Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymilian – 04.02.2021 r.

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”.

Jezus zaczął rozsyłać swych uczniów, by głosili Jego naukę, wzywali do nawrócenia i uzdrawiali. To rozsyłanie uczniów trwa do dziś. Dwunastu wysłanników – tak niewielu zapoczątkowało wielką i nieustającą ewangelizację. Dzięki nim wiara przetrwała i jest wciąż żywa. Ja i Ty wierzymy dzięki Tym Dwunastu. Razem stajemy się kolejnymi apostołami Jezusa, kontynuatorami Jego zbawczej misji. Nasza misja apostolska to spotkanie Boga i człowieka, to osobiste świadectwo o Jezusie, życie w imię Bożego Ducha, przekazywanie żywej wiary. Nasza moc wypływa z sakramentów, a zwłaszcza z sakramentu Eucharystii. W dzisiejszej ewangelii Jezus daje nam cenne wskazówki. Przykazuje, by nic z sobą nie zabierać na drogę prócz laski. Czemu laska ma posłużyć do przemyśleń? Laska prowadzi niewidomych, pomaga starcom utrzymać równowagę i chodzić, ubezpiecza przed upadkiem w trudnym terenie, pasterzom ułatwia gromadzić owce. Trzeba nam wyłącznie „laski”, czegoś co będzie naszą podporą, na czym będziemy mogli się unieść, gdy upadniemy, czegoś, co będzie nas prostowało moralnie, trzymało w pionie, było naszym stabilizatorem. Ale najpierw musimy zaufać ufnością niewidomego, starca,.. Zaufać Chrystusowi, Bożej Opatrzności, która czuwa, która nas poprowadzi. Zasoby materialne przemijają. Bogactwo duchowe jest trwałe i w następstwie zabezpieczy nam niezbędne dobra i podstawowe życiowe potrzeby.
Według drugiego wskazania, w tych, którzy chętnie poddadzą się ewangelizacji, należy ją ugruntować, wzmacniać, aby stali się kolejnymi apostołami Chrystusa. Tym, którzy opierają się, odrzucają zaproszenie Boga, rezygnują z rozwoju duchowego na rzecz świata materialnego, należy dawać do myślenia.
Jakim Ty jesteś apostołem? Przybliżasz ludzi do Boga, by wszyscy mieli udział w Dziele Odkupienia?
Mam nadzieję, że ufność i ewangeliczna „laska” są przy Tobie zawsze , a nie tylko od przypadku do przypadku, że nie zachowujesz jej wyłącznie na starość.