* Józefa, Jakub Wojsa, Ewa, Ignacy Nowak* Katarzyna, Aniela, Stanisław Wojtasik, Stanisława, Jakub, Tadeusz Żelichowscy* Stefania, Ludwik Kupiec, Helena, Jan Zych, ++ z Rodz. Kupiec, Samek, Zych, Warzecha* Eleonora, Wojciech Malis, Stefania, Franciszek Solarz, Zofia, Barbara Solarz, Zofia Kucia* Genowefa Srebrny* Irena, Edmund Niedzielscy, Franciszek Kurdziel* Tadeusz Węgrzyn, Janusz Krzywda* Teresa Nowak, Adaś Radomski, Janina, Zenon Nowak, Maria, Zdzisław Głowczyńscy* Jan Gudowski, zmarli Rodzice, Zofia, Wojciech, Józef, Stanisław Mróz* Aleksander Mróz, Zofia, Antoni, Władysław Dec, Stefania Przybysz* Józef, Franciszek Kubiński, Emilia Kielian* Zofia, Franciszek Siudmak, Emma, Eugeniusz Bobela, Zbigniew Siudmak, ks. Zygmunt Rusek* Maria, Antoni, Zbigniew, Władysław Surma, Halina Kużdub, Modesta, Florian Gadzik, Łucja Cichosz* Kazimierz Piekarz, Julia, Michał, Katarzyna Józef Kiczka, ++ z Rodz.* ++ z Rodz. Nowaków, Matyjasików, Jaroszów, Wiktorów, Januszów* Stanisława Małkowska, Józefa, Andrzej Małkowscy, Józef Małkowski, Genowefa Bernat* Józef, Stefania Mokrzyccy* Joanna, Wojciech Pamuła, Józef, Maria, Piotr Nosalscy, Anna, Władysław Polanin, Anna, Józef Ryncarz, ++ z Rodz. Nosalskich, Żyburów, Stochów, Maria Nosalska* Anna, Franciszek Czekajscy, Edward Gumola* Ryszard Paczyński, Alfreda Witkowska – Płusa, Mieczysław Płusa, Adam Leśniewski, Janina, Władysław Witkowscy* Anna, Roman Wdowiak* Edward Szaro, Otylia Szyndler, Magdalena Szyndler – Smołowik, Monika, Zbigniew Ziaja* Stanisław, Marianna, Józef, Wiktor, Alina Kozioł, Zygmunt, Aniela Rożdżyńscy, Stefan, Władysława Skrzela* Marianna, Tadeusz Troć, Celina, Czesław Cyganowscy* Włodzimierz Mirecki, Wiesława, Maria, Józef Spyrka, Julia, Stanisław Bratko, Władysław Baliga, Stefania, Piotr Podsada, Jadwiga, Franciszek Spyrka, Antoni Gawron, Kazimierz Lach, Maria Duda* Ewa Mach, Stefania, Józef Woźniak* Józef, Zofia Cieśla, Agnieszka Ciukaj, Jan Szopa* Anna, Jan Nowak, Marianna, Henryk Smoter, Ryszard, Jerzy, ++ z Rodz. Nowaków i Smoterów* ++ z Rodz. Żurek i Godyń* Jan Głaz* Leokadia, Jan Gilscy, Józefa, Bolesław Wolscy, Rafaela Głaz* Joanna, Andrzej Jania, Ewa Wolska, Józefa, Jan Napora, Aniela, Jan Jania, Anna, Jan Front* Helena, Stanisław Jagodzińscy, Paweł Żukowicz, Aniela, Władysław Kozera, Wanda Sochacka* Teresa, Władysław Szopa, Władysława, Kazimierz Motyka, Władysława Michalik, Barbara Gilska* Henryk Deptuła, Zofia, Stanisław Nowak, Edward Duraj, Jan Kozera, Władysława Gołdyn* Tadeusz, Waldemar Iwanek, Wojciech, Zofia, Małgorzata Hebda, Jan, Janina Rzepa* Stefania, Franciszek Śliwa, Wojciech Śliwa, Irena, Henryk Szczuraszek, Paweł Płocica* Helena, Marianna, Marcin, Mateusz Kobierscy, Lucjan Dziedzic, ks. Czesław Dziedzic, Roman, Danuta, Stanisław Jakubowscy* Zofia, Józef, Stanisław, Anna, Marek, Jan, Władysław, Krzysztof, Kazimiera Murzyn, Barbara, Stanisław Polak, Stanisław Luberda, Władysław, Helena, Józef, Jadwiga, Regina, Jan, Maria, Stanisław, Lucjan, Jan Krzysztofów, Anna, Jan Kępa, Albina, Wojciech Dudek, Cecylia, Franciszek, Edward Dudzik, Janina, Józef Nowak, Helena, Józef, Henryk, Barbara Pajdo, Stanisław Cienkosz* Leon, Maria, Henryk Łaś, Józef, Elżbieta Woś, Halina Kapka, Marianna, Józef Kapka, Józef Duszyński, Franciszek, Genowefa Stefańscy, Maria, Zdzisław Skrobek* Maria, Henryk, Stefan, Marianna Matysiak, Jadwiga, Józef Gasinowicz* Adam, Ryszard Mazurek, ++ z Rodz. Mazurków, Emilia Pałetko, ++ z Rodz. Pałetków* Andrzej, Teresa Buda, Tadeusz, Hermina, Henryk, Stanisław, Zofia Gawęda, Urszula, Dorota Mońko, Jadwiga Ortyl, Janina Gudz* Krystyna Szostak, Katarzyna, Józef Kękuś, Anna, Lucyna, Władysław Szostak, Apolonia, Czesław Lach, Rozalia Kowalska, Maria Król* Stanisława, Ludwik, Helena, Franciszek Wierzba, Julia, Piotr, Maria, Mieczysław, Bolesław Malota, Kazimiera, Jan Jedynak, Władysława Erazmus, ++ z Rodziny* Olaf Byrka, Aniela, Stanisław Gunia, Ryszard Krzywda, Jerzy Pawlak, Anna Maruńczak* Janina, Stanisław Mazurek, Władysław Machaj* Zofia, Stanisław, Pelagia, Jakub, Marianna, Michał Bubak, Anna, Michał Zapała, Anna, Stefan, Józef Chuchro, Janusz Warszawski* Sławomir Tytko, Stefania, Stanisław Chudzik* Jerzy Kurowski, Anna, Marek Kurowscy, Zofia, Władysław Dytkowscy, Władysława, Jerzy Żabińscy, Alfreda, Tadeusz Tarko, Zygmunt Gałązka, Zofia Dytkowska, Rozalia Gorączko, Michalina Prock, Zbigniew Danielewicz* Wojciech, Roazalia Błachno, Mikołaj, Władysława, Andrzej Boroń* Eugenia, Stanisław, Kazimierz Chudzik, Bogumiła Ryczek, Zofia Stępień, Mirosława, Jerzy Należnik* Bronisława, Michał, Stanisław, Grażyna* Zofia, Stanisław, Maria, Jan, Ryszard Budnik, Edward Poręba, Zofia Mika, ++ z Rodz. Budników* Agata, Paweł Lizakowie, Ryszard Romański* Aniela, Bronisław, Tadeusz, Ryszard Koliber, Tomasz Cieśli, ++ Rodzice, Jan, ++ z Rodz. Kublerów* Wanda Wymazał, Józefa, Władysław Strojniak, Helena, Edward Wymazał* Helena, Stanisław Cichoń, Barbara Rzepka, Marianna, Tadeusz Pawlonka, Józef, Wacław Jasik* Leszek Stępień* Zofia Antos, ++ z Rodz. Antosów, Chorąskich* Leokadia, Stefan Nowak* Jan Bednarski, Helena Wrona* Stanisław, Bronisława Czenczek, Józef, Anna, Michał Godek, Maria, Tadeusz Wasiak, Stanisława, Józef Pientka* Barbara, Adam Moskała, Stanisława, Jan Bydłoń, Wanda, Józef Frodyma, Zofia Kosek * Anna, Jan Janik, Zofia, Władysław Nowak* Czesław Mróz, Joanna Marus, Stanisława Sekrecka, ++ z Rodz. Kuźmów* Magdalena, Władysława, Maria, Franciszek Bruzda, Genowefa, Konrad Dominik, Andrzej Kwoczyński, Władysław Jaśkowiec* Czesława, Jan Pachota, Jan Parwa* Zofia, Stanisław, Elżbieta Frączkiewicz, Weronika, Adam, Józef, Czesław Królikowscy* Tadeusz, Zofia, Władysław Farnaus* Cecylia, Klemens, Anna, Feliks, Kazimierz, Leon, Franciszek, Teresa Kopek* Zofia, Aleksander Klimek, Zofia Rusek* Edward Gucwa* Jan Moskal, Piotr, Otylia Kubińscy* Maria, Stanisław Pabijan, ks. Stanisław Wiśniowski, ks. Andrzej Kurek, Bronisław, Honorata Wiśniowscy, ++ z Rodz. Mika, Pachcianek* Anna, Marian Wójciccy, Danuta Supernak* Jacek Leśniak, Józefa Wieczorek, Jacek Łaszczyk* Julia, Wiktor Grabiec, Rozalia Żuczek* Józef, Anna, Władysław, Rozalia Łopata, Józef, Katarzyna Chwała, Piotr, Genowefa Gibas* Józef, Helena, Antoni Synowiec, Cecylia, Jan Piątoń* Zofia, Julian Janeczek, Czesław, Jacek Burkowicz, ++ z Rodz. Janeczek, Burkowicz, Narecki* Katarzyna, Józef, Wacław Jędrzejek, Bronisław Lalik, Jan Wiecheć, Władysława Bzdyl* Ryszard Towarek* Maria, Stanisław Topolscy, Stefania, Jan Burzyńscy, Maria Płoskonka, Józef Topolski, Karolina, Ludwik Słowikowie, Henryk Słysz* Helena, Piotr, Katarzyna Klementowscy, Franciszek Załęcki, ++ z Rodz.