Menu Zamknij

Czym jest grzech? Formuła spowiedzi.

  • Grzech jest to czyn, myśl, słowo niezgodne z Prawem Bożym (Dekalogiem, przykazaniem miłości, przykazaniami Kościoła)
  • Grzech ciężki (śmiertelny) jest to świadome i dobrowolne złamanie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej istotnej. Gdy brakuje jednego z warunków grzechu ciężkiego to grzech jest lekki.
  • Grzech lekki (powszedni) jest to nieświadome lub niedobrowolne złamanie Przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy małej, nieistotnej

Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, są objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. Rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa śmierci grzesznika każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiedzi, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i każdej ekskomuniki.

Formuła spowiedzi:

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Penitent: Kilka słów o sobie np. Jestem uczniem; studentem; żoną;mężem, matką…, ostatni raz u spowiedzi byłem (am)….., zadaną pokutę odmówiłem (am)…., obraziłem (am) Pana Boga następującymi grzechami……(wymieniamy grzech, względem Boga, bliźniego
i samego siebie….). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję poprawę, a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan: Zadaje pokutę, po czym odmawia formułę rozgrzeszenia:

      „Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Penitent w tym czasie czyni znak krzyża świętego i odpowiada Amen

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry  

Penitent: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan: Pan odpuścił Ci grzechy idź w pokoju.

Penitent: Bogu niech będą dzięki.