Menu Zamknij

Kilka myśli na dzisiejszą Niedzielę

Wielu z Was pisze i prosi, byśmy podsunęli kilka myśli do rozważenia na dzisiejszą Niedzielę i Nabożeństwo Pasyjne jakim są Gorzkie Żale. Ciekawe, że akurat dziś w ewangelii czytamy historię Samarytanki, która spotyka się z Jezusem przy studni Jakuba. Bardzo ciekawy jest dialog między Nimi. Ponieważ ma być krótkie rozważanie, dlatego zatrzymajmy się nad jednym zdaniem Jezusa:

„Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4,13-14).

Eucharystia jest naszym źródłem, a Chrystus w kawałku chleba jest „wodą życia”.

Jako kapłan na nowo muszę sobie przypomnieć jak wielki sakrament sprawuję! Za jaki skarb jestem odpowiedzialny! Jako wierzący stawiam sobie pytanie: Czy ten Chleb Życia mi nie spowszechniał? Czy nie za bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że On jest?

A może Chrystus chce przez ten dziwny zbieg okoliczności każdemu z nas na nowo przypomnieć „JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA” (Mt 28, 20).

Tylko czy My z Nim jesteśmy?