Menu Zamknij

Słowo na dziś – 17.04.2020 r.

Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Jana opisuje zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego w Galilei. Zjawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego niesie nam następujące prawdy:

Po pierwsze: Jezus chciał przez to powiedzieć, że jest z uczniami, że jest dziś z nami, w zwykłej, szarej codzienności, że jako zmartwychwstały idzie z nami przez życie. Jest zatem z nami nie tylko w kościele, na liturgii. Jest przy nas w każdej chwili życia. Jest przy pracy, jest w chwilach odpoczynku, w chwilach choroby i zdrowia; jest z nami zawsze i wszędzie. To my zapominamy o tej Jego obecności, a On jest w mocy Ducha Świętego w nas i przy nas.

Po drugie: Ta obecność Jezusa pośród naszego życia jest zawsze błogosławiona. Jezus jest z nami, by nam pomagać. Uczniowie doświadczyli obfitego połowu ryb. Nam Chrystus dzisiaj też pomaga. Niekiedy nie potrafimy tego dostrzec, wydaje się nam, że to jest takie wszystko normalne. Czasem także narzekamy, że Bóg o nas zapomniał. A to nie jest prawda.

Po trzecie. Chrystus tym pomaga, którzy Go słuchają. Uczniowie na polecenie Jezusa zarzucili ponownie sieć, mimo, że było to mało prawdopodobne, że coś złowią, wszak całą noc pracowali na daremnie. Okazało się, że posłuchanie Jezusa było błogosławione. Nam też Chrystus dziś pomaga, ale pod warunkiem, że staramy się Go słuchać.

Po czwarte: Jezusa zauważają i rozpoznają łatwiej ci, którzy Go więcej kochają. To właśnie Jan pierwszy rozpoznał Chrystusa, bowiem on najwięcej kochał i był także kochany przez Jezusa. Nazywano go umiłowanym uczniem. A więc ten, kto kocha, więcej i lepiej widzi, lepiej rozumie życie, rozpoznaje lepiej sens rozgrywających się wydarzeń. Jeśli zatem będziesz słuchał i kochał Jezusa, to będziesz Go łatwiej rozpoznawał, to doświadczysz od Niego więcej pomocy i miłości.