Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 26.05.2021 r.

Chrystus objawia po raz kolejny największą tajemnicę wiary, w której  człowiek ma swój udział,  lecz nie do końca jest w stanie to pojąć. Zapowiada, w jaki sposób człowiek przez grzech doprowadzi do Jego śmierci krzyżowej, ale On po trzech dniach zmartwychwstanie.

Ta tajemnica przenika nas codziennie.  Ile razy w ciągu dnia wydajesz, skazujesz, szydzisz, opluwasz, biczujesz i zabijasz Chrystusa w sobie i w drugim człowieku? Tyle razy On Zmartwychwstaje na nowo dla ciebie, byś mógł żyć. Tyle razy dotyka ciebie Boża Miłość i odradza, przemienia, choć nie zawsze to rozumiesz.

Jeśli pozwolisz prowadzić się Chrystusowi i być miłowanym przez Niego, to mimo twojej grzeszności niosącej śmierć odrodzisz się do nowego życia.

Pierwsze i ostatnie słowo należy do Boga bez względu na to, jak i jako kto podążasz do Jerozolimy. Bóg rozpoczął swe dzieło od Stworzenia i zakończy  Odkupieniem, Wiecznością przy twoim współudziale.

Jam Alfa i Omega. Pierwszy i Ostatni. Początek i Koniec.