Menu Zamknij

Małżeństwo

     Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.

1. Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy załatwić sprawy urzędowe: Zarezerwować termin około rok przed planowanym terminem ślubu w kościele, w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa. Jeżeli kościołem nie jest kościół parafialny jednego z narzeczonych, to należy wziąć zgodę na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa, przedstawić ją w parafii, gdzie będą dokonywane formalności przedślubne.

2. Spisać protokół najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:

 • metryki chrztu narzeczonych do ślubu kościelnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradni przedmałżeńskiej
 • indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy) w przypadku, kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane dwóch świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

3. Zapowiedzi przedślubne. Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych przez dwie niedziele są czytane lub wywieszone zapowiedzi.

4. Podpisanie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego – następuje w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa

 1. Wszystkich narzeczonych obowiązują dni skupienia dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński), oraz trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
 2. W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni wziąć udział w dwóch spowiedziach sakramentalnych. Przed wyznaniem grzechów należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.
 • pierwsza spowiedź rozpoczyna duchowe przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa i powinna się odbyć do tygodnia czasu od spisania Protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej (zwykle 2-3 miesiące przed terminem ślubu, ale nie później niż miesiąc przed ślubem). Zachęca się, aby odbyć spowiedź generalną (z całego życia).
 • druga spowiedź kończy okres narzeczeństwa i ma miejsce w przeddzień ślubu – po to, aby „zachować stan łaski uświęcającej”, w którym narzeczeni powinni się znajdować, podczas sakramentu małżeństwa.
 1. Przed ślubem należy poprosić pana organistę o posługę: mgr Tomasz Krawczyk, tel. 606 222 676; oraz skontaktować się z siostrą zakrystianką w kwestii wystroju Kościoła.
 1. Bezpośrednio przed ślubem – narzeczeni i świadkowie zgłaszają się w zakrystii, przynoszą kartki od spowiedzi i obrączki oraz ustalają szczegóły z księdzem odprawiającym ślub.
 2. Godną rzeczą jest, aby świadkowie też byli w stanie łaski uświęcającej, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

Wszystkie informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa można znaleźć:
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
Kraków ul. Franciszkańska 3
tel. 12 628 81 49; 12 628 81 50;
www.wdr.diecezja.pl
[email protected]

Katechezy dla narzeczonych

W naszej parafii odbywają się w każdy: I, II, III, IV poniedziałek miesiąca, w V poniedziałek miesiąca – nauk nie ma.

Nauki odbywają się o godz. 18:45 w sali nr 8 w dolnym kościele (oprócz stycznia, lipca i sierpnia).

Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego

W naszej parafii czynna we wtorki od 18:00 – 19:00 w kancelarii parafialnej. W każdy drugi wtorek miesiąca poradnia nieczynna. 

W pierwszej kolejności przyjmujemy narzeczonych z terenu naszej parafii według kolejności, a w miarę możliwości pozostałych narzeczonych (Rozmowa z narzeczonymi trwa około 20 minut).

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie Naturalnych metod Planowania Rodziny (NPR), który zastępuje drugą i trzecią wizytę w poradni, lub Kursie Komunikacji małżeńskiej, który zastępuje trzecią wizytę w poradni. Kursy Naturalnego Planowania Rodziny znajdziemy na stronie diecezji. 

 


Teologia i znaczenie małżeństwa

Zadania Katolickich Poradni Życia Rodzinnego