Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 06.06.02021 r.

Dzisiejsza Liturgia Słowa po kolei przedstawia nam skrótowo historię ludzkości. Pierwsze czytanie porusza wątek grzechu pierwszych ludzi – Adama i Ewy, co poskutkowało wygnaniem ich z raju i zasłużeniem sobie na śmierć oraz dostaniem się w niewolę szatana. Psalm responsoryjny mówi dziś o Bogu – Zbawcy i Bożym miłosierdziu, w którym ludzkość złożyła nadzieję, zaufała, że Ktoś wybawi człowieka z rąk Złego. W drugim czytaniu św. Paweł ukazuje nam nadzieję na nasze zbawienie – ukazuje wiarę w Syna Bożego, którego Ojciec wskrzesił z martwych. Apostoł mówi o tym, iż nasze zbawieni się już dokonało i zapowiada również nasze zmartwychwstanie, które dokona się na końcu czasów, a Aklamacja Alleluja podkreśla, iż pokonanie szatana dokonało się dzięki Komuś większemu – „Naszedł mocniejszy zbrojnego mocarza i wziął łup jego”.
Ewangelia niejako jeszcze raz powtarza powyższe prawdy i wyjaśnia, od kogo przyszedł Jezus – iż to On jest naszym zbawicielem, co więcej pragnie abyśmy z Nim zawsze byli i zauważa, iż: „kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.
Jednocześnie Święty Marek opisuje jeszcze jedno ważne wydarzenie. Jezus tak bardzo pragnął zbawienia ludzi, iż tak dużo nauczał, że nie miał czasu na posiłek. W tym wielkim oddaniu sprawom Bożym zamiast będąc docenionym, to jeszcze tym bardziej uczeni w Piśmie oskarżali Go o to, iż Jego nauka nie pochodzi od Boga, jednakże, mimo tak nieprzyjemnego zachowania Jezus postanowił im wyjaśnić, iż to co Mu zarzucają nie ma sensu, bo: „Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.”  Co więcej Jezus zaraz po tych słowach zapowiedział w jaki sposób zwycięży grzech, zło, śmierć i szatana: „Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.”
Niewątpliwie w dzisiejszej Liturgii Słowa kochający nas Jezus mówi nam, iż możemy Mu ufać, to On nas zbawił i dzięki Niemu zmartwychwstaniemy. Zachęca nas, abyśmy wypełniali Bożą wolę i w ten sposób byli jak najbliżej Niego, tak abyśmy nie tylko głosili Go słowami ale przede wszystkim naszym zachowaniem.