Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 28.04.2021 r.

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”.

Słowo Boga. Czym dla mnie jest?
Jest moim początkiem. Kiedy Bóg Słowem stwarzał świat pomyślał również o mnie na długo przed moim poczęciem.
Jest znakiem odwiecznego uwielbienia i miłości dla mej ludzkiej natury miotanej słabościami.
To prawdziwe źródło poznania mego Stworzyciela i Wybawiciela w Synu Bożym.
Syn Boży-Słowo Wcielone to dar od Boga dla mnie, znak, że Jest, Żyje.
Słowo jest miejscem spotkania z Bogiem, rozmowy z Nim.
Prowadzi mnie ścieżką wiary. Buduję i pielęgnuję ją na fundamencie Słowa.
Jest drogowskazem, który pokazuje mi drogę życia, mówi, jak prosto i dobrze żyć, jak budować mój niebieski kapitał.
Wciąż żywe. Stanowi odniesienie do wszystkiego niezależnie od czasu, miejsca, okoliczności.
Potrzebuję Jego Światła, by dojść do celu.
Daje mi wolność wyboru. Jest moim sędzią, kiedy z własnej woli świadomie odrzucam Go i czynię zło. Kiedy przyjmuję pomaga odróżnić dobro od zła i wybrać dobro.
W Słowie pokładam nadzieję na życie wieczne.
Słowo Boga było początkiem i będzie moją szczęśliwą wiecznością. Wierzę Słowu.