* Janina, Czesław Najberg, Edward Bulanda, Jan, Cecylia Najberg, Aniela, Franciszek Bielowicz* Edmund Świętoń* Natalia, Jan Gałuszka, Helena, Eugeniusz Bychowscy, Witold, Andrzej Lange, Józefa, Walenty Bal, Zofia, Józef Gałuszka*
Cześć III
Marianna, Barbara Setkowicz, ++ z Rodz. Pałków, Pieceków, Setkowiczów, Zduniaków* Andrzej, Aniela, Sławomir, Władysław Świerkosz, Dorota, Stanisław Sieraccy, Teresa, Jan Filipiak, Sylwester, Gabryjel Wesołowski, Aniela, Zenon Pechman* Jakub, Zofia, Wojciech, Cecylia, Marian Zając, Michał, Kazimierz Salamon, Krystyna, Marian Fudali, Henryka, Edward, Marianna, Wiktor Duda, Józefa, Walenty, Wiesława, Joanna, Zdzisław, Andrzej Jasińscy, Marek Kukliński, Genowefa, Marian Legutko, Jean, Simonne Hajdas, Birgitta Holde* Kazimiera, Jan Cyganek, Helena, Zdzisław Nowak, Władysława, Paweł Cyganek, Józefa, Józef Natkowiec, Genowefa, Piotr Cyganek* Stefania Szczypkowska, Teofil Szczypkowski* Jarosław Wójcik, Antoni Migdał, Bronisława Wójcik, Andrzej, Marianna Wójcik* Anna, Stanisław Stanula, Maria, Eugeniusz, Jan, Stanisław, Leszek Mikosowie, Jan, Honorata Stanula, Stanisława, Józef, Halina Sendor* Mieczysław Raźny, Maria, Jan Sapeta, ++ z Rodziny* Anna, Józef, Krzysztof Korcyl* Jan Siekiera, Emilia, Józef Bartos, Anna Bohaczyk* Anna Pietruszewska, Stanisława, Leonard Gradoś, Stefania, Jan Pietruszewscy* Anna, Stanisław Dudziak, Ewa, Weronika Murzyn, Jan Stanisław Rodek, Genowefa Marian Pawłowicz* Andrzej Stachnik* Jan, Maria, Andrzej Zaporowscy, ++ z Rodz. Zaporowskich* Janina, Stanisław, ++ z Rodz. Borutów, Buławów, Kukułków, Duńców, Majchrów, Janczewskich, Siwków, Kmiecików, Radwańskich, Zboroskich, Skrzelów, Skaliskich* Stanisław, Anna, Tadeusz Kumórek, ++ z Rodz. Kumórków i Fikasów* Stefania, Leon Kudelscy, Katarzyna, Józef Kudelscy, Wiesława Zabielska, Kazimiera i Jan Prokop* Ewa, Adam Pałucki, Maria, Józef Szczeciński, Anna Krzemień, Julian Gajewski* Maria, Franciszek Zembala, Aniela Trytek, Anna Wójcik, Zofia Zembala* Józef Gorczyca, Krystyna, Piotr Koszyk* Włodzimierz, Helena, Piotr, Halina Wcisło* Antoni, Kazimiera, Ryszard Adamczyk, Tadeusz, Zenobia Zaręba, ++ z Rodz. Adamczyków, Wojnickich* Maria, Jan Zimoląg, Antonina, Stanisław Kuliga* Henryk Malanowicz, Jan, Grzegorz Stępiński* Mieczysława, Adolf Kruczkowie, Kazimierz Lelek* Wanda, Kazimierz Zgliniccy, Helena, Jan Kaliś, Urszula Zglinicka, Lidia Krzyżowska*Adela, Jan Doroz* Stanisława, Jan Miś, Jan Pieczyrak, Andrzej Bosak* ++ z Rodz. Krzak, Bardo, Chanek, Kalickich* Kazimierz Stolec, Wojciech Limburski* Alicja, Emilia, Stanisław Przeniosło, Genowefa, Czesław, Kazimierz Kura* Tadeusz Pawełczak* Stanisław, Maria Francuz, Jan, Wanda Francuz, Władysław, Cecylia Adamczyk* Katarzyna, Wiktoria Szczepaniak, Bernardyna, Władysław Krzyszycha, ++ z Rodz.* Władysław Łaciak, ++ z Rodz. Łaciaków, Kurali, Ciemborowicz* Maria, Bolesław Drożdż, Stanisława, Franciszek Ciupek, Antonina, Julian Drożdż* ++ z Rodz. Nawara, Wójcików* Maria, Alojzy, Stanisław Dziektarz, Karolina, Wojciech, Jan Król* Władysława, Ignacy Kołodziej, Franciszka, Adam Danyluk, Franciszka, Jan Józef Żyła, Józefa Wypiorczyk, Maria, Karol Kunz* Włodzimierz, Magdalena Sorotiuk, Dorota, Wiktor, Ryszard Dolat* Zofia, Marian Żuławnik, Genowefa, Marcin Oleksy* Stanisława, Stefania, Józef Sroka, Zofia, Stefan Świerzowscy* Henryk Krzywonos* Zofia Drosik, Krystyna Gawron* Matylda, Stanisław, Piotr Durmała, Maria, Roman Chmielarscy* Stanisław Jaworski* Marek Dobrzycki, Tadeusz, Czesław, Genowefa Stelmach, Stanisław, Maria Opach* ++ z Rodz. Warzechów, Szopów: Katarzyna, Józef, Anna, Jan, Marcjanna, Jan, Rodzice i Rodzeństwo* Pelagia, Edward Kozłowscy, Ewa, Kazimierz Łukasiewicz, Jerzy Łucjan, Rodzice i Rodzeństwo, Henryk Rzemek, Janina, Józef Smotryś, córka Joanna* Andrzej Papież, Eugeniusz Majchrzak, Jan Furtek, Jan Gąsior, Ferdynand Pociecha, Ryszard Duran* Władysław Orlof, Bronisława, Piotr, Kazimierz, Jan Wójcik, Maria, Matylda, Władysław Przybyła, ++ z Rodz., Rodzice chrzestni* Jerzy Jakubowski, Józef, Maria, Irena, Roman, Feliks Kubik* Józefa, Tadeusz Gach, Michalina Piwowarczyk* Elżbieta, Władysław Zachara, Maria, Mieczysław Hady, Maciej Głąb, Wojciech Zieliński* Krystyna, Marian Żak, ++ z Rodz. Banaś, Katarzyńskich, Kosowogów, Żak, s. Borgia* Stanisław, Maria Sewiło, Błażej, Antonina Sobczyk, Wojciech, Magdalena Sewiło* Franciszek Miechowicz, Maria, Jan Józef Opiela, Anna Wojtas, Maria, Jan Glanowski* Marianna, Bolesław Kozieja, Bogdan Teofila, Eligiusz Rosa, Maria, Piotr Kowalczyk* Wiktoria, Józef Cetnarowicz, Karolina, Stanisław Wróbel, synowie Tadeusz, Włodzimierz i Ryszard, Danuta, Tadeusz Cira, Marian Kural, ++ z Rodz. Bałów, Sachów, Białeckich, Danuta Foltyńska, Tadeusz Ziaja* Anna, Edward Chmielarz, Michalina Minkowska* Aniela, Jan Kołek, Józef Pasternak*Stanisław, Władysława, Jan Zając* Stanisława, Edmund Skóra, ++ z Rodz., Henryk Jakubowski* Genowefa, Julian Konieczni* Wojciech, Zofia, Józef Ignacy Trzupek, Karol, Maria, Michał, Janina, Bronisław Hreczka* Stefania, Stanisław Wojtas, Zofia, Jan Gudyka, Alina, Dominik Trzyna* Maria, Stanisław Topolscy, Józef Topolski, Anna, Stanisław Gargula* Julia, Julian Krzywdziak, Helena, Edward Sak, Maria, Wincenty Nowak* Andrzej Zięba, Maria, Cyprian Zabrzeńscy, Danuta Mysior, ++ z Róży I, ++ z Rycerstwa Niepokalanej, Zofia Dudek* Andrzej, Izabela Michnowscy, Maria, Alojzy Paluch* Michał, Michalina, Franciszek, Janina, Tadeusz, Aniela Jacek Jadwiga Zięć, Zofia, Katarzyna, Maria, Stefan, Julian, Danuta Malina* Maria, Mieczysław Kuta, Elżbieta, Wawrzyniec Jaroń,++ z Rodz.