Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 30.05.2021 r.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Tydzień po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego stajemy przed Trójcą Przenajświętszą. I co każdy z nas zobaczy? Dla mnie to kontynuacja nauki o mocy – mocy Ducha Świętego i mocy całej Trójcy Przenajświętszej. To nie abstrakcja, lecz najprawdziwszy konkretny Bóg, okazja do uczczenia realnej i największej miłosiernej siły. Nie ma nikogo silniejszego na ziemi i niebie. Chrześcijanin winien mieć pewność, że Trójca jest wszechwładna, że tylko w Trójcy Przenajświetszej może pokładać nadzieję i od Niej dostać łaskę i moc do działania. Tylko Trójca, wymagając: idźcie…nauczajcie…czyńcie…, usuwa lęki, dodaje odwagi i krzepi zapewnieniem: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jak można w to wątpić…?