Menu Zamknij

Słowo na dziś 28.05.2020 r.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł stoi przed faryzeuszami i saduceuszami i mówi: „Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”.

Paweł wie kim jest.
A ja – Kim jestem?

Paweł nie tylko wie kim jest, ale i czego się spodziewa.

Czym jest zmartwychwstanie?
Zmartwychwstanie, to życie w obecności Boga, to życie zanurzone w Nim.

Ile jest we mnie życia wiecznego? Tyle, ile jest we mnie Jego obecności. To ile jest?

Mam zmartwychwstać z Nim.
A jest On w moim życiu? Jak Go nie ma, to z kim będę w wieczności?

SAM …