Menu Zamknij

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

     Najmilszy Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem,  zaniedbaniem,  wzgardą i niewdzięcznością. Oto my,  klęcząc przed Tobą szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział  w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas   popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia i albo uparci w niewierze nie chcą pójść za Tobą,  Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa.

Za te wszystkie przestępstwa, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej miłości i znieważanie go przez budzące grozę świętokradztwa, wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

     Obyśmy własną krwią mogli zmyć te występki! A teraz, aby naprawić zniewagę  czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich Świętych i pobożnych   wiernych.

I przyrzekamy z głębi serca, ile tylko stać nas będzie przy pomocy Twojej łaski, wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich i za obojętność na tak wielką Twoją miłość, silną wiarą, czystymi obyczajami doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągać do naśladowania Ciebie.

       Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicie,  ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służenia Tobie przez wielki dar wytrwania abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu zalecony w 1928 roku przez Ojca Świętego Piusa XI. Za publiczne odmówienie aktu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny, zaś w ciągu roku – odpust cząstkowy.