* Maria, Helena, Stanisław Cisek* Józefa, Jacek Kula, ++ z Rodz. Cupał i Kula, Eugenia, Eugeniusz, Kamil Węgiel, ++ z Rodz. Węgiel, Litwiniuk* Loretta Zdebska, Lilianna Chmurowicz, Bronisława Zając, Michał Zarzycki, Leon Pawski* Zofia i Leszek Łukasik, Stanisława i Ryszard Sobota, Piotr Maśnica, zmarli z rodziny Motaków, Zgrajów * Jan, Marianna, Stanisław, Zachara, Michał, Helena Skotnicki * Władysław, Zofia, Bogumiła Hajto, Maria i Stanisław, Jan, Adolf Giemza, Maria i Stanisław Irena i Kazimierz Królikowski, Janina, Mieczysław, Zdzisław Wójtowicz, Anna i Michał Pawluśkiewicz, Kornel i Bogumiła Stadnicki, Alicja Valdez, Agnieszka Bugajska * Wiesław Morzy * Maria i Antoni Śliwa, Anna Śliwa, Rozalia Bobula, Eugeniusz Spiecha * Agnieszka, Jan, Antoni Delekta, Regina i Piotr Delekta, Zofia i Michał, Karolina Kata, Kazimiera i Władysław, Mieczysław Wołek * Janina, Stanisław, Jan, Krystyna Sokołowscy, Jan, Katarzyna Woźniak, Janina Franciszek, Celina, Stanisław, Stefania Warzecha, dusze w czyśćcu cierpiące * Marian, Janina Raźny, Wojciech, Maria Klęk, Janina Bazylewicz * Ludwik i Anna, Aleksander Rosiek, Kenny Jędrzejczyk * Jan, Marianna i Jan Radwańscy * Agnieszka, Michał, Władysław Bator, Józefa, Kazimierz, Apolonia Banaś, Helena, Rudolf, Stanisław Koza, Maria Walek, Beata, Jarosław, Stanisław Wybraniec * Mateusz Stanek * Celestyn Lempart * Anastazja, Franciszek Maj, Marianna Józef Małupa * Janina Stefan Mrówka, Marianna, Franciszek Guzik * Lucjan Grabski, zmarli z rodziny Grabskich, Drabczyków, Lewińskich, Czesław Karasek, Leszek Chudzikiewicz, Stanisława Książek, z rodziny Wiśniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące * Zbigniew Trębacz, Roman Gonciarz, Ewa Żyła, Adam Barański * Maria, Józef Jędryka, Stefan Gagatek * Franciszek, Barbara, Marian Anioł * Maria, Helena, Antonina, Maria, Władysław Małeccy * Władysława, Piotr, Mieczysław Ksaja * Franciszka Żuczek * Wiesław Bzdela * Krzysztof Boczkowski, Helena i Antoni Ryńscy, Wanda i Julian Szwajowie, Władysława i Franciszek Zygmuntowie, Ludwika i Piotr Szwajowie * Adam Maleńki, Stefania, Jan Furgał * Aleksandra Pabian * Maria, Julia Kołodziej, Franciszek Wcisło, Kamila Kowalczyk * Aleksander Szołdra, Jan Hendzel * Stanisław Matuszyk, Helena, Stanisław, Marek, Anna Węgrzyn * Mieczysław Jarząb, Bronisława i Stanisław Wiekierak, zmarli z rodziny Jarząbów, Pieprzaków, Herjanów, Rosołów, Wiekieraków, Pieczonka, dusze w czyśćcu zapomniane * Jerzy, Józef Tochowicz, Bogumiła, Roman, Ryszard Wasik, Balbina, Józef Lis, zmarli z rodziny Lasotów, Perdałów * Bolesław Gancarz * Aniela, Władysław, Karol, Zofia Wojciechowscy, Anna, Franciszek Stadnik, Anna Hus * Józef Bawół, Aniela żona, Lidia, Jerzy, Andrzej Gancarczyk, Stefan Łach * Rozalia i Bronisław Świstek, Kazimiera, Józef i Ryszard Makowscy, Maria i Tadeusz Głogowscy, Cecylia i Franciszek Hodana * Maciej Grzywacz, Jerzy Jankowski * Antoni Grzywacz i zmarli z rodziny, Jadwiga, Władysław, Józef Rogala i zmarli z rodziny * Jan, Antonina Makarowscy, Stanisław, Eugenia Tugoccy, Helena Hubert * Stanisław Genowefa Książek, Marian, Władysława, Dariusz Włodarczyk * Maria, Józef Mizera, Halina Oleksa, Julia, Józef Solowscy, Jan Gawlas * Józef Nowak * Józef Strama * Józefa Urbańska, Helena, Stanisława, Eugeniusz, Maria Korfel, Stanisław Obora * Danuta, Henryk Grabiec, Maria Bobrowa, Berta Jasińska * Henryk Momot, Stanisław Grzybek, Anna, Wincenty Skwara * Julian Marczyk, rodzice, teściowie * Jan Mednoń, Maria, Witold Prokop * 
Część IV
Maria, Franciszek, Krzysztof, Zofia Sznajder, Maria, Józef, Jan, Czesław Postawa * Genowefa i Eugeniusz Pawlak, Helena i Bolesław Borkowicz, Janina Szumiał * zmarli z rodziny Bronkowskich i Ludwiczaków * Maria, Helena, Witold Rosół, Janina, Kazimierz Górnik * Józef, Jarosław Depta, Michał, Jadwiga Lenda * Józefa, Franciszek Majcherczyk, Elżbieta Wójcik, Bronisława, Franciszek Tadeusz * Piotr Mazur, Mieczysława Górecka * Jan Żuczek * Władysław, Zuzanna, Wiktoria, Kazimierz, Bronisław Gacek, Janina, Halina, Franciszek, Kamil Kukułka, Adam Marzec * Mieczysław i Anna, Magdalena i Stanisław Kilanowicz, Mieczysław i Danuta, Stanisław i Helena Stępień, Wanda Skoczyńska, Maria i Erazm Wiśniewscy, Katarzyna i Franciszek Borowicz, zmarli w wypadkach komunikacyjnych * Marianna, Stanisław Herjan i ich dzieci, Mieczysław Jarząb, Władysław Rosół, Bronisława, Stanisław Wiekierak *  Zuzanna Jan Zając, Honorata Stanisław, Krzysztof Stanisław, Katarzyna Maciej Stano, Wiktoria Franciszek Nadalski * Maria Wojciech, Marianna Jan Nędzka, Jadwiga Mikołaj Łopatecki, Janina Józef Bialik * Artur Gicala, ++ z rodz. Gicalów i Motaków * Rudolf Drąg, Zofia Jan Garncarz * Jan Rozalia Dorota Wanda Drewniany, Krzysztof Bożena Śmistek * Eugeniusz Gądek, Józef Stępek * Mieczysław Marian Wójcik i Rodzice, Katarzyna Józef Wądek i Rodzice * Stanisław Stefania Barbara Bobka, Helena Błaut * Dominika Tadeusz Stanisław Józef Dudek, Stanisław Kupiszewski * Wiesława Bobka * Marian Tupta * Antoni Białecki, Władysława Antoni Kunka * Józef Stanisława Maria Bielach, Franciszek Marianna Pawlik, Bolesław Czesława Kwinta * Józef Maria Wajda, Elżbieta Doniec * Janina Władysław Klimek, Maria Jan Włodzimierz Lepiarz * Józef Piwowarski * Antoni Katarzyna Hala, Władysława Władysław Jaśkiewicz * Florian Wiesław Maria Jeliński * Antoni Antonina Janina Stanisław Julian Janina Wanda Krzysztoń, Jan Maria Rosa, Stanisław Aniela Węglarz, Dzieci, Marcin Wiktoria Mróz, Dzieci, Dusze Czyśćcowe, Alojzy Tadeusz Walentyna Węglarz, Władysława Tadeusz Śmietana, Piotr Krystyna Ligęza, Walenty Katarzyna Stokłosa, Dzieci Nienarodzone * Jan Mazgaj, Aniela Franciszek Zbigniew Potępa, Anna Jarecka – Potępa, Jadwiga Adam Siemieński * Aniela Włodzimierz Hajniuk – Ostrowscy, Wanda Karol Danielewicz, Eliasz Tekla Prokopowicz * Janina Andrzej Katarzyna Józef Klęk, Anna Piotr Kornaś * Iwona Hady, Zygmunt Ruman, Rodzice * Alfred Katarzyna Marcin Eugeniusz Cader * Stanisław Głód, Jan Jadwiga Piotr Jezioro, Krystyna Opiela * Krystyna Sokół, Marceli Badowski, ++ z Rodz. Sokół, Badowski, Pal, Frankiewicz * Zofia Henryk Sowa, Rozalia Paweł Smoszna * Stanisława Piotr Ryszard Parada * Antonina Szymon Paszkot, Stefania Józef Hołuj * Ludwika Jan Biros, Alojzy Józef Maria Jan Ela Bałdo * Matylda Edward Źrebiec, Irena Józef Bodzioch * Julia Andrzej Strzesak, Jadwiga Franciszek Bober * Franciszek Maria Stanisław Maria Płachno, Jakub Waleria Łącki * Stefania Władysław Anna Stefania Andrzej Wójcik, Agnieszka Michał Wierzba, Stanisława Józef Madej, Julia Władysław Żarscy * Stanisław Nowak, Wacława Czesław Duraj * Apolonia Stanisław Leszek Mazurkiewicz, Leonarda Józef Nizeccy, Genowefa Józef Gołębiowscy * Anna Jan Jurkowski, Apolonia Bolesław Szczepański * Wojciech Robert Plata, Józef Adela Klich, Józefa Miśkowicz * Bronisława Stanisław Kurek, Karolek Marianna Mieczysław Maj * Władysław Dudzik, Weronika Julian Woźniak, Helena Kazimierz Remigiusz Dudek * Szymon Maria Stanisław Franciszek Maria Strojek, Zofia Lempart, Stanisława Lisowska, Bronisława Kalisz, Wiesław Bajor, Regina Maria Walerian Wąsik, ++ z Rodz. Strojek, Długosz, Wąsik * Genowefa Franciszek Syrek, Danuta Stanisław Golinkiewicz, Kazimiera Szymon Franciszka Maria Jan Stabrawa, Maria Michał Pałka, Janina Trzeciak, Teresa Majewska, Zofia Zdzisław Paszkot, Zbigniew Halina Aniela Ludwik Żyromscy, Krzysztof Nogieć, Lucyna Renata Kamińskie * Antoni Miler, Irena Franciszek Skrzeczek * Piotr Jerzy Zofia Roman Genowefa Stefan Stopka, Anna Gabryel * Józef Tadeusz Helena Stanisława Bogusław Janus, Bronisława Wincenty Rudziński * Janina Józef Wicher, Rozalia Antoni Golonka, Helena Sitko * Józef Aniela Beata Piotr Gucwa, Maria Bronisław Anna Stanisław Kurleto, Zofia Krystyna Kruczek, Alojzy Ignaczyk, Wiktoria Józef Zapała * Maria Józef Kijania, Katarzyna Wojciech Lekki, ++ z Rodz. Lekki * Helena Józef Tadeusz Kaleta, Maria Józef Kijania, Maria Zachradnicek * Bronisława Stanisław Czesława Krochmal, Władysława Marian Szarek * Władysław Rodzaj * Stanisław Anna Mazur, Józef Tadeusz Wiktoria Orda * Kazimierz Cichy, Jan Niemiec, ++ z Rodz. Cichy i Niemiec * Albina Jan Kofin, Grażyna Kołban, Franciszka Jan Paweł Jan Antoni Mars * Marcin Petronela Stanisław Ślazyk, Józef Stanisława Świątek * Maria Franciszek Bolesław Agata Wojciech Łach, Zdzisław Kulon * Stanisław Emilia Blitek, Tadeusz Zawadzki * Stanisław Jan Stanisława Marcjanowicz, Jan Maria Głąb * Andrzej Musiał, Genowefa Szymon Klicki * Marianna Józef Anna Jan Mieczysław Kusz * Daniela Henryk Stanisława Jan Katarzyna Jan Stanisław Władysława Marianna Wojciech Stępień, Zofia Tadeusz Helena Grzegorz Henryk Aniela Jan Stanisław Grzegorz Przeniosło, Marianna Regdosz, Aniela Jan Stanisław Genowefa Kosela, Zbigniew Szwed, Paweł Baran * Anna Piotr Szwajca, Bronisława Franciszek Józef Kula * Leszek Śmigla, ++ zm. z Rodz. Smiglów, Krajów, Fielków, Feledych, Żakowskich * Jan Rafaela Stanisław Marian Teresa Edward Helena Czesław Antoni Maria Głaz, Józefa Bolesław Wolski, Maria Bolesław Wójtowicz, Jan Rzeszutko, Stanisław Stec, Zygfryd Siwek, Stanisław Nalepka, Zofia Józef Roman Józef Śliwa, Adam Julia Mieczysław Marian Janina Helena Stefania Zdzisław Szpyrka, Walenty Alojza Bronisław Maziarz, ++ z Rodz. Głaz, Pyzia, Szpyrka, Śliwa * Ewa Tomasz Anna Jan Wojciech Michalina Wojciech Małgorzata Tomasz Karolina Jan Maria Bodek, Marta Guzek, Jan Piechnik, Maria Nakielny, Rodzice, Anna Katarzyna Hajto, Eugeniusz Chwastek, Anna Michał Pawluśkiewicz, ks. Wincenty Putko, o. Joachim Badeni * Piotr Maria Janina Helena Lucyna Ćmikiewicz, August Józefa Harasimowicz, Zofia Stępień * Zbigniew Marcin Wścisło * Stanisław Michalina Cyprian Kociołek, Helena Władysław Wieczorek * Włodzimierz Marianna Szteyn, Helena Komońska, Henryk Halkowski, Henryk Marek Henryk Elżbieta Lipiński, Krystyna Antczak, Leopold Kozłowski, Czesław, Leokadia Szczepkowska, Antoni Marianna Gołąbek, Joanna Franciszek Antonina Franciszek Grzybek, Maria Stefan Lichota, Ludwik Orlewicz, Janina Piotr Charczuk, Kazimiera Antoni Mazurek, Zofia Jan Żuk * Helena Jan Józef Pelczar, Franciszka Władysław Szmyd * Wiktoria Józef Piwowarski, Janina Józef Zofia Breguła * Maria Jan Apolinary Eugeniusz Antoni Stanisław Kutyba, Maria Adolf Józef Stanisław Szarek, ++ z Rodz. Szarek i Kutyba * Jerzy Aniela Józef Krzyszkiewicz, ++ z Rodz. Chorąży * ++ z Rodz. Dziuba, Kołosko, Łatka, Leszek * Longina Józef Rodak, Sebastian Wikar, Elżbieta Szyller * Teresa Józef Podolscy, Wojciech Szmulik, Renata Pichola, ++ z Rodz. Podolski i Pieniak * Paweł Stefania Henryk Tomal, Wincenty Zofia Gwóźdź * Florentyna Zygmunt Wawrzyk * Krystyna Alojzy Józefa Galas, Jan Elżbieta Kawa, Alojzy Eleonora Słota, Małgorzata Mulka, ks. Jan Czyrek * Irena Stanisław Maria Wojciech Dudzik, Józef Stefania Józefa Kazimierz Lucyna Chanek, Janina Józef Szostak, Karolina Maria Julian Krawczyk, Zofia Czekaj, Józefina Kazimierkiewicz, Bogusława Stremecka, Tadeusz Piechnik, Julia Jan Szestoń, Bolesław Maria Franciszek Marian Elizabeth Czesław Honorata Filipowscy * Stanisław Pitala * Irena Marian Salomea Marcin Janina Banachowicz, Honorata Stefan Nalepa, Maria Kazimierz Andrzej Wichrowscy, Marian Zofia Jan Mieczysław Danuta Borkowscy, Bohdan Cezary Eugenia Drozd, Andrzej Niemczyk, Stanisław Mroczek, Jacek Szczerkowski, Władysław Tomczyk * Stanisław Tadeusz Anna Jadwiga Teresa Ruman, Jan Aniela Słowik * Zygmunt Zieliński * Stefan Marianna Szopa, Anna Józef Kołodziej * Anna Klemens Kazimierz Feliks Leon Kopek, Maria Błażej Baran, Aniela Partyka * Tadeusz Maria Zagrabińscy, Bogusław Bibuła, Tadeusz Gunia * Zofia Tadeusz Gronostajski, Izydor Marianna Kwiecień * Władysław Tekla Włodzimierz Białowąs, Weronika Stanisław Walczyk, Jan Alicja Sikora * Władysław Kocerba * Elżbieta Rudolf Bełza, Zofia Jan Jarosz, Dzieci, Anna Franciszek Bochenek, Dzieci, Janina Roman Bogdan Rusieccy, Maria Rudolf Okońscy, Ania Broda, Barbara Bobka, Dusze Czyśćcowe * Cecylia Roman Domagała * Stanisława Edmund Kaczmarczyk, Marianna Kazimierz Pawlik, Wacław Sokół, Stefania Władysław Tadeusz Spyt, ks. Julian Pawlik * Edward Mendelowski, Maria Urbanek, Hanna Ostrowska * Salomea Paweł Domanus, Stanisława Franciszek Grabowski, Weronika Antoni Maniak, Bronisława Józef Socha, Maria Ignacy Stanisław Jan Cygan, Irena Jan Haduga * 
Cześć V
Kazimiera Brzegowy – Kuc, Stanisław Katarzyna Julian Brzegowy, Stanisław Sokół, Julia Konstanty Dariusz Bobek * Zbigniew Kazimierz Antonina Stefan Mucha, Maria Michał Krystyna Stanisław Teresa Ignacy Józefa Józef Bronisław Aleksander Ryszard Hamiga, Danuta Smutek * Andrzej Stefania Edward Adamczyk, Maria Piotr Klita, Stanisława Franciszek Łydek, Antonina Pilch, ks. Aleksander Windak * Marian Duliński, Zofia Józef Tadeusz Grymek * Ireneusz Niewiara, Rozalia Zygmunt Józef Wolak * Zofia Gaweł, Jan Kurpacha * Władysława Mieczysław Bławut * Leon Stefania Piotr Mazurek, Waleria Walerian Michalina Władysław Reszelewski, Apolonia Helena Piotr Szczurkowski, Maria Stefan Kupis, Kazimiera Henryk Paduszyński * Katarzyna Franciszek Dominik Mroczka, Władysław Franciszka Barbara Więcław, Teresa Andrzej Tokarczyk * Stanisław Mroczek, Salomea Marcin Banachowicz * Honorata Jóżef Włodzimierz Dużyk, Józef Józefa Korman, Halina Jacek Perscy * Henryk Putro * Stefania Wincenty Edward Lewoc, Aleksandra Gajda, Marianna Antoni Korniłowicz, Wacława Łajewska, Alicja Łaszcza * Felicja Józef Jan Dorota Baklarz, Stanisława Jan Danuta Grochot, Józef Czajka, Józef Józefa Kądziołka, Helena Erelis, Honorata Józef Luzar * Maria Jan Cecylia Walek, Maria Andrzej Spyrka * Stefania Józef Madoń, Emilia Karol Malczyk, Zofia Jaśko, Krystyna Kowalyszyn, Zofia Sowińska, Stanisław Marduła * Zofia Edward Franciszek Maria Mieczysław Wszołek, Janina Jan Gawron, Otylia Jan Rębacz, Helena Ludwik Korona, Marian Król, Maria Jóżef Kordzikowscy, Wiktoria Fryderyk Marian Wojciechowski * Maria Wojciech Jan Aleksander Paciorek, Maria Józef Kazimierz Kukla * Rozalia Józef Tadeusz Cisoń, Genowefa Janowska, Bolesław Żołnierczyk, Józef Pluta * Wacław Władysława Julian Bolesław Franciszek Stanisław Pytka, Maria Stanisz, Emilia Kamyczek * Kazimierz Franciszka Antoni Sajak, Julian Marianna Władysław Karwacki, Ewa Woźniak * Piotr Zofia Eugeniusz Tucznio, Stanisław Baliga * Władysław Władysława Eugeniusz Trybuła, Stefania Jan Józef Łach, Zofia Tomasz Migas * Roman Katarzyna Alojzy Nowak, Aniela Władysław Maria Tadeusz Janina Richczajd * Stanisław Małgorzata Orzeł, Roman Zofia Andrzej Płaszewski * Bolesław Jadwiga Krystyna Edward Domagała, Piotr Haładus * Natalia Józef Zygmunt Filomena Wawrzyniec Agnieszka Zofia Gruszka * Mieczysław Leokadia Jan Korkus, Jan Janina Henryk Płatek, Dusze Czyśćcowe * Franciszek Katarzyna Szwed, Anna Wojciech Marianna Grzesik * Ryszard Skopek, Józef Ewa Świątko * ++ z Rodz. Różyckich, Świtałów, Podsadników, Kowalczyków * Ryszard Doliński * Julian Jan Szewczyk, Janina Jan Gołuch, Janina Franciszek Pyjor, Danuta Mielnik, Maria Tadeusz Adam Damian Stanisław Muliński, Sławomir Kaczmarczyk, ++ z Rodz. Pyjorów i Szewczyków * Adam Edward Zofia Stanisław Antonina Cyganek, Genowefa Wolska, Helena Tondos * Jan Józefa Wisła, Gwidon Pacyno, Maria Tetera, Regina Jurewicz, Halina Magryta * Józef Katarzyna Andrzej Kowal, Bolesław Jadwiga Głaz, Stanisława Tokarska * Michał Wadas, Krystyna Zuzanna Walenty Kłusek * Tadeusz Józefa Setkowicz, Franciszek Władysław Edmund Helena Kołodziej, Rozalia Chorzępa * Mieczysław Otylia Władysław Szwajca, Irena Marceli Bochenek * Helena Michał Gnyla, Helena Jan Andrzej Janawa, Paweł Fyda * Andrzej Aleksandra Jan Mariusz Prusak, Kazimierz Galara, ++ z Rodz. Galarów * Michał Cecylia Piotruś Cygan, Jan Stanisława Kowalik, Romana Dziurka * Alfreda Piotr Władysława Piotr Sarota, Stanisława Władysław Tadeusz Kiełkowicz, Maria Edward Wierzbicki, Helena Piotr Szydło, Stanisława Henryk Chanek, Leokadia Józef Wypart, Andrzej Ficek, Julia Walkowicz * Aniela Franciszek Młynarczyk, Marianna Stanisław Godzic, Jan Anna Tadeusz Profic, Marek Stanisław Franciszek Bronisława Żerda, Janina Wiesław Stupnicki, Jolanta Tylek, Irena Gołębiowska, Dusze Czyśćcowe * Zofia Tadeusz Bartosz, Władysława Józef Marek Stanisław Szlachetka, Wiesław Guzik, ++ z Rodz. Gorączko, Kaczor, Bartosz, Szlachetka * Zygmunt Zieliński, Stanisława Jan Uglik * Katarzyna Franciszek Godzic, Zofia Władysław Helena Józef Franciszka Łój, Barbara Szczepan Sadowski, Marianna Wojciech Jan Gąsiorek * Zdzisława Stanisław Helena Sobota * Pelagia Edward Włodek, Janina Saracka * Wojciech Maria Edward Nowak * Stanisława Jan Pach, Jan Rozalia Wojciech Ślaga, Maria Stanisław Stach, Józefa Wiktor Rupikowski * Jan Władysław Stanisława Bujak, Genowefa Mieczysław Biłek, Teresa Kowalska, Dusze Czyśćcowe * Helena Stefan Pala, Krystyna Kuras * ++ z Rodz. Głodziński, Migiełek, Ćwik, Garpiel, Stawiarz, Trzeciecki * Eugeniusz Zofia Antoni Nowakowski * Józef Stefania Stanisław Gut * Maria Józef Florian Anna Julia Jan Malazdra, Helena Bronisław Wełna, Katarzyna Wojdyła, Maria Pietrończyk, Walenty Rybka * Irena Tadeusz Adam Kurowski, Ludwik Kozielec * Aleksandra Antosz, Kazimierz Gładki, Stanisława Zygmunt Roman Kreczman, Ewa Ruszczyk * Eugenia Władysław Józef Helena Majczak, Marianna Władysław Antoni Piekarczyk * Kazimierz Bania * Maria Franciszek Maria Józef Ciężkowscy, Maria Jan Antonina Jan Stanisław Jan Helena Moskal, Maria Józef Porąbka, Maria Stanisław Światłoń, ++ z Rodz. Ciężkowski, Moskal, Światłoń * Teresa Jan Dzięgiel, Stefania Aleksander Motak * Franciszka Roman Józef Jan Anna Jodłowscy, Jan Wanda Konrad Tadeusz Sienko, Janina Zbigniew Piotr Dźwigała, Władysława Jerzy Paweł Babcia Trzeciak, Maria Stanisław Niemiec, Józefa Meres * Józefa Józef Stanisława Barwińscy, Stefania Andrzej Zofia Kocoń, Maria Bońdur, Jan Stanisława Serafin * Witold Irena Nester, Mieczysława Pszczolińska, Krystyna Stanisław Szałapski * Czesław Władysława Ignacy Stec, Maria Kazimierz Stanisław Chełmecki * Józefa Wojciech Pałka, Barbara Franciszek Dymek, Czesław Mielec, Jan Ochwat * Stanisława Jan Fyda * Kazimierz Kiwerski, Maciej Aniela Górka * Mariusz Zygfryd Tarnowski, Lesław Berliński, Honorata Chochół * Danuta Kazimierz Bielatowicz, Władysława Adam Kukla, Katarzyna Wiktoria Petynia * Edward Pasko, Krystyna Maria Bolesław Andrzej Lewinger * Piotr Janina Firlej, Adam Krystyna Czernatowicz, Jolanta Ziemba * Julian Robert Bizoń, Helena Kazimierz Marek Bujański, Maria Kłosińska, Krystyna Marek Bożejko, Józefa Grzelińska, Jadwiga Ripper * Tadeusz Jadwiga Antoni Genowefa Irena Żyła * Maria Bartłomiej Szafraniec, Lucyna Leon Zieliński * Marianna Julian Grodowski, Józefa Stefan Radomscy, ++ z Rodz. Grodowski i Radomski * Stanisław Sroka, Stanisław Karolina Szot * Franciszek Macheta, Helena Jan Sułek, Anna Jan Burnóg * Stefan Franciszek Felicja Sikora, Bolesław Anna Leśniak, Józef Urbanik * Andrzej Genowefa Rudek, Jan Janina Henryk Wnęk, Jan Krawczyk, Waleria Maria Mikulska, Ignacy Michalczyk, Danuta Podhorodecka – Kołcz * Weronika Stanisław Piróg, Karolina Jan Dunikowski * Ludwika Jan Stefania Władysław Saładyga, Cecylia Piotr Bobro, Bronisława Jan Wybraniec, Zofia Jan Zimnicki, Krystyna Drzymała, ++ z Rodz. Saładyga, Dudek * Zofia Jan Bartosik, Wiktoria Stefan Jan Roman Szostek, Teresa Czepiec, Anna Matysik * Zofia Stanisław Wikar, Maria Gniduła, Marta Kowalewska * Helena Władysław Skrzypek, Wiktoria Błażej Wrona * Julianna Stanisława Marianna Antoni Kowalscy, Stanisław Król * Zofia Józef Sobala * Rozalia Tomasz Iwaniec * Lucyna Jan Kręcisz, Helena Bronisław Władysław Edwarda Wąsik, Honorata Wójcicka, Ryszard Gąsior * Andrzej Helena Franciszek Kapusta, Wiesław Zębala * Bronisław Bucała, Rodzice, Teściowie, Rodzeństwo * Janina Marian Wincenty Musiał * Andrzej Mieczysław Ryszard Wiklik, Stefan Teodora Ciszewski, Jan Tomasz Gerard Snakowski, Bogusław Beliczyński * Zofia Władysław Jan Czyżycki, Stanisława Stefan Andrzej Zagata, Wanda Ryszard Robert Jędruszek, Józef Różański, Aleksandra Górnisiewicz * Anna Adam Mieczysław Anna Kruk, Honorata Stanisław Kazimierz Kocoń, s. Januaria * Andrzej Zofia Marian Wenner, Maria Michał Ślęzak, Franciszek Andrzej Jakubik * Karolina Seweryn, Piotr Adela Gałka, Franciszek Helena Kaczmarczyk, Nikołaj Wiera Szyszko, Zofia Kolaska i Rodzeństwo, Anula Sołtys i Rodzeństwo, Zofia Halota * Waleria Gajewska, Roman Chryczyk, Antonina Plewa, Janina Błachut, Małgorzata Polczyk * Maria Józef Kuchna, Stefania Michał Kazimierz Sawa, Apoloniusz Kwaśnik * Zygmunt Kołodziejczyk, Janina Józef Pruski, ++ z Rodz. Kołodziejczyk, Pruski, Kawa * ++ z Rodz. Krząścik, Landorf, Dychus * Maria Tadeusz Kleszcz, Jolanta Maria Józef Wnęk, Robert Fedak, Michał Weber, Teodora Mieczysław Magdalena Stefania Piotr Doniec, Antonina Stanisław Jerzy Nagły, Adam Pietrusiński, Dr Edward Sito, ks. Janusz Nanowski, s. Elżbieta Lepiarczyk * Kazimierz Julia Pasternak, Józef Janina Forysiak, Tadeusz Maria Karaszewski, ++ z Rodz. Piekutowskich * Jan Katarzyna Modzelewski, Marzena Modzelewska – Korona * ++ z Rodz. Nikoniuk – Orenburgskich, Surmów, Mołczunów, Tarantów, Sakaczy, Bogutów
Cześć VI
Michalina, Karol, Józefa Talaga, Stanisław Kliś,  Klara, Alojzy, Jerzy Edward, Magdalena Żmudka, Albina Koczur, Ks. Kamil Kowalczyk, Ks. Tomasz Niedziela* Zofia i Leszek Łukasik, Stanisława i Ryszard Sobota, Piotr Maśnica, zmarli z rodziny Motaków, Zgrajów * Jan, Marianna, Stanisław, Zachara, Michał, Helena Skotnicki * Władysław, Zofia, Bogumiła Hajto, Maria i Stanisław, Jan, Adolf Giemza, Maria i Stanisław Irena i Kazimierz Królikowski, Janina, Mieczysław, Zdzisław Wójtowicz, Anna i Michał Pawluśkiewicz, Kornel i Bogumiła Stadnicki, Alicja Valdez, Agnieszka Bugajska * Wiesław Morzy * Maria i Antoni Śliwa, Anna Śliwa, Rozalia Bobula, Eugeniusz Spiecha * Agnieszka, Jan, Antoni Delekta, Regina i Piotr Delekta, Zofia i Michał, Karolina Kata, Kazimiera i Władysław, Mieczysław Wołek * Janina, Stanisław, Jan, Krystyna Sokołowscy, Jan, Katarzyna Woźniak, Janina Franciszek, Celina, Stanisław, Stefania Warzecha, dusze w czyśćcu cierpiące * Marian, Janina Raźny, Wojciech, Maria Klęk, Janina Bazylewicz * Ludwik i Anna, Aleksander Rosiek, Kenny Jędrzejczyk * Jan, Marianna i Jan Radwańscy * Agnieszka, Michał, Władysław Bator, Józefa, Kazimierz, Apolonia Banaś, Helena, Rudolf, Stanisław Koza, Maria Walek, Beata, Jarosław, Stanisław Wybraniec * Mateusz Stanek * Celestyn Lempart * Anastazja, Franciszek Maj, Marianna Józef Małupa * Janina Stefan Mrówka, Marianna, Franciszek Guzik * Lucjan Grabski, zmarli z rodziny Grabskich, Drabczyków, Lewińskich, Czesław Karasek, Leszek Chudzikiewicz, Stanisława Książek, z rodziny Wiśniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące * Zbigniew