Menu Zamknij

Bierzmowanie

     Należy wraz z chrztem i eucharystią, do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie uważa się za dopełnienie łaski chrztu. Jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby jak uczy „Katechizm głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem”. Osoby bierzmowane zobowiązują są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do praktykowania, szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz jej bronienia.

Sakrament bierzmowania w naszym kościele udzielany jest co roku, zwykle w okresie wielkiego postu (marzec-kwiecień)

Przygotowanie do bierzmowania według dekretu biskupa w naszej diecezji trwa 3 lata.

Zapisy do poszczególnych grup ogłaszane są w kościele w pierwszym tygodniu września.

Sakrament Bierzmowania dla dorosłych udzielany jest po indywidualnym przygotowaniu.

Warunki stawiane pragnącym przyjąć sakrament bierzmowania:

 • praktykowanie wiary (szczególnie niedzielna eucharystia i regularna spowiedź)
 • aktywny udział w katechezie oraz wykazanie się znajomością podstawowych prawd wiary
 • świadectwo życia – pozytywna opinia na temat zachowania od wychowawców i nauczycieli
 • czynny udział w spotkaniach przy parafii (spotkania w grupach, inne wymagania stawiane przez prowadzącego podczas przygotowania)

Formalności przed przystąpieniem do bierzmowania:

 1. Dostarczenie odpisu z aktu chrztu przez osoby ochrzczone poza naszą parafią
 2. Osoby nie z naszej parafii przynoszą zgodę na przygotowanie i na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania
 3. Należy wybrać sobie patrona
 4. Należy podać imię i nazwisko świadka bierzmowania
 5. Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnym i sama już przyjęła sakrament bierzmowania.

 

Terminy katechez dla bierzmowanych

Uczniowie klas VI mogą się zapisywać na I stopień przygotowania do sakramentu bierzmowania w dniach 07-11.01.2019 r. Spotkania będą się odbywały w salkach po feriach zimowych. 

Stopień 1 (klasy VI)

mgr Józefa Szczygieł

 1. Poniedziałek – godz. 16:00 – sala 8
 2. Poniedziałek – godz. 16:45 – sala 8

mgr Małgorzata Kozioł

 1. Wtorek – godz. 16:00 – sala 7
 2. Wtorek – godz. 17:00 – sala 7

mgr Katarzyna Zębala

 1. Środa  – godz. 16:00 – sala 8
 2. Środa  – godz. 16:50 – sala 8

 

Stopień 3 (klasy III gimnazjum i klasy VIII, w jednym tygodniu gimnazjum, w drugim klasy VIII)

Ks. Jan Latowski

Poniedziałek – godz. 9:00 – sala 8

Ks. Michał Mleczek

Poniedziałek – godz. 17:30 – sala 8

Ks. Rafał Żelazny

Poniedziałek – godz. 19:00 – sala 7

Ks. Grzegorz Kilanowicz

Wtorek – godz. 17:00 – sala 8

Ks. Kamil Szpilka               

Czwartek – godz. 19:00 – sala 8