Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 09.06.2021 r.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Dzisiejsza ewangelia jest lekcją Bożej pedagogii. Lekcji udziela nam Chrystus, który daje Siebie za wzór wypełniania Bożego Prawa w całości od początku do końca i objawiania głębi oraz sensu tego Prawa. Podkreśla znaczenie, wagę i nienaruszalność Prawa. Kochający swe dzieci Bóg Ojciec daje im Prawo, które ma regulować wewnętrzny ład człowieka. Jest Ono niezbędne, by w sercu człowieka panował ład. Bóg jest wyjątkowym prawodawcą. Jego Prawo jest dziełem Bożej Mądrości, które powstało na fundamencie Miłości. Jest dla nas nie nakazem, nie przymusem, lecz przywilejem, który gwarantuje  nam naszą obecność w królestwie niebieskim. Czy będziemy w nim wielcy, czy mali zależy od naszych wyborów. Bóg uwzględnia naszą wolną wolę i przykazuje, nie zmusza. Wyznacza zasady postępowania, które człowieka uświęcają i zbliżają do pełni szczęścia, jeśli człowiek tego chce. Nasza dziecięca niesforność, nieposłuszeństwo to próby mijania się z Prawem,  naginania Go na swoją korzyść, łamania i dostosowywania do swych celów, budowania nowego prawa. Potem narzekamy na niesprawiedliwość, jesteśmy nieszczęśliwi. A wystarczy tylko przestrzegać, wypełniać i budować na fundamencie doskonałego Prawa, które dał Bóg.