Menu Zamknij

„Okruchy” Maksymiliana – 27.01.2021 r.

„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać …”.
„Słuchajcie” – to słowo wstępu do nauki, jaką Jezus kieruje do tłumu zgromadzonego na brzegu jeziora. Oznacza ono: Bądźcie gotowi, skupcie uwagę, wyciszcie się. Nauczanie Chrystusa przybiera formę przypowieści. Jezus posługuje się w nich obrazami. „Słuchajcie” – daje do zrozumienia, że to ważne, co za chwilę powie. Przypowieść składa się bowiem z dwóch równoległych obrazów. Pierwszy obraz jest dobrze widoczny dla słuchaczy, bo prosty. Przedstawia codzienność dobrze im znaną. Drugi obraz jest ukryty, słuchający musi odnaleźć go sam pod warunkiem, że dobrze słucha. Jezus w przypowieściach prowadzi człowieka od znaczenia dosłownego prostego obrazu z życia do znaczenia ukrytego. Tą drogą przekazuje głębsze treści, prawdy, pouczenia, zasady, którymi powinien kierować się człowiek. Jezus chce skłonić człowieka do głębokiej refleksji nad swoim życiem.
„Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha” – tak kończy Jezus przypowieść o siewcy, motywując jednocześnie słuchaczy do wzmożonego myślenia, poszukiwania konkretnej nauki dla siebie. Jakiego słuchania oczekuje od człowieka? Przede wszystkim słuchania ze zrozumieniem, dogłębnego, aktywnego. Oczekuje osobistego poszukiwania głębi, przemyślenia usłyszanych słów, wyciągania wniosków, przyjęcia i realizacji odkrytych prawd w codziennym życiu.
W dzisiejszej ewangelii Jezus podaje instrukcję jak słuchać i odczytywać Słowo Boże. Ludzie uważnie słuchający, rozumiejący i przyjmujący Słowo są jak żyzna ziemia, która przynosi błogosławiony, obfity plon.
Słuchasz? Rozumiesz? Przyjmujesz? Wydajesz owoce?
Może najwyższy czas użyźnić ugór w Twoim sercu i otworzyć go na Boży Siew.