Menu Zamknij

Słowo na dziś – 18.04.2020 r.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Te słowa z dzisiejszej Ewangelii są skierowane do uczniów Chrystusa – a zatem także do nas. Powinniśmy pójść na cały świat i głosić dobrą nowinę. Jednak warto sobie uświadomić pewne ważne zasady, które mogą decydować o skuteczności takiego głoszenia. Nie są to może jedyne lub najważniejsze zasady, ale chciałbym tu omówić, pokorę i odwagę.
W pierwszym czytaniu widzimy św. Piotra i św. Jana, którzy mówią z wielką odwagą. Oni wiedzą, że to co chcą przekazać całemu światu jest prawdą, a prawda sama się obroni. Tak samo Chrystus daje w Ewangelii odwagę, gdy domaga się pójścia swoich uczniów na Ewangelizację. Tak samo my powinniśmy być zobowiązani, aby zaświadczać o prawdzie – tak jak ją rozpoznaliśmy, jak się nam objawiła.
Równocześnie musimy zawsze dbać o pokorę. My mamy głosić Chrystusa, to jest żywa osoba. Każda osoba pozostaje w pewnej mierze dla nas tajemnicą, bo nie można ją opisać całkowicie w książce, niezależnie jak długa by nie była. Dlatego Chrystus pozostaje dla nas Kimś do poznania. Prawda, którą jest Chrystus, domaga się więc, abyśmy ją coraz lepiej poznali – także w czasie naszego głoszenia jej innym.
Pokora i odwaga nie sprzeciwiają się zatem, ale chcą ze sobą współpracować.