Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 25.05.2021 r.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Nic dodać, nic ująć. To kolejne zapewnienie Jezusa o tym, że pójście za Nim, poświęcenie czegokolwiek dla Niego jest zbieraniem stokroć większego kapitału. Nie tylko na przyszłość, na niewiadome dla nas życie wieczne, ale to zysk już tu na ziemi. Niby proste, a niełatwe: zaufać Bożemu słowu i zrezygnować. Myślę jednak, że możliwe, zwłaszcza jak się człowiek zapatrzy w Jezusa i w krzyż. Da się wtedy rezygnować z radością, i na każdym kroku widzieć Bożą wdzięczność i nagrodę za poświęcenie.