Menu Zamknij

Słowo na dziś – 20.05.2020 r.

Przebiegli i bojaźliwi Grecy, na wszelki wypadek, w swym Panteonie umieścili ołtarz dedykowany nieznanemu Bogu. Czcili to, czego nie znali. Na wszelki wypadek, by przypadkiem komuś nie „podpaść”. Spryciarze.

Apostołowie głosili i uczyli czcić Tego, który dał się poznać jako Jedyny Odkupiciel Człowieka poprzez swoje Objawienie i dzieła Odkupienia. Potwierdzili to cierpieniem i męczeńską śmiercią. Mocarze.

 My jeszcze lepiej niż apostołowie znamy Jezusa Chrystusa. Przecież każdy Jego czyn i każde słowo ludzkość przeanalizowała i przemodliła na wszystkie strony. Czcimy więc To, co dobrze znamy. Więc musi to być i dobra i wielka cześć.

Poruszająco i serdecznie Jezus opowiada apostołom o relacjach wewnątrztrynitarnych: o miłości, głębokiej komunii między Osobami Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć i unieść naraz całej prawdy, całego objawienia Bożej miłości. Ale możemy i powinniśmy próbować:

-Kochać Ojca – lepiej wypełniać przykazania,

– Kochać Syna – doskonałej żyć według Ewangelii,

– Kochać Ducha Świętego – gorliwiej odkrywać i pozwalać się inspirować w modlitwie i życiu Jego darom.

A w tym nieustannie pomaga nam Pełna łaski wzorowa Służebnica Trójcy Przenajświętszej – Maryja.

Więc do dzieła – szczęściarze.  

ks. Jan