Trębacz, Roman Gonciarz, Ewa Żyła, Adam Barański * Maria, Józef Jędryka, Stefan Gagatek * Franciszek, Barbara, Marian Anioł * Maria, Helena, Antonina, Maria, Władysław Małeccy * Władysława, Piotr, Mieczysław Ksaja * Franciszka Żuczek * Wiesław Bzdela * Krzysztof Boczkowski, Helena i Antoni Ryńscy, Wanda i Julian Szwajowie, Władysława i Franciszek Zygmuntowie, Ludwika i Piotr Szwajowie * Adam Maleńki, Stefania, Jan Furgał * Aleksandra Pabian * Maria, Julia Kołodziej, Franciszek Wcisło, Kamila Kowalczyk * Aleksander Szołdra, Jan Hendzel * Stanisław Matuszyk, Helena, Stanisław, Marek, Anna Węgrzyn * Mieczysław Jarząb, Bronisława i Stanisław Wiekierak, zmarli z rodziny Jarząbów, Pieprzaków, Herjanów, Rosołów, Wiekieraków, Pieczonka, dusze w czyśćcu zapomniane * Jerzy, Józef Tochowicz, Bogumiła, Roman, Ryszard Wasik, Balbina, Józef Lis, zmarli z rodziny Lasotów, Perdałów * Bolesław Gancarz * Aniela, Władysław, Karol, Zofia Wojciechowscy, Anna, Franciszek Stadnik, Anna Hus * Józef Bawół, Aniela żona, Lidia, Jerzy, Andrzej Gancarczyk, Stefan Łach * Rozalia i Bronisław Świstek, Kazimiera, Józef i Ryszard Makowscy, Maria i Tadeusz Głogowscy, Cecylia i Franciszek Hodana * Maciej Grzywacz, Jerzy Jankowski * Antoni Grzywacz i zmarli z rodziny, Jadwiga, Władysław, Józef Rogala i zmarli z rodziny * Jan, Antonina Makarowscy, Stanisław, Eugenia Tugoccy, Helena Hubert * Stanisław Genowefa Książek, Marian, Władysława, Dariusz Włodarczyk * Maria, Józef Mizera, Halina Oleksa, Julia, Józef Solowscy, Jan Gawlas * Józef Nowak * Józef Strama * Józefa Urbańska, Helena, Stanisława, Eugeniusz, Maria Korfel, Stanisław Obora * Danuta, Henryk Grabiec, Maria Bobrowa, Berta Jasińska * Henryk Momot, Stanisław Grzybek, Anna, Wincenty Skwara * Julian Marczyk, rodzice, teściowie * Jan Mednoń, Maria, Witold Prokop * Maria, Franciszek, Krzysztof, Zofia Sznajder, Maria, Józef, Jan, Czesław Postawa * Genowefa i Eugeniusz Pawlak, Helena i Bolesław Borkowicz, Janina Szumiał * zmarli z rodziny Bronkowskich i Ludwiczaków * Maria, Helena, Witold Rosół, Janina, Kazimierz Górnik * Józef, Jarosław Depta, Michał, Jadwiga Lenda * Józefa, Franciszek Majcherczyk, Elżbieta Wójcik, Bronisława, Franciszek Tadeusz * Piotr Mazur, Mieczysława Górecka * Jan Żuczek * Władysław, Zuzanna, Wiktoria, Kazimierz, Bronisław Gacek, Janina, Halina, Franciszek, Kamil Kukułka, Adam Marzec * Mieczysław i Anna, Magdalena i Stanisław Kilanowicz, Mieczysław i Danuta, Stanisław i Helena Stępień, Wanda Skoczyńska, Maria i Erazm Wiśniewscy, Katarzyna i Franciszek Borowicz, zmarli w wypadkach komunikacyjnych * Marianna, Stanisław Herjan i ich dzieci, Mieczysław Jarząb, Władysław Rosół, Bronisława, Stanisław Wiekierak * Mieczysława Komenda *Stefan Wątroba; Józefa, Piotr, Jan Gacek; Bronisława Marchewka; Małgorzata i Roman Niedziałkowski * Maria i Jan Witulski, Elżbieta i Stanisław Gibała. * Zofia, Józef Wąż;  Janina, Władysław Sroka;  Jadwiga, Józef Kopacz. * Elżbieta Warchoł; Maria, Jan Górka; Wanda, Michał Warchoł, Maria Cieśla. * Maria Górka, Bożena, Czesław Dobosz; Anna, Stanisław Wirski; Z rodz. Bienias, Kokoszka, Wójcik, Wolan, Radziszewski. * Maria, Józef, Bogusław, Duraj; Janina, Janusz Olszowski; Krzysztof Lis; Marian Mietła. * Marianna, Wacław Pańpuch; Józefa, Stanisław Puchała. * Piotr Jakóbczak. * Roman Mleczko, z Rodz. Mleczko i Jednakich. * Aldon  Skocz. * + z Rodz. Dedo, Małupa. * Stefania, Stanisław, Jerzy, Bogusław Kawula; Anna, Franciszek Wąsowicz. * FILIPEK Józef i Franciszka, synowie Jan i Stanisław; Józefa, Edward Paszyna; Stanisława, Stanisław Stępak. * Jan JUSTYNA(nazwisko), ++ z Rodziny; Józefa, Franciszek Jeleń. * Aleksandra Szymczyk; ++ z Rodz. Chałudów, Szymczyków. * Kazimierz Kobylec. * Maria, Kazimierz Kozłowski; Stanisław, Tadeusz, Michał, Rozalia Rapacz; Jadwiga, Zdzisław Rejowski; Emil, Jerzy, Barbara Ziomek. * Aniela, Maria, Czesław, Maria, Helena  Walkosz. * Krystyna, Jan, Stefania, Józef Tabasz; Klotylda, Marian Ślawscy; Maria, Władysław Ryznar. * Stanisława, Zenon Nowak; Stefan Marzec. * Michalina, Kazimierz, Halina, Zbigniew Lisowski; Stanisława Kozłowska; Janina, Józef Ragan. * Daniel, Jadwiga, Stanisław Kuchna, Kazimiera, Marian Grzegórzko. * Antoni, Katarzyna, Zofia Gas; Stanisław, Karolina, Andrzej, Roman, Bartłomiej, Witold, Danuta, Maria, Teresa, Anna, Piotr PYCIA; Franciszka, Józef, Klementyna, Franciszek RUSEK; Michalina, Włodzimierz Sawicki;  Genowefa, Stanisław Drążek. * Władysław, Marianna, Danuta Tokaj; Stanisław Sowula. * Marianna Mystek; Czesława, Jan Droździel. * Franciszek, Gertruda, Antoni, Marianna Kołatek; Maria, Julia Piechota; Jerzy, Stanisław Smaga. * Maria, Jan, Witold, Krzysztof Król; Marian, Stanisława, Feliks, Euzebiusz, Mieczysława Wójcik; Sabina, Mieczysław, Adam, Stanisław, Jan, Bożena Pawlik. * Helena, Jakub Olender, ++ z Rodz. Czarneckich. * Kazimiera, Regina, Leon Poniewierski; Maria, Józef Zegar. * Franciszek, Józefa, Edward Salwierak, ++ z Rodz. * Jadwiga, Stanisław Jeleń; Zbigniew, Józef, Irena Farnaus. * Henryka, Paweł, Tadeusz, Bronisław Krawczyk; Helena, Wojciech Gliwa; Stanisław Kapinos; Grażyna Doniczka; Jerzy Podgórski. * Ks. Stanisław Milewski, rodzice i rodzeństwo; Ks. Jan Iglicki; Weronika, Jan Jajeśnica. * Anna, Józef Przełoźny, ++ z rodz. Przełoźnych i Ząbczyk. * Józef, Matylda, Andrzej Ziobrowski; Maria, Antoni Kamiński. * Czesław Stachurski; Telka, Stanisław, Paweł, Katarzyna, Władysław, Jan  Stachurski; Maria Grela.Jan Przeniosło, ++ z rodz. Przeniosło i Leśniak. * Franciszek, Janina, Mieczysława, Stanisław Bukowiec; Helena, Wiktor Legutko. * Tadeusz Bzymek; Maria, Józef, Mieczysław, Marta Broś. * Zofia, Honorata, Franciszek Paluch; Maria Klasa. * Tadeusz Szymaczek; Rozalia, Andrzej Surówka; Maria, Tadeusz Szymaczek * Józef, Anna Przełożny, zm. z rodz. Przełożnych i Ząbczyk* 

Wizyta duszpasterska w parafii św. Maksymiliana  w Krakowie – Mistrzejowicach 2024

  Ze względu na zmniejszającą się liczbę księży w parafii, wizyta duszpasterska będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, na zaproszenie. By zgłosić chęć przyjęcia księdza, należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej parafii. Prosimy by osoby skomputeryzowane, pomogły w wypełnieniu formularza osobom starszym, niekorzystającym z komputera czy z Internetu. Jest też możliwość zapisu na kolędę poprzez wypełnienie papierowej karteczki i dostarczenie jej do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Karteczki można zabrać z przedsionka kościoła. Prosimy osoby, którym zależy na dobru duchowym naszej wspólnoty parafialnej, aby podeszły do osób starszych, samotnych i schorowanych i pomogły zapisać się na kolędę, żebyśmy mogli jako księża dotrzeć z modlitwą, z błogosławieństwem i z dobrym słowem do wszystkich, dla których to jest ważne. Liczymy na Wasze zaangażowanie i pomoc – już teraz za nie serdecznie dziękujemy! Zapisy trwają do soboty 23. grudnia.

Film instruktażowy

Formularz zapisu

 
Czekamy na serwer, momencik!
Cofnij

Aktualnie czytasz:

W kwestiach uzależnień możemy kontaktować się we wtorki w godz. od 15:00 do 17:00
pod numerem telefonu (pani Zofia tel. 511 774 748; pan Andrzej tel. 728 393 033)

Kancelaria otwarta w poniedziałek w godz.
od 8:00 do 9:00 i od godz. 16:00 do 18:00
i w piątek od 8:00 do 9:00
Memento:
+ Janina MUCHA
+ Natalia MOSKALEWICZ
+ Jan KOCIERZ
+ Stanisław BĘTKOWSKI
+ Krystyna CALIK
+ Zbigniew JAZOWY
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
W każdy wtorek w godz. od 15:00 do 17:00 Pani mecenas udziela telefonicznie bezpłatnie porad prawnych 601983672.
Bardzo dziękujemy za pomoc i życzliwość.
previous arrow
next arrow
Slider

Msze Święte w naszej parafii

W dni powszednie o: 6:30, 7:00, 7:30, 15:00 (dolny kościół) i 18:00

W niedziele o: 6:30, 8:00, 9:30, 10:30 (dolny kościół), 11:00, 13:00 (chrzty), 17:00, 19:00

Zobacz wszystkie nabożeństwa

Kancelaria parafialna

Poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 9:00 i od 16:00 do 18:00
W pierwszy piątek miesiąca czynna tylko od 8:00 do 9:00

Telefon do księdza pełniącego dyżur: 608 124 739

Numer konta bankowego: PKO BP II oddział Kraków
02 1020 2906 0000 1402 0114 5333
osiedle Tysiąclecia 86, 31-610 Kraków

Złóż e-ofiarę

O parafii

Ksiądz Józef Kurzeja idąc za natchnieniem Bożym zapoczątkował dzieło tworzenia parafii i budowy kościoła w Krakowie – Mistrzejowicach. Wszystko rozpoczęło się od katechizowania, a potem odprawiania Mszy Świętej, w zwykłej altance, którą nazywano „zieloną budką”…

Miesięcznik parafialny
"Ślad"

Archiwalne numery