Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 11.06.2021 r.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

 

Pismo wypełniło się. Czyż może być coś bardziej prawdziwego jak informacja o tym, że stało się to o czym mówiło Pismo? Często słowa Pisma Świętego są odsuwane przez nas na dalszy plan. Zapominamy, że możemy mieć tak blisko słowa Chrystusa i jego naukę. Poprzez czytanie Pisma Świętego i modlitwę. Czasem wystarczy sięgnąć gdy mamy jakiś problem i starać się decydować w zgodzie z nauką Chrystusa.