Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 24.04.2021 r.

Dzieje Apostolskie w dzisiejszym fragmencie opisują czas, w którym chrześcijaństwo mogło się cieszyć względnym spokojem od prześladowań, a co się z tym wiąże, łatwiej przychodziło głoszenie Słowa Bożego. Widzimy świadectwa cudów dokonanych mocą Bożą przez św. Piotra. Łatwo możemy zauważyć, że konkretni ludzie zostali obdarzeni wielkimi darami Bożymi: Eneasz został uzdrowiony, a Tabita wskrzeszona. Te nadzwyczajne działania przywołują nam na myśl, jak wielkimi darami zostaliśmy obdarowani: życiem, rodziną, przyjaciółmi, lepszym lub gorszym zdrowiem… a nawet więcej – darami nadprzyrodzonymi, niewidzialnymi, o których pisze św. Jan.
W swojej Ewangelii zawarł słowa Jezusa, mówiącego bezpośrednio do swoich uczniów: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. W ten sposób Zbawiciel wypowiedział Tajemnicę Wiary. Powiedział o Tym, co było jeszcze przed uczniami zakryte. Część z nich nie wierząc w to, co usłyszała, odeszła.
Dla nas – wierzących – prawda o obecności Chrystusa pod postaciami Eucharystycznymi jest oczywista. Chrystus mówił również, iż „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca”, wyjaśniając dlaczego są ludzie, którzy nie wierzą. Wiara jest łaską, nie można jej kupić, nie jest też wrodzona.
Wiara jest niewymownym darem Bożej miłości do człowieka. Tego daru można nie przyjąć, albo z czasem zniszczyć, czy odrzucić.
Warto również zauważyć, co mówi św. Piotr – pierwszy papież, widzialna głowa Kościoła, po odejściu Jezusa do Królestwa niebieskiego: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym” – Tak powiedział św. Piotr, tak mówili przez wieki papieże, tak teraz mówi papież Franciszek, stojący na straży czystości wiary Kościoła. To Stolica Apostolska niezmiennie czuwa nad depozytem wiary, który został przekazany Kościołowi przez swojego założyciela – samego Boga i Człowieka – Jezusa.

kleryk Tomasz Szlachetka