Menu Zamknij

Pokuta

     Jest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy i wrócić do jedności z Panem Bogiem i Kościołem. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z pięciu aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są:

 • rachunek sumienia
 • żal za grzechy
 • postanowienie poprawy
 • szczere wyznanie grzechów
 • wypełnienie zadośćuczynienia i pokuty.

Harmonogram spowiedzi

 • w dni powszednie w czasie Mszy św. o godzinie: 6:30, 7:00, 7:30, 18:00
 • w niedziele i święta od rozpoczęcia Mszy św. do ewangelii.
 • w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca 17:30 – 18:00. Oprócz lipca i sierpnia.
 • w pierwszy piątek miesiąca 15:00 – 18:00. W lipcu i sierpniu 16:00 – 18:00
 • w czasie rekolekcji według podawanego porządku.
 • w terminach dodatkowo ogłaszanych.

Osoby niedosłyszące powinny korzystać z sakramentu pokuty w zakrystii bezpośrednio przed lub po Mszy św.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w dni powszednie.