Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 01.05.2021 r.

Dziś czytany fragment z Dziejów Apostolskich akcentuje kwestię nauczania Żydów, którzy jako naród, niegdyś będący wybranym miał jako pierwszy przyjąć Mesjasza – Chrystusa, a tymczasem to oni najbardziej utrudniali szerzenie się Słowa Bożego, a nawet Go odrzucili, tym samym Apostołowie podjęli misję głoszenia Ewangelii wśród pogan, którzy rozpoznali ten wielki dar, jakim jest Dobra Nowina. Ci którzy mieli być najbliżej, nie tylko sami nie przyjęli, ale utrudniali innym przyjęcie Boga do swoich serc.
Zastanówmy się, czy czasami my sami, będący „blisko” Kościoła, nie bierzemy przykładu z tych, którzy – w dobrej wierze i chcąc służyć Bogu – starali się przeszkadzać w realizowaniu Bożych planów.
Dzisiejsza Liturgia Słowa pokazuje nam jak bardzo blisko nas jest Pan Bóg.
Jezus, którzy będąc Jednorodzonym Synem Ojca stał się Zbawcą ludzi zstąpił z nieba, zaś przed wniebowstąpieniem obiecał, iż wraz z Ojcem poślą Ducha św., co więcej – dzieło odkupienia się dokonało – Bóg, mógłby powiedzieć, że już dla ludzi zrobił nieskończenie wiele i To wystarczy, ale tak się nie stało. Bóg jest obecny dalej pośród nas, wysłuchuje naszych próśb, tak; Jezus stał się pośrednikiem – Kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka –  który przedstawia sprawy ludzkie Ojcu, a Ojca ludziom, mówi do nas: „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.
Niestety Ta obietnica często bywa przez ludzi źle zrozumiana, chcą zinterpretować Boże Słowo zgodnie z własnym zamysłem, a następnie, gdy nie się nie spełni to, o co proszą – buntują się, mają pretensje do kochającego Boga. Czy Ten, który oddał za nas swoje życie na drzewie Krzyża mógłby chcieć zrobić nam coś złego lub zignorować nas? – W swojej nieskończonej miłości wszechwiedzący i wszechmogący Bóg wie co jest dla nas dobre, a co złe, nawet gdy nam się wydaje inaczej, to On wie lepiej, zna nas lepiej, zna lepiej całe swoje stworzenie i Siebie Samego. Bóg mając tę moc i wiedzę oraz miłość, którą obdarza w niewymowny sposób ludzi nie może spełnić prośby, gdy ona jest zła, nie chce wyrządzać krzywdy tym, których kocha.
Św. Jan w swojej Ewangelii ukazuje nam również jak wielka jest miłość Syna do Ojca i Ojca do Syna, którzy dzięki niej są jednym, do tego stopnia, iż Jezus zauważa: Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca (…) Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca (…) